Häcken – trädgårdens vackra vägg

Vår trädgård är vår privata borg. Därför är häcken den kanske viktigaste inredningsdetaljen i trädgården, särskilt eftersom täpporna blir mindre och mindre.


Den ska vara dekorativ året om. Vacker blomning är en fördel, men inte det viktigaste! Häcken ska ha ett tätt växtsätt och ett vackert blad- eller barrverk, gärna fin höstfärg och se trevlig ut även på vintern.

Vad vill du ha ut av din häck? Ska den bilda insynsskydd? Vara oigenomtränglig så att barn och hundar inte fritt kan rusa ut på gatan? Vill du ha en formklippt eller friväxande häck? Hur mycket tid kan du ge den? En friväxande är mindre tidskrävande än en formklippt. Ska häcken vara en snygg mur bakom blomsterrabatter? I så fall ska du inte välja en blomsterhäck utan en sort som är lugnt grön. Det är en tilltalande bakgrund till blommor.

Snåla inte! Köp kvalitet. Häcken är en investering, precis som köks- eller badrumsinredningen. Plantorna ska leva länge. Får de bara utvecklas rätt från början så blir de bara finare med åren.

Sorten ska vara fullständigt härdig. Den måste tåla kalla vintrar. Man lägger ned mycket pengar och grundarbete på en häck – man ska bara behöva göra det en gång. Det är mycket nedslående när några plantor går ut och bildar hål i häcken. Det tar år att reparera skadan.

Vilka lagar gäller i din kommun? Av trafiksäkerhetsskäl finns det regler får hur höga häckar får vara mot gatan och i korsningar. Kolla hos kommunen, annars kan du få ett väldigt sjå med beskärning!

Så lyckas du med häcken: Underarbetet är jätteviktigt.

Gräv ett dike, cirka 50 x 50 cm. Bottna med ett lager grus/småsten. Jorden måste vara väl dränerad – stillastående vatten vid häckens rötter kan vålla stor skada.

Jordens kvalitet ska vara hög och passa den växtart som du valt. Fråga i plantskolan. Byt till ny bra jord om du misstänker att den befintliga är olämplig. Blanda in brunnen kompost eller naturgödsel i befintlig jord.

Kratta in nedfallna höstlöv över häckens rotsystem. De skyddar mot kyla och förmultnar till fin jordförbättring. Gödsla med naturgödsel eller Chrysan på våren.

Friväxande häckar bör gallras regelbundet. Formklippta ska trimmas varje år, ibland flera gånger per år. Formklippning kräver en viss teknik – läs en fackbok. Låt en speciell person i familjen vara ansvarig för formklippningen. Varför inte husets herre? Män brukar uppskatta den sköna konst som formklippning av häckar är!

Klippt häggmispelhäck i sprakande höstskrud. Bladens färg skiftar från gyllengult till intensivt orange och rött.

Häcken har många funktioner att fylla. Den är trädgårdens ansikte utåt – och inåt. En miljöbildare som ska passa huset, den omgivande naturen och bilda bakgrund till lekfulla arrangemang. Häcken ska ge oss människor ombonad trygghet och trädgårdens växter och smådjur skydd mot köld och pinande vindar.

Därför ska häcken väljas med största eftertanke och planteras med omsorg. Den ska ju vara din trotjänare i många år. Ju mer arbete du lägger ned på sortval och plantering desto mer ger häcken dig tillbaka.

En av de bästa häckväxterna för kalla klimat är måbär, lättodlad, lätt att ormklippa men även utmärkt som friväxande.

Formklippt idegran

Häckar behöver klippas, men hur mycket och hur ofta beror på vilken sort du väljer. Här är mina favoriter bland häcksorter som passar för formklippning.

Idegran:

En av de trevligaste häckarna för stora delar av landet. Jättefin som friväxande, fantastisk som formklippt. Idegran blir tät ända nerifrån marken och bildar därför ett effektivt skydd mot kyla och vind. Barren har en vacker mörkt grön färg året om, som passar de flesta omgivningar, och är en perfekt bakgrund till blommor. Rådjurssäker. Trivs i både sol och skugga. Idegranens bär är giftiga, men det finns sorter utan bär.

Tre andra utsökta sorter:

Idegran.Hybrididegran, Taxus x media ’Hillii’, tät och brett uppåtväxande, zon 1-4. Japansk idegran, Taxus cuspidata ’Adams’, zon 5. Taxus x media ’Green Mountain’, bred, snabbväxande, utan bär, fin till låg häck, zon 5.

Liguster.
En mustigt mörkgrön ”mur”
bildar idegranen, en av våra värdefullaste häckväxter för formklippning. Fantastisk som bakgrund mot ljusa blommor!

En värdefull häckväxt om man vill ha ett effektivt insynsskydd är den skuggtåliga ligustern, både som friväxande och klippt. 3-4 meter hög.

Vacker som häck är även lärk, Larix, den enda barrväxt som fäller barren på hösten då de färgas intensivt halmgula. På våren vid barrutspringet står ett limegrönt skimmer runt lärken. Rådjurssäker, zon 5.

Avenbok, Carpinus betulus, Liguster, Ligustrum vulgare och måbär, Ribes alpinum, är tre av de bästa lövburna häckarna. Avenbok är lätt att formklippa och har flera skönhetsperioder under året. Skimrar i ljusgrönt på våren, får vackert bruna litet skrovliga blad på hösten som pryder sin plats länge under vintern då det karaktäristiska knotiga stammarna framträder. Tål skugga, rådjurssäker, går i zon 3 (4).

Liguster är vintergrön, vindtålig och tolerant med jorden, bara den är kalkhaltig. Zon 4. Måbär grönskar mycket tidigt och behåller bladen till senhösten. Lättodlad, skuggtålig och rådjurssäker, zon 8.

Prakthäggmispel.

Brudspirea och Rosenhagtorn.Som friväxande blir den 3-4 meter hög. En skön junisyn: bakom brudspireans blommande snödriva prunkar det vackra rosenhagtornet, Crataegus x media, ’Paul’s Scarlet’ i romantiskt rosa.

Friväxande och blommande

Vill du satsa på fina blommor och en friväxande häck som inte kräver lika mycket klippning föreslår jag till exempel prakthäggmispel, Amelanchier lamarckii, som är vacker hela säsongen. Bladen skimrar i grått-rosa när de slår ut strax före den överdådiga vita blomningen. På hösten får busken svarta bär och lysande röd färg. Häggmispel är ett fint inslag i häckar med blandade arter. Rådjurssäker, zon 5.

Norsk brudspirea, Spiraea x cinerea ’Grefsheim’ är en älskad häckväxt som under blomningen på försommaren liknar en snödriva. Kan klippas och ändå ge ganska rik blomning. Zon 5.

Paradisbuske, Kolkwitzia amabilis, bildar en parant syn som häck. Det välvda växtsättet är elegant. På försommaren forsar små rosa-gula blommor över grenarna. Rosabrunt bladverk på hösten. Zon 4.

Rosor: Vresros, Rosa rugosa, är förträfflig som lägre häck. Blommar från sommar till höst med ljuvlig doft. Dekorativt rynkigt bladverk, som hos en del sorter får en varmt gul höstfärg, som står vackert mot de stora röda nyponen. Finns med blommor i vitt samt röda och rosa nyanser. Lättodlad, zon 6-7.

Äppelros, Rosa rubiginosa, är ett charmigt alternativ för naturmiljöer. Den får vildroslika blommor vid midsommartid och vackra nypon på hösten. Bladen sänder efter regn och i starkt solsken ut en behaglig doft av äpple. Busken är taggig och snårig och älskad av småfåglarna. Zon 6.

Polkagrisros, Rosa Gallica-gruppen ’Rosa Mundi’: Vill du ha något uppseendeväckande vackert som blommar under högsommaren? Gör då en häck av denna klassiska mormorsros med läckert spräckliga blommor i rosa, rött, vitt som översållar busken! Busken är upprättväxande, cirka 1,2 meter hög och sköter sig praktiskt taget själv.
Därför en spännande idé för lantstället! Zon 6.

Polkagrisros.Den bländande vackra polkagrisrosen blommar generöst under hela högsommaren och blir som häck en sevärdhet, inte minst på sommarstället!

Äppelrosor.Vid gränsen mot naturmiljöer är äppelrosen ett utsökt val. De yviga buskarna blir 2-3 meter höga och bildar en oigenomtränglig ”vägg”.

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar