10 snabba svar om pool

Med förra sommarens värme i färskt minne är det många som funderar på en svalkande pool i trädgården. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren om pool.


Varmt vatten. Och en skön trappa att gå ned i vattnet i. Pris för en trapp, från 15 000 kronor och uppåt. Folkpool.

Fråga 1: Markpool eller ovanjordspool?
Markpoolen grävs ner i marken och kräver en hel del schaktarbeten. De tillverkas av betong, tryckimpregnerat trä, plast eller plåt.

Ovanjordspoolen placeras på en sandbädd på marken och fälls ofta in i ett altandäck. De är förhållandevis enkla att montera och köps därför ofta av konsumenter som självbyggnadspaket. Vissa tillverkare kallar mindre ovanjordspooler för småpooler eller barnpooler.

Fråga 2: Behövs bygglov?
Bygglov för pool behövs bara i speciella fall, till exempel om du samtidigt ska bygga en upphöjd altan, om poolen ska placeras nära en tomtgräns eller om marknivån ska förändras. Byggnadsnämnden i din kommun kan ge besked.

Fråga 3: Finns andra regler för pool?
Av säkerhetsskäl måste du ha ett staket som är minst 90 cm högt runt poolen, eller en barnskyddande skyddstäckning som täcker hela poolen. Detta är regler från Boverket och gäller alla typer av bassänger där vattendjupet är mer än 20 cm. Poolöverdraget fyller även andra funktioner, uppvärmningskostnaderna och klorförbrukningen minskar och det blir mindre skräp i poolen.

Fråga 4: Vad kostar det?
Priserna i tillverkarnas kataloger anger oftast bara kostnaden för poolmaterialet. Det innebär att montage och markarbete tillkommer.

En fingervisning för en färdigbyggd markpoolanläggning, 4 x 8 m, är cirka 150 000 kronor, om själva poolen kostar 75 000 kronor. Ovanjordpooler finns i olika kvalitet och storlekar i priser mellan 20 000-60 000 kronor.

För en normalstor pool (den vanligaste poolstorleken i Sverige är 4 x 8 m) kostar el till reningsverk, klor och avdunstat vatten cirka 3 000 kronor för en badsäsong. Kostnaden för uppvärmning kan variera mycket beroende på vilken badtemperatur som önskas samt på hur sommarvädret är. Mellan 4 000- 5 000 kWh gäller för en normal sommar om du har cirka 25 grader i vattnet. Elförbrukningen kan variera med flera tusen kWh beroende på sommarvädret och vilken vattentemperatur poolen har. Med solfångare blir uppvärmningskostnaden avsevärt lägre och man kan förlänga badsäsongen med några veckor både vår och höst utan extra uppvärmningskostnad.

En isolerad pool drar mindre värme. Den största värmeförlusten sker i samband med avdunstning från vattenytan. Bara genom att använda en värmeisolerande bubbelfolie kan man spara tusenlappar.

Fråga 5: Hur får jag rätt värme?
När vattnet passerat filtret ska det gå genom en värmare för att få rätt temperatur. De vanligaste värmealternativen är elvärme, värmeväxlare eller solvärme. Värmen styrs via en termostat.

Fråga 6: Hur fungerar reningen?
Vattnet renas dels via en pump med filter, så kallad mekanisk rening, dels genom kemisk rening. Genom att suga ut vattnet från ytan (via ett s.k. bräddavlopp) får man bort de föroreningar som flyter omkring i poolen. De största föroreningarna (större än cirka 5 mm) fastnar i bräddavloppets silkorg och är lätta att ta bort. Mindre föroreningar ned till cirka 0.05 mm i storlek fastnar i filtret och tas bort genom att ”backspola” filtret. Backspolning bör göras cirka en gång per vecka och tar ett par minuter. Löv och smuts på botten av poolen plockas upp för hand eller ”dammsugs” bort med hjälp av en bottendammsugare som ansluts till bräddavloppet. Sådana rengöringsutrustningar medföljer normalt i poolleveransen.

Kemisk rening kan utföras manuellt eller automatiskt. Det är viktigt att vattnet har rätt ph- och klorvärden. Kemisk rening i en pool måste göras för att man ska få bort sjukdomsalstrande bakterier och alger. I en privat pool är det enkelt att sköta den kemiska reningen manuellt.

Fråga 7: Vilken pump passar bäst?
Pumpen skapar suget som gör att det vatten som förs från bräddavloppet trycks tillbaka till poolen via filtret och värmaren. Pumpen skall vara dimensionerad så att den passar till filtret och ger rätt vattenflöde för den aktuella poolen. Poolleverantören hjälper till att göra rätt dimensionering.

Fråga 8: Hur djup ska poolen vara?
För vanligt bad brukar man rekommendera ett vattendjup på 110-140 cm. Då kan du både simma och stå med huvudet ovanför vattenytan. Vill du däremot kunna dyka från en trampolin behöver du en djupdel på minst 230 cm i mitten av poolen.

Fråga 9: Hur ska poolen placeras?
Den ideala placeringen är ett vindskyddat och soligt söderläge där du har bra uppsikt över poolen. Helst ska det inte finnas träd och buskar i närheten som kan skräpa ned vattnet.

Fråga 10: Vilken leverantör ska jag välja?
Ta reda på vad som ingår i priset. En pool är en stor investering och därför är det viktigt att välja en leverantör som förväntas finnas kvar på marknaden lång tid framöver så att du kan få service och reservdelar.

I Sverige finns en rikstäckande organisation i vilken ett 40-tal seriösa och kunniga poolföretag med många års poolerfarenhet är medlemmar. Den heter Sveriges Pool Producenter och nås via internet på www.svp.a.se.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar