Den underhållsfria trädgården

Lär dig hur du förvandlar trädgården till en oas som inte kräver enorma arbetsinsatser.


En underhållsfri trädgård – en önskedröm? Nej då, visst inte. Först och främst gäller det att göra sig av med gräsmattan.

Gräsmattan är i särklass den mest arbetskrävande ytan på din tomt, i synnerhet ifall du kräver en vacker grön matta hela sommaren och inte låter dig nöja med en ogräsbemängd mossig grönyta, kraftigt brunfärgad av torka. Vill du ha en saftig ”golfgreen” krävs det närmast enorma arbetsinsatser i form av gödsling tre gånger per säsong, klippning och vattning i stort sett varje vecka, gräsluftning, mossrivning, toppdressing, ogräsrensning och reparation av kala fläckar.

Byt ut gräsmattan

I en stor trädgård är det näst intill oundvikligt med gräsmatta (som naturligtvis kan förminskas). En radhustäppa klarar sig däremot helt utan gräsmatta, och gräsklipparen tar bara onödig plats i förrådet. Här kan sittplatser, gångar och andra vistelseytor göras större. Gångar av gatsten, marktegel eller skiffer får snirkla sig fram genom planteringsytor, där du sedan kan vandra runt och lukta och njuta av alla växter.

Du kan välja höga örter, som t ex dem i Enköpings Drömpark (värd ett studiebesök), eller s k marktäckare i större sammanhängande ytor med inslag av högre karaktärsväxter, sådana med vackert bladverk eller vacker blomning. De kommer då att framhävas av den låga mattan. De högvuxna plantorna behövs också på strategiska platser som insyns- eller vindskydd. Efterlikna naturen, efter ett par tre år ska man inte se någon öppen jord i trädgården.

Växtval

Underhållsfria växter, finns de? Ja, många är naturligt så tätvuxna och utvecklar så tätt och kraftigt rotsystem, att de inte tillåter andra växter att få fotfäste i sin närhet. De bildar enhetliga bestånd och beblandar sig inte med sina påträngande grannar.

En bra marktäckande växt måste vara tillräckligt hög för att förhindra att solljuset når ända ner till jordytan. De flesta ogräsfrön är nämligen ljusgroende.

Växter som backtimjan, mossflox och vintergröna är för lågvuxna för att vara underhållsfria. Generellt kan man säga att växten måste bli 20 cm för att skugga tillräckligt (undantaget är hasselört, se nedan). Dessutom bör den vara lagom invasiv, d v s inte ha för långa revor, som penningblad, och inte heller ha underjordiska utlöpare, likt vancouveria, rökblad, som obehindrat sticker upp i en plattsättning. En bra marktäckare ska i första hand ha ett vackert bladverk sommaren igenom och gärna en bit in på vintern.

Sju underhållsfria växter

1. Sockerblomma, Epimedium. Ett släkte där flertalet arter och sorter har utomordentliga marktäckande egenskaper.
Röd sockblomma, E. rubrum, blir 25 cm hög och har eleganta tredelade blad i kopparfärgat utspring, senare en aning fläckiga i grönt. Bladen är nästan vintergröna, och behöver inte klippas ner – låt dem vissna på plats. Sirliga lysande röda blommor med gul ytterdel i maj-juni. Sockblommorna bildar täta ruggar och växer relativt långsamt. Sätt dem i förband med 35 cm plantavstånd, så växer de på 2-3 år ihop till ett enhetligt bestånd, där inga ogräs tillåts sticka upp. Fram till dess måste mellanrummen hållas ogräsfria. Naturligtvis ska inte planteringsbädden innehålla fleråriga ogräsrötter, kvickrot etc.

Röd sockblomma växer bra i både sol och skugga och klarar de flesta jordar (dock inte sandhaltiga), men föredrar humushaltiga. En perfekt underhållsfri marktäckare, som inte ens behöver vattnas när den väl etablerat sig. Den är härdig i zon I-V.

2. Hasselört, Asarum europaeum, blir ca 12 cm hög och har njurformade, glänsande och vintergröna blad. Den får brunröda blommor, som betraktaren sällan ser, täckta av bladverket som de är. Kanske den mest lågvuxna av de fungerande marktäckarna. Breder ut sig med grunt krypande jordstammar, men etableringen tar litet tid, så den bör därför planteras tätare än andra. Sätt plantorna grunt 25 – 30 cm från varandra. Vildväxande föredrar hasselörten halvskuggiga lägen och en humusrik kalkhaltig jord, men i trädgården är den mera tolerant.

Om hasselörten trivs blir den en underhållsfri och utomordentligt vacker ”matta”, som dock under långvarig sommartorka kan behöva vattnas. Med sitt grunda rotsystem konkurrerar den inte heller med högre växter. Utmärkt som undervegetation till trädgårdsazaleor, flertalet blommande på bar kvist. Med en blänkande mörkgrön matta undertill framhävs blomningen ytterligare på dessa eleganta buskar.

3. Liten flocknäva, Geranium x cantabrigiense, är en 20 cm hög växt med handflikigt aromatiskt bladverk. Den sprider sig raskt med ovanjordiska utlöpare, som gör plantan lätt att föröka, och därigenom blir marktäckningen billigare än med de båda förstnämnda.
Anpassningsförmågan är stor, den växer i sol eller skugga, klarar torra lägen och är inte kräsen när det gäller jordkvaliteten. Blommar rikligt med rosa blommor i juni. Bladverket blir lysande rött under hösten och behöver inte klippas ner. Lämpligt plantavstånd är 35 cm.

4. Funkia, Hosta. Drygt 40 arter och mängder av namnsorter finns i släktet, många storvuxna, andra betydligt mindre. Bladen kan vara gulbrokiga, vitkantade, limefärgade och ha varierande former och grad av bucklighet. Funkior utvecklas långsamt, det tar många år innan de blir fullvuxna. Välj därför gärna någon äldre s k solitärplanta när du besöker plantskolan eller gardencentret. Alla funkior föredrar mustig jord och lätt till djup skugga, men doftfunkian kräver ett ljusare läge.

De grönskar sent om våren, därför är de som skapta att dölja tidigblommande låga lökväxter under sina stora blad. Vildarter av krokusar och tulpaner, vintergäck, snödroppar, snöklockor och balkansippor kan alltså med fördel odlas i närheten. Funkians blad vissnar vackert om hösten och hinner nästan förmultna helt innan påföljande sommar. Låt dem därför ligga orörda och bli till ny näring.
Några bra funkiasorter: Áugust Moon`, med månskensgula blad, ´Green Acres´, grönbladig och storvuxen, ´Patriot´, vitkantade blad, ´Big Daddy´, stora buckliga blå blad, ´Elegans´ blådaggig, och ´Frances Williams´, storbladig med gul kant.

  

5. Rodgersia, ett knappt halvdussin arter, starkvuxna örter med pampiga och vackra handflikiga blad. De blir 70-100 cm höga. Mitt i sommaren höjer sig de gräddvita till korallrosa blommorna över bladverket. Kraftiga brunsvarta rhizomer i jordytan förhindrar andra
växter att sticka upp. Planteras på 75 cm avstånd i näringsrik jord, klarar både sol och skugga.

6. Jätterams, Polygonatum x hybridum. På 70 cm höga bågböjda stjälkar hänger i början av juni doftande limevita blommor i rad. I motsats till rodgersia och funkia vaknar jätteramsen tidigt på våren och bildar täta bestånd med tjocka rotstockar. I humushaltiga jordar sprider den sig raskt.
Bladverket är dekorativt hela sommaren igenom, och den trivs i såväl sol som skugga. Ännu vackrare är vippramsen, Smilacina racemosa, men tyvärr är den ovanlig i det svenska plantskolesortimentet.

7. Bergsbambu, Fargesia murieliae. En fullständigt underhållsfri växt, som finns i två högvuxna namnsorter, ´Hareskov´ och ´Jumbo´. De bli 3,5 resp. 4 m höga och har städsegröna pilliknande blad. Trivs i både sol och skugga, men utvecklas snabbast i full sol och kräver 35 – 40 cm jorddjup. En utmärkt insynsskyddande växt, som nedtill blir ca 2 m bred och når sin topphöjd efter ca 20 år.Den har ett överhängande växtsätt och tål t o m blötsnö utan att brytas av. Dessutom är den så tät, att den kan skydda mot buller från en trafikerad väg. I Danmark är den ofta använd som häckväxt.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar