”Hur får vi bukt med slyn i trädgården?”

Hjälp - hur får vi bukt med slyn? Här är expertens svar!


Hur får vi bukt på sly?

Varje år när vi kommer tillbaka till sommarstugan möts vi av galet mycket sly i ena sidan av vår trädgård, det är framförallt lövträd och varje sommar går vi med röjsågen. Men det känns som att vi gör fel, ju mer vi sågar bort desto fler nya grenar kommer det. Vad är det bästa sättet att få bukt med sly?

”Villrådig”

Svar: Sly är benämningen på unga skott från vedartade växter, både träd och buskar, och ses ofta som ett problem när de växer på oönskad plats. Unga skott hos en växt har i regel en stark tillväxt och vissa arter kan växa med flera meter under en växtsäsong. De här skotten kan antingen vara från växter som är spontant uppkomna via fröspridning eller skott från rotsystem på befintliga större växter (moderplantor) som finns i närheten.  

Sly – ta reda på vilka arter det handlar om

Ta reda på vilka arter det handlar om för att kunna ta bort dem på bästa sättet. Antingen kan det vara arter som huvudsakligen etableras via fröspridning, t.ex. björk (Betula sp.), skogslönn (Acer platanoides) eller sälg (Salix caprea), och som inte har spridning via sitt rotsystem. Eller arter, som förutom möjlig fröspridning, kan sprida sig med underjordiska utlöpare från vilka det växer upp nya plantor. Bland dessa hittar vi bl.a. snöbär (Symphoricarpos albus ssp. laevigatus), fågelbär (Prunus avium), körsbärsplommon (Prunus cerasifera), asp (Populus tremula) med andra poppelsläktingar (Populus sp.).

Ta bort sly

För effektiv borttagning av vedartade växter med fröspridning så är det viktigt att man beskär under den s.k. rothalsen. Man skär av så långt ner på plantan och så nära rötterna som det bara går. Det lönar sig att gräva bort jord nära stammen för att komma åt med såg, sekatör eller busksax och därmed få bästa resultat. Ofta när man tar bort sly, t.ex. med röjsåg, så lämnar man kvar en ovanjordisk del/stump med vilande knoppar på från vilken det kan produceras nya skott. Resultatet blir oftast ett ännu mer förgrenat och tätt slyuppslag.

Växter som skjuter skott

När det gäller växter som skjuter skott ifrån rotsystemet så räcker det inte att göra som ovan. Nya skott kommer fortfarande att skjuta upp på nya ställen runtomkring. Ibland tar man till s.k. ringbarkning av skott och träd som ingår i samma ”system”. Ringbarkning innebär att barken tas bort helt runt stammen. Ta till god bredd på barkningsringen! Inga grenar/skott bör finnas under barkningsstället. Moderträd som finns i närheten är källan till uppslagen och i värsta fall får man även ta bort dem. Bäst är att även ringbarka dem först och låta dem stå kvar på plats. Det tar ett antal år, beroende på art, innan ”systemet” dör ut.

Klipp ner sly

För ytor med arter som skjuter rotskott, kan man även försöka ställa om så att ytan klipps/slås mer regelbundet. I en gräsmatta eller äng som slås ofta missgynnas de arter som sprider sig med rotsystem. Vid omställning, och för att möjliggöra gräsklippning, är det viktigt att man klipper ner sly så långt man kan och kanske även jämnar ut marken på platsen samt tar bort stenar för enklare skötsel.

Vid slyborttagning på sommaren, då bladmassan är stor, tas mer energi bort från växten. Beskärning vid vårvinter/vår, då växterna är avlövade, stimulerar till mer tillväxt. 

Roger Elg, landskapsarkitekt

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar