Poolvårdguide

Det är inte svårt att sköta om sin pool. Ett bra balanserat vatten är A och O för poolens funktion, driftsekonomi och utrustningens livslängd.


         

De flesta kommunala vatten har goda grundförutsättningar som bra poolvatten. Fyller du från egen brunn eller annan källa krävs oftast någon behandling. Kontrollera vattenbalansen vid uppstart av poolen varje år. Om poolvattnet är i bra balans så räcker det med att hålla kontrollen på vattnets pH och klorvärde under säsongen. Ett väl balanserat vatten håller sig stabilt. Endast nytt påfyllningsvatten eller upprepad användning av sura rengöringsmedel etc. medför att justering krävs för att återställa balansen. Felaktigt pH innebär att material och utrustning i poolen kan ta skada, kloret får kraftigt reducerad verkan och vattnet irriterar ögonen. Om vattnet har låg alkalinitet ändrar sig pH-värdet lätt och gör det svårt att hålla det i konstant bra nivå.

Mät och justera enligt nedan.

Ideala vattenvärden för poolen:

pH 7,2-7,6

Klor (totalt) 0,7-2,0 ppm

Fritt klor 0,7-2,0 ppm

Bundet klor 0-0,5 ppm

Alkalinitet 80-120 ppm

Kalkhalt minst 100 ppm (alltid högre än alkalinitet)

Cyanursyra 0-50 ppm (endast utomhuspooler)

Järn och mineralthaltigt vatten skall flockas med flockningsmedel.

Vattenkontroll (privatpooler)

Poolvattnet skall kontrolleras för klor och pH en gång i veckan. Andra värden testas 1-2 ggr per säsong eller om vattnets byts ut. Om du har Saltgenerator skall salthalten kontrolleras 2-4 ggr per säsong eller vid påfyllning av vatten. Obs! Det går inte att mäta t.ex. pH direkt efter chock-klorering. Hög klorhalt (>10 ppm) medför felavläsning och om klorhalten är över 25 ppm visar testen 0 ppm i värde. Vid misstanke om extra hög klorhalt kan testvattnet successivt spädas med kranvatten så att korrekt värde kan räknas ut. Om halten bundet klor är hög skall chock-klorering utföras för att oxidera bort kloraminer och frigöra bundet klor.

Rening av poolvatten

Kemisk rening krävs för att desinficera poolvattnet så att bakterier och alger inte uppkommer. Vanligast och mest effektivt är klor, men även andra desinfektionsmedel förekommer. Man kan mäta två typer av klor, bundet klor och fritt klor. Tillsammans blir det man kallar totalt klor. Fritt klor är det vi eftersträvar, det utgör det verksamma kloret som sköter desinfektionen, det varken luktar eller irriterar i normal halt. När fritt klor reagerar med föroreningar i poolen bildas viss mängd bundet klor s.k. kloraminer. Den är overksam och är det som ger den otrivsamma klorlukten. För att oxidera bort kloraminer och frigöra bunden klor krävs chock klorering. Tillfälligt hög klorhalt försvinner ganska snart i en utomhuspool genom sol och bad men för att omgående reducera hög klorhalt kan man använda exempelvis Antiklor.

Mekanisk rening genom ett reningsverk krävs för att filtrera bort skräp och partiklar. Skräp som sjunker till botten avlägsnas med bottensugning. En bottensuganordning består av bottensug, slang och teleskopstång. Sugslangen kopplas från bottensugen till poolens bräddavlopp och nyttjar poolpumpen för sugkraften. Se till att luft inte sugs in i systemet. Delarna kopplas ihop och ställs på poolbotten. I andra änden av sugslangen monteras en sugplatta om sådan finns. Sugslangen förs därefter successivt vertikalt ner i poolvattnet så att slangen vattenfylls helt (viktigt). När slangen är fylld ansluts den snabbt till bräddavloppet. Stäng av cirkulationen när bottensugning är avslutad så att slangen kan lossas från bräddavloppet utan att den skadas. Andra praktiska tillbehör som underlättar poolskötseln är lövhåv och väggborste som också passar på teleskopstången.

Missfärgningar i vattnet

Om vattnet blir grönt beror det som regel på att alger har bildats. Man känner att väggarna blir hala. Botemedlet är chockklorering. Högt pH-värde kan göra vattnet ”mjölkigt” i synnerhet vid hög alkalinitet och kalkrikt vatten. Justera ner pH och ev. alkalinitet (se balanserat vatten). Järn (rödbrunt), Mangan (brunsvart) och koppar (blågrönt) kan missfärga vattnet och poolen. Använd flockningsmedel för att ”flocka” ut dessa ämnen ur poolvattnet. Rör av koppar i systemet kan fälla ut kopparsalter vid lågt pH/hög klorhalt. Det kan även missfärga blont hår. Kopparrör hör inte hemma i poolsystemet och bör bytas.

Rengöra poolduk och liner

I vattenlinjen uppstår en smutsrand. Den tvättas med rengörare och mjuk tvättsvamp några gånger per säsong. Om smutsen får sitta längre tid kan den gro in i materialet och vara svår att få bort. OBS! Linern kan påverkas av lågt pH-värde som gör att veckbildning uppstår (linern växer). Vattentemperaturen skall vara max +30°C. Missfärgningar av järn och metaller etc. kan tvättas med exempelvis trapprengöring. Tänk på att linern krymper om poolen töms på vatten och att linerduken kan ha svårt att återta formen. Om total tömning är absolut nödvändig bör den ske på kvällen (ej solsken) och återfyllas omgående. Gå försiktigt (helst barfota) och rengör duken varsamt om poolen är tömd.

Betong och kakelklädda poolväggar

Tänk på att obalanserat vatten (låg kalkhalt) kan göra att plattor och färg släpper. Eventuell pooltömning skall ske långsamt enligt tillverkarens instruktion. Små marksättningar kan orsaka sprickbildning som i regel inte går att täta. Ofta förses dessa pooler med Liner vid renovering men viss anpassning krävs såsom ”punktering” av stommen samt anpassning/byte av armaturer om de inte redan från början är avsedda för linerduk.

Trappa och SPM

Pooltrappa och SPM kan missfärgas av järnhaltigt vatten etc. och tvättas då med trapprengöring eller liknande medel. Är produkten tillverkad i gelcoat krävs årligt underhåll som tvättning, polering och vaxning (precis som för en båt). Det görs i torrt tillstånd efter att vattennivån sänkts eller att en spärr placeras framför trappan som sedan töms med dränkbar pump.

Vårstart

Gå igenom och återställ utrustning som är vinteranpassad. Enkelt uttryckt en omvänd ordning av vinterstängning.

När poolen startas skall vattnet kontrolleras. Har man gjort en riktig vinterkonservering i balanserat poolvatten och haft poolen täckt med vinterplåt krävs normalt inga extra åtgärder. När cirkulationen är i gång och pH är bra görs en chock-klorering.

Förvaring och hantering av poolkemikalier

Samtliga poolkemikalier ska förvaras barnsäkert! I koncentrerad form är de flesta vådliga och frätande, akta hud och kläder. Förpackningarna skall vara förslutna, förvaras svalt men frostfritt och inte utsättas för solljus. Blanda aldrig kemikalier med varandra. Syror får inte ens förvaras tillsammans med klor, och får under inga omständigheter komma i kontakt med varandra! Vissa kemikalier kan med fördel lösas upp i stor hink med (varmt) vatten för att sedan doseras i poolen. Häll aldrig vatten på kemikalier – kemikalier ska i stället lösas i riklig mängd vatten.

Källa: www.folkpool.se

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar