Formklipp dina buskar

Många som har börjat forma sina växter säger att de har svårt att sluta. Med tiden blir det mesta klippt eftersom det är så roligt.


Den här välmående figuren har en grönfärgad metalltråd snörd om midjan. Skulle något parti bli skadat får en kvist plastbuxbom fylla ut så länge. Det syns inte om man inte vet vad man ska leta efter.

Bara för att man formklipper behöver trädgården för den skull inte se strikt ut om du inte vill. Det är många arter och sorter som går att forma. Figurerna kan ge intryck av lekfullhet, de kan vara organiskt böljande och de kan understryka det rufsiga och vilda.

Verktyg och material som är bra att ha till hands

vanlig sax
sekatör
grensax
häcksax
grensåg
tunna trådar och snören av metall och hampa
tjock aluminiumtråd och armeringsjärn

Klipp i stora drag

Vill du göra stora rena former utan detaljer finns det många växter att välja bland; nästan alla de vedartade och till och med gräset bambu passar för detta. Tänk på att du går miste om mycket av blomningen om du klipper till exempel syren. Om du utgår från en ung planta klipper du den redan från början grovt i den form du tänkt dig. Klipp ungefär en tredjedel av nytillväxten varje år. Detta för att formen ska bli så tät som möjligt.

Har du ett stort exemplar att utgå ifrån, gör du först formen mindre än den ska bli. På det sättet åstadkommer du också en bra förgrening.

Plantor på rad brukar men måste inte formas rakt. Varför inte olika former på häckens krön eller som här, rundade ändar?

Vänta inte för länge

En ordentlig klippning strax före midsommar brukar fungera bra. Vänta inte med frostkänsliga växter till efter augusti. De behöver hämta sig innan vintern kommer. Resten av tillväxtperioden kan du gå och frisera till formerna lite när det behövs.

För att klippa jämnt finns det flera metoder. Om du valt en rundad form kan du börja med att klippa kanaler i form av ett kors och sedan med ledning av det klippa mellanpartierna. En hjälpställning av metall som du tillfälligt trycker ner i busken är ett annat hjälpmedel. För att få kuber och andra rätlinjiga former perfekta sticker du ner pinnar som du binder snören
emellan.

Klipp detaljer

Grundprinciperna ovan gäller även när du vill klippa fram detaljer men
växtvalet är då inte lika stort. Ju tätare växten förgrenar sig naturligt, desto mer lämpad är den. Buxbom passar förstås bra. Idegran, vintergrön liguster, vingbenved och helgonört (för små figurer och bör övervintras frostfritt), är andra exempel på växter som är lätta att formklippa.

Om du vill ha två former ovanpå varandra med en stamdel emellan ser du redan från början till att det finns ett kraftigt skott mitt i den undre formen.

Detta får växa upp och klipps när det fått önskad höjd. En övre form som ligger direkt på den undre formas lättast av flera skott. På samma sätt gör man med sidoformer.

Klipp och bind

Tar du till inte bara sax utan också tråd, exempelvis av grönfärgad metall, blir det ännu lättare att forma detaljer. Du kan använda tråden till att snöra ihop yviga former, leda grenar till glesa partier, böja och leda samman grenar till att exempelvis bilda ringar. Det är mycket lättare att göra ett hål, till exempel ett fönster, i en grön vägg genom att leda grenar än genom att få upprättstående sådana att förgrena sig ovanför öppningen. På så sätt blir listan av användbara växter också mycket längre.

Vid formningen av häckar kan metalltråd eller snören också komma väl till pass. Häcken bör ju vara bredast nertill för att solen ska komma åt att göra växten tät. Om den ändå blir gles kan du tynga ner några grenar genom att hänga dit stenar på tråd.

Det mesta går att forma. Enar formas lätt med tråd och sax. Vill du ha en enda topp binder du ihop toppskotten i stället. Här en nalle av buxbom.

Armera

Ett sätt att hålla formen är att sätta en ställning över en liten planta som får växa i den. Det blir lätt att klippa, och armeringen hindrar formen att falla isär. Också klättrare som murgröna och klätterbenved kan formas på det här sättet. Då klipper du bara bort det överflödiga. Ställningar finns att köpa.

En pyramid kan du lätt tillverka själv av armeringsjärn och najtråd av metall.

Tryck ner armeringsjärnen i jorden, surra samman dem i toppen med najtråd och vira tråd till ett rutnät mellan dem. Mer komplicerade former gör du med hjälp av tjock metalltråd. Den sega aluminiumtråden är lätt att böja.

Lämpliga växter är klättrare som småbladig murgröna. Varför inte göra två eller flera former i olika färger? Eller kanske en enda tvåfärgad figur? Murgröna finns ju i många varierade och helgröna sorter.

Såga fram luftiga granar

Granen blir lätt risig vid basen, tar stor plats och skymmer ljuset. Den får en helt annan karaktär om du ”klipper upp” den. Såga helt enkelt bort grenar till önskad stamhöjd. Stammen kan du klä med en klätterväxt. Om denna blommar uppe i den mörkgröna toppen har du fått ett helt annat träd än det ursprungliga.

En gran kan du också få att bilda en krona, som ett lövträd. Kapa stammen i önskad höjd. Flera huvudgrenar kommer att bilda en rundad krona. Om du vill klippa in granens kvistar, tänk på att bara klippa i ung grön ved. Då växer det ut nya och fler skott.

Foto: Maria Hansson

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar