Bygga pool – en stor guide till allt du bör tänka på

Funderar du på att skaffa en härlig pool i trädgården? Underbart! Men som med de flesta byggen finns det mycket att tänka på. Här är en stor guide för poolbygget.


Valet av pooltyp styrs av budget, markförhållanden och regler. Du kan välja mellan nedgrävd pool, så kallad markpool, eller ovanjordspool som istället byggs på marken. Du kan också välja att delvis gräva ned den.

– Att få ner poolen i backen gör att du kan njuta av den på ett annat sätt. En pool ska ju inte bara vara något att bada i, den kan också vara väldigt fin att beskåda. En markpool är också lättare att täcka, säger Peter Tiberg från Pahlén.

Nackdelen med markpool är att den kräver mer arbete med grävning och dränering av marken. Det gör poolbygget dyrare. Med en ovanmarkpool slipper du markentreprenaden.

Huvudkomponenter i en pool:

Grund, som poolen ska stå på, och som i de flesta fall också blir golvet. Du kan exempelvis gjuta den själv i betong eller lägga ut arbetet på en yrkesman. Tänk på att trä är ett organiskt material som är fuktkänsligt.

Ytskikt/tätskikt, till väggarna och golvet. För privata pooler är det vanligt att använda en så kallad liner, vilket är en duk i plast. En liner är lite som en tapet och kan fås i olika färger och mönster. Blått är en given favoritfärg. Du kan också välja att ha ett kaklat ytskikt, eller att köpa en glasfiberpool.

Storlek, form och placering för pool

Fundera och bestäm storlek, djup och form till din pool. Standardformen är rektangulär, men du kan också välja mellan oval, rund, åttkantig, åttaormad eller om du vill välja en egen form.

– Rektangulär form i storleken 4 x 8 är den vanligaste, av olika anledningar. Det är en bra och lagom storlek för många tomter och familjer. Automatisk poolskydd går också bara att få till rektangulär pool. Förutom rektangulär pool så är den åttaformade poolen populär, säger Mats Hartelius från Poolkungen.

När du bestämmer poolens storlek, tänk då på att det blir mer än bara poolen som tar plats på tomten. Ofta lägger man plattor eller trall runt om poolen för att minska nedskräpningen.

– Det vanligaste är att man har 3-4 meter på två sidor om poolen, sedan kan de övriga sidorna variera, men minst en meter brukar man ha, säger Mats Hartelius.

Var du ska placera poolen på tomten är också en viktig fråga.

– Placera inte poolen under eller intill den stora eken som lätt kan skräpa ned i poolen. Tänk också på att välja en plats där det är mycket sol, säger Peter Tiberg.

Behöver du bygglov för att bygga pool?

När du bestämt dig för storlek och placering bör du kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på om du behöver bygglov, marklov eller något annat för att få sätta igång med bygget.

Att bygga en pool – byggprocessen

Byggprocessen ser olika ut beroende på om du bygger en markpool eller pool ovan mark. Markpool kräver mest förarbete.

– Först så gräver du en grop, som du dränerar om det behövs. Efter det gör du en grund i exempelvis betong. Sedan sätter du stommen, vilket är väggarna, och sist placerar du linern som är tätskiktet, säger Mats Hartelius på Poolkungen.

När du bygger en markpool så ska gropen vara lite större än själva poolstommen. Det resterande utrymmet ska fyllas i samtidigt som du fyller poolen med vatten. Det är för att skapa ett så kallat mottryck så att konstruktionen eller linern inte tar skada.

Om du bygger en ovanmarkpool behöver du också göra en grund, som blir golvet i poolen. Stommen till en ovanmarkpool får inte samma stöd som en markpool eftersom den inte grävs ned i marken, och kan därför behöva stöttas upp. Det finns också leverantörer som säljer stommar med inbyggda stöd. Var noga med att kolla upp så du vet vad du behöver göra för att konstruktionen ska bli stabil.

Bygga pool själv

De flesta leverantörer säljer poolpaket där bland annat stomme, liner och reningsverk ingår. Gropen och grunden får du göra själv eller lägga ut jobbet på en byggmästare. Sedan kan du välja om du vill bygga ihop poolen själv eller lägga ut det jobbet också. Många väljer att bygga poolen själva eftersom det håller kostnaden nere.

– 75 procent av våra kunder väljer att bygga poolen själv. Det är bara elinstallationen som en behörig elektriker måste göra, säger Mats Hartelius.

Glasfiberpool

Glasfiberpooler är mer som ett stort kar som placeras i gropen, med ett färdigt ytskikt. Den består alltså inte av separata delar på samma sätt som en vanlig pool. Fördelen med det är att monteringen av poolen går snabbt.

– En glasfiberpool kan vara badklar på cirka 6-7 timmar efter att den placerats i gropen. Belysning och allt är ju oftast redan förmonterat i poolen, säger Peter Tiberg från Pahlén.

Glasfiberpoolen är inte så vanlig i Sverige, även om den har fått ett uppsving de senaste åren.

– Glasfiberpooler har kommit ganska starkt de senaste 5-10 åren i Sverige. Det är en vanlig pooltyp i övriga Europa och USA, men i Sverige har vi ju lite andra markförhållanden, med tjäle i marken. Det finns helt enkelt lite mer att tänka på när du bygger en glasfiberpool, säger Peter Tiberg från Pahlén.

Det är viktigt att köpa en glasfiberpool av hög kvalitet som är anpassad för vårt svenska klimat.

Pooltillbehör – reningsverk, PH-värde och uppvärmningssystem

Oavsett vilken typ av pool du väljer så finns det en del viktiga tillbehör som du måste ha för att poolen ska kunna användas.

Reningsverk för pooler

Ett reningsverk måste du ha i din pool. Vattnet cirkulerar ut via poolens bräddavlopp och flödar sedan tillbaka in i poolen via poolens inlopp. Där emellan ska ett reningsverk rena vattnet. Det består av ett filter, oftast ett sandfilter, och en pump. Vattnet pumpas runt och passerar genom filtret cirka 4-5 gånger per dygn. Större partiklar lägger sig på filtrets yta, medan osynliga mikroorganismer, virus och amöbor måste renas kemiskt med hjälp av klor. Detta kan göras manuellt genom att du placerar kloret i pulver- eller tablettform i poolens bräddavlopp. Du kan också välja att installera en utrustning som automatiskt mäter och doserar ut rätt mängd med klor för kemiskt behandling av vattnet.

Rätt PH-värde i poolen

Något mer som också är väldigt viktigt för poolägare är att hålla koll på pH-värdet i vattnet.

– Ett för högt pH-värde kan göra att kloret inte är så verksamt som det ska vara, och ett för lågt pH-värde kan vara skadligt för människans slemhinnor. Ett bra pH-värde för oss människor är egentligen 6,5, men det är lite för surt för materialet i poolen. Därför får det göras en liten kompromiss på ett värde på mellan 7,2 och 7,6, säger Peter Tiberg.
PH-värdet sänks med hjälp av ett surt medel, och höjs med hjälp av ett basiskt medel

– För att göra det enkelt är medlen döpta till ”pH-plus” och ”pH-minus” eller liknande, beroende på om du behöver höja eller sänka pH-värdet. Det är vanligare att du behöver sänka det, säger Peter Tiberg.

Du kan mäta pH-värdet med olika test eller mätinstrument. Fråga din leverantör så får du hjälp med vad du ska köpa.

Att rengöra din pool

Sedan finns det andra rengöringsmedel, algbekämpningsmedel och flockningsmedel som hjälper dig att hålla vattnet klart och rent. Det sistnämnda är ett medel som samlar ihop små partiklar och bildar större smutspartiklar som kan fastna i sandfiltret.
För att rengöra botten från skräp kan du använda antingen en sugslang eller, för bekvämlighetens skull, en automatisk bottensugrobot. Detta bör göras ungefär en gång i veckan då poolen är i bruk, eller vid behov.

Uppvärmningssystem för poolen

Något uppvärmningssystem måste du inte ha för att poolen ska kunna användas, men nästan alla väljer att köpa det ändå. Vår svenska sommar består ju ibland av kalla dagar, och framför allt nätter, som annars gör att vattnet inte kommer upp i en behaglig temperatur. Det finns fyra olika typer av uppvärmning till pool – värmepump, solfångare, elvärmare och värmeväxlare. Poolvärmepump är dock överlägset vanligast.

– 90 procent av våra kunder väljer poolvärmepump som uppvärmningssystem, säger Mats Hartelius.

Med värmeväxlare lånar du värme från huset, som kanske ändå blir över under sommaren. Elvärmare fungerar också, men det är inte så vanligt att använda eftersom det blir dyrt.

Säkerhet vid poolen

Du som poolägare är skyldig att upprätta lämplig skyddsanordning till din pool, oavsett om du har egna barn eller inte. Det kan till exempel vara ett minst 0,9 m högt staket eller en pooltäckning som ska klara ett barns vikt. Om du har andra likvärdiga lösningar på skyddsanordning kan du kontakta byggnadsnämnden för en bedömning.

Ett enkelt poolskydd, eller poolöverdrag, har funktioner så som minskad nedskräpning och minskad värmeförlust, men det är inte säkert att de uppfyller Boverkets krav på säkerhet kring pooler.

Att skaffa pool – 10 steg

  1. Bestäm vilken pooltyp du vill ha: markpool, ovanmarkpool eller glasfiberpool. Det finns fördelar och nackdelar med alla typer – välj en typ som passar dina behov och krav.
  2. Bestäm storlek, form och djup. Du bör tänka på hur poolen ska användas – och av vilka. Hur många är ni i familjen? Hur gamla är barnen? Många gör misstaget att göra en för djup pool, vilket gör att vattenlek eller vattensport blir svårare. Du bör också tänka på att det inte bara är poolens storlek som tar upp utrymme på tomten.
  3. Fundera ut placeringen på tomten. Det ska vara en plats där det är mycket sol och helst inte i närheten av något stort träd som skräpar ned i poolen.
  4. Innan du börjar – kontakta byggnadsnämnden i kommunen. Ta reda på om du behöver ansöka om bygglov, marklov eller något annat för att få sätta igång. När du fått grönt ljus är det bara att köra.
  5. Kolla runt på och jämför olika leverantörers poolpaket och avgör hur mycket du vill och kan bygga själv. När du bestämt dig för vad du vill ha – fråga leverantören vilken typ av grund som behövs göras.
  6. Genomför det nödvändiga markarbetet och gör sedan grunden. För markpooler krävs ett mer omfattande markarbete med grävning och dränering innan grunden görs.
  7. När grunden är klar ska stommen, poolväggarna, monteras dit.
  8. Efter det ska en behörig elektriker installera belysning och andra elektriska tillbehör. Även bräddavlopp och inlopp monteras i detta steg.
  9. När all installation är klar ska linern, tätskiktet, monteras på väggar och golv.
  10. Nu är det dags att fylla på med vatten! En markpool ska fyllas med vatten parallellt med att det resterande utrymmet i gropen, längst poolens ytterkanter, fylls. Detta för att skapa mottryck och på så sätt skydda konstruktionen.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar