Så beskär du dina äppelträd

Oavsett om du har ett nytt eller ett gammalt äppelträd så mår det bra av att beskäras. Det både formar trädet så att det blir vackert och gör att det kan utveckla så mycket frukt som möjligt. 

Läs också: Bästa tipsen för att musta äpplen

Äppelträd ska beskäras varje år

Att beskära äppelträd är en kontinuerlig process som underhåller trädet år efter år. Tiden för när det ska beskäras kan diskuteras men är inte avgörande för ett lyckat resultat. Men det är en dålig idé att beskära kraftigt under blomningen. Höstmånaderna och den tidiga våren är lämpliga tider.

Beskärningen görs enkelt när du har planterat ett nytt äppelträd. Förkorta skotten med ungefär en tredjedel av sin längd och placera sedan saxen på hyllan under de kommande två till tre åren tills trädet är i gott skick.

Kronan ska vara ljus och luftig

Principen för att fortsatt beskära äppelträd är lika för både det unga och det äldre trädet. Det är viktigt att se till att det finns gott om ljus och luft i trädets krona. I en för tät krona är det svårt för äpplena att få tillräckligt med ljus och samtidigt finns det en större risk för svampsjukdomar.

Dela upp beskärningen i fyra steg

  1. Ta först bort döda grenar och grenar som ser sjuka ut.
  2. Ta sedan bort grenar som sitter väldigt tätt eller som korsar varandra.
  3. Ta också bort grenar som växer väldigt lodrätt.
  4. Ta sedan bort grenarna som är för låga, för höga eller bara i vägen.

Under beskärningsarbetet är det en god idé att ta några steg tillbaka och titta på trädet och se så att det fortfarande har en harmonisk form.

Sekatör som klipper en gren, beskära äppelträd

Beskär gärna äppelträdet under höstmånaderna eller den tidiga våren

Vattenskott bör tas bort direkt

Där du beskurit äppelträdet kommer nya skott att komma fram. Dessa nya grenar kallas för vattenskott och ska tas bort så snart som möjligt. Vattenskotten tar du enklast bort genom att riva av dem.

Beskär äppelträdet med få och stora klipp

Det är bäst att beskära med få och stora klipp i stället för många små. Med andra ord, klipp av större grenar vid stammen i stället för att kapa många små.

Lodräta grenar och grenar med skarpa grenvinklar bryts lättare än mer horisontella grenar. Samtidigt bär de horisontella grenarna mest frukt. Använd den vetskapen när du beskär. Du kan också hänga små tyngder på grenarna för att göra dem mer horisontella.

 
Läs också: ”Kan jag flytta äppelträdet?”

Grundläggande regler för att beskära äppelträd

Sammanfattningsvis ska du följa dessa grundläggande regler för beskärning:

  • Ta så snabbt som möjligt bort de många små skotten som kommer där du beskurit (vattenskott). 
  • Beskär helst med några få stora klipp snarare än med många små.
  • Prioritera beskärning av lodräta grenar framför horisontella. Horisontella grenar bär oftast mest frukt.
  • Använd vassa och rena beskärningsverktyg.
  • Ta bort grenen vid stammen eller vid de större sidogrenarna.
  • Låt snittet följa kragen som sitter som en ring runt grenen vid stammen.

Om du följer dessa enkla grundläggande regler för beskärning av äppelträd är vi ganska säkra på att dina äppelträd kommer att ge dig en rik skörd. 

Läs också: Hälsa på hemma hos Carola! 


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar