Gammaldags trädgård med mormorsblommor

Rabatter med gammaldags växter är fina i äldre trädgårdar men också i nya med så kallad Cottage Garden-stil. Många av dem hör också till våra bästa växter för att servera nektar till pollinerande insekter.


Läs också: Så utrotar du parkslide

Så skapar du en gammeldagsträdgård med mormorsblommor

Med mormorsväxter menar man i regel äldre perenner, men också buskrosor. De fanns i odling under 1800-talet och fram till någonstans i mitten av 1900-talet, det vill säga ofta tidigare än när mormor var ung. Ett annat namn är torparväxter.

Gammeldags trädgård – romantisk känsla

Det här är växter som passar in fint i en gammaldags trädgård där man vill ha perenner och buskar med en romantisk och mild framtoning. Extra torparkänsla får man om man väljer trädgårdsväxter med en historia och har funnits i svenska trädgårdar länge. Det kan vara brittsommarastern ’Axel Tallner’, brunröd daglila ’Frösvidal’ eller strandbinka ’Fru Frida Lindström’. Man kan nästan känna historiens vingslag när man hör sortnamnen.

Gammeldags växter

Men man behöver inte alltid vara så renlärig att man väljer äkta vara utan mer för att skapa atmosfären. Gammaldags växter, som stjärnflocka, finns i sorter av nyare datum som kan ha en annan blomfärg än ursrpunget. Fördelen med att välja en sådan är att den i regel inte växer lika kraftigt och ogräsigt och blir därför lättare att få att samsas med andra växter i en perennrabatt.

Blanda pioner med stjärnflocka

Vill man få växter att framhäva varandra kombinerar man med kontraster. Sätt perenner med stora blommor, som pion, tillsammans med småblommiga, exempelvis stjärnflocka. Då framhävs blommornas skönhet bättre än om man sätter flera växter med likartade blomform och -storlek invid varandra.

Grönt kulturarv

Vill man hitta växter som dessutom har en historia att berätta kan man leta efter sortimentet Grönt kulturarv. I det finns perenner, rosor och andra kulturväxter som har samlats in över hela Sverige genom särskilda upprop. Det har varit åtta sådana inventeringar där man har hittat perenner och rosor för mormorsträdgården men också frukt, bär och krukväxter. Insamlingen har skett genom Sveriges lantbruksuniversiet och programmet POMs (Programmet för ökad mångfald)

5 gammaldags favoriter

Akleja Aquilegia vulgaris

Har man flera olika aklejor kan man vara säker på att de korsar sig med varandra och att man får nya plantor som kan se ut lite hur som helst. De ursprungliga färgerna är blått, rosa och vitt men det finns även namnsorter i en mängd olika färger och nyanser. Det finns också sorter med tätt fyllda blommor, nästan som ålderdomliga halskrås. Blomtiden är juni till jul. Aklejan trivs i de flesta trädgårdsjordar i soligt till halvskuggigt läge.

Daglilja Hemerocallis

Idag finns mängder av olika namnsorter på dagliljor men vill man ha riktiga mormorsväxter ska man välja gul daglilja Hemerocallis lilioasphodelus som också tål torka och magra lägen bra. En annan är brunröd daglilja Hemerocallis fulva. Blomningen i juni kan verka kort men efter den står bladverket fint resten av säsongen. Med tiden kan den också bilda kraftig ruggar.

Daglilja trivs i de flesta jordar, men föredrar fuktighetshållande. De blommar bäst i sol till halvskugga.

Läs också: 12 fantastiska fakta om hortensia

Rabattiris Iris Sibirica-gruppen

En tuff och lättodlad perenn som med tiden bildar frodiga ruggar med upprätta, långsmala blad. Blomman är ganska liten i alla fall jämfört med trädgårdsirisen. Den blommar redan i maj till juni och finns i olika blå nyanser, ljusgult och i vitt. Rabattiris kan växa både normal trädgårdsjord men också i lite blötare och sämre dränerad jord. Därför är den bättre än trädgårdsiris längst i norr eftersom den är härdigare. Plantera i fuktighetshållande jord i soligt till halvskuggigt läge.

Stjärnflocka Astrantia major

En söt perenn som blommar juni till augusti med korglika blomflockar med pyttesmå stjärnformade blommor. Den trivs på mer fuktighetshållande jordar och kan då bete sig lite ogräsigt. Men olika namnsorter, som ’Roma’ eller ’Lars, håller sig på plats. Stjärnflockan föredrar näringsrik och fuktighetshållande jord i sol till halvskugga.

Borstnejlika Dianthus barbatus

En klassisk trädgårdsväxt med blommor i flata knippen mot mörkgröna, lansettlika bladen. Man räknar den som en kortlivad perenn, men eftersom den gärna frösår sig, fast inte alls ogräsigt, håller den sig kvar. Den blommar i juli till september och vanliga färger är rött, rosa och vitt, en eller tvåfärgade. Borstnejlikan trivs bäst på fuktighetshållande, väldränerade jordar i ett soligt till halvskuggit läge.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar