Miljövänlig gräsmatta

När ängen blommar som vackrast, då är det sommar. Men ängen är inte bara något för våra ögon utan också utmärkt för biologisk bekämpning. Ängens växter är nämligen uppskattade av många nyttiga insekter som hjälper till att hålla ohyran borta. Här får du tips på hur man anlägger en äng och vilka ängsblommor du ska välja.


<!– –>Den här ängen finns i en helt vanlig villatomt strax norr om Stockholm. I gräset växer mängder av prästkragar och rödfibblor. Bägge är växter som klarar lerjorden så länge det är soligt och öppet. I skuggan, i trädgårdens utkanter, tar andra mer skuggtåliga växter vid som Hundkex och midsommarblomster.

En äng i full blom är det vackraste golv man kan ha i trädgården. Den är fin från tidig vår med alla vårblommor och fram till högsommaren. När ängsblommorna gått i frö är det dags att slå den och då förvandlas ängen till en klippt grön matta.

Ängen behöver inte vara stor, det kan räcka med några kvadratmeter. Då får man också en mer varierad trädgård som lockar till sig mängder med nyttiga insekter som håller ohyran i schack. Ängen är en förnämlig fjärilsrestaurang och barnkammare för fjärilar. En klippt gräsmatta däremot är en av de mest artfattiga miljöer som finns.

Om trädgården är öppen och solig och jorden mager och torr har man de bästa förutsättningarna för att anlägga en äng. Det är just på den typen av jordar som ängsblommor växer naturligt. På allt för näringsrika jordar är det lätt att gräs och kraftiga ängsväxter, som hundkäx, tar över och kväver andra ängsblommor.

Den äng som är vanligast är torrängen, men det finns också bl a fuktängar, strandängar vid havet eller högörtsängar i fjällregionen. Alla ängstyperna finns att köpa som ängsblandningar eller pluggplantor. Några växter trivs på de flesta ängar medan andra föredrar en viss typ av ängsmark. Växter från fuktängen, som smörbollar, gökblomster och humleblomster, får svårt att klara sig på en torräng.

Ge det tid

För att få en vacker äng behövs mager jord och en stor portion tålamod. Räkna med att det tar flera år innan man får en rikt blommande äng. Det brukar ta 3-4 år från det man sår ängsfröna till att den har rikligt med växter som går i blom. Sedan tar det ytterligare några år innan gräset är tätt och fint.

Så anlägger du en äng

Ängsväxter trivs i mager jord. Därför är det bäst att anlägga en äng där marken är mager redan från början. Om marken är för kväverik trivs kväveälskande växter som hundkäx, midsommarblomster men också brännässlor. De konkurrerar ut andra växter som man hellre vill ha.

För att få marken mer mager kan man ta bort det översta jordlagret ner till alven och anlägga ängen på den. Man kan också lägga på ett tjockt lager med näringsfattig jord ovanpå den gamla jorden. Det är två snabba sätt. Om man på sikt vill få marken magrare kan man när man slagit gräset kratta ihop det och föra bort gräset så att inte näringen går tillbaka.

Det är också viktigt att jorden är fri från rotogräs. Dit hör bl a kvickrot, brännässla, tistlar, kirskål och åkerfräken. Låt gärna jorden ligga i träda först eller bearbetas ett par gånger med en jordfräs innan man sår in gräs och ängsblommor. Då minskas risken för flerårigt ogräs.

Plantera gärna in olika vårlökar för att ”krydda” ängen. På den här sommarstugetomten i Ockelbo växer den ljusgula tulpanen ’Purissima’ tillsammans med gullvivor, gammaldags poetnarcisser och kungsängsliljor.

3 sätt att få blommande ängsväxter

  • Sådd – Tar längst tid. Jorden måste vara naken. Annars kvävs växterna av gräset. Man kan frilägga större fläckar från gräs och så där om man inte vill anlägga hela området från början.
  • Pluggplantor – Det finns småplantor av ängsblommor att köpa. Bra om man vill komplettera en äng med fler blommande ängsväxter. Man sparar också tid med att plantera plantor i stället för att så.
  • Äng på rulle – innehåller alla växter man behöver, bara att rulla ut. Lika enkelt som att lägga ut gräsmatta på rulle.

Sådd

Bästa såtid är sensommar eller tidig höst, augusti till september, eller vårsådd i april till maj. Om man sår under sommaren blir det svårare att hålla ytan lagom fuktig. Mylla ner fröna lite lätt med en kratta så att de inte hamnar för djupt. Vattna och håll sådden fuktig.

Plantering av pluggplantor

De kan planteras från tidig vår, mars-april, och ändå till oktober. Vattna regelbundet tills de etablerat sig. Om man vill kombinera sådd med pluggplantor sår man först efter planteringen. Plantorna går i blom redan första året och kan sedan fröså sig så att de blir fler och fler.

Skötsel

Varje år ska ängen skötas för att bli vacker och artrik. Det gör man genom att slå ängen årligen, gärna med lie eller med en slåtterbalk. Bästa tiden är någon gång från början av juli till en bit in i augusti. Tidpunkten beror på var i landet man bor och hur sommaren varit. Om man tar bort gräset efteråt får man samtidigt bort en del av näringen och jorden kommer med tiden att bli allt bättre för ängsblommor.

Ingen näring ska tillföras, inte heller efter sådd eller plantering. Den enda näring de ska få är nedfallna löv och annat organiskt material, precis som i naturen.

Tips

  • En äng är känsligare för slitage än en gräsmatta. Gå bara på särskilda stråk, som blir som stigar.
  • För att ängen ska framhävas kan man klippa gångar med en gräsklippare och sedan hålla gångarna välklippta. Kontrasten mellan den vilda, yviga ängen och den tuktade, kortklippta gräsgången får ängens skönhet att framhävas ännu mera. Då minskar risken för att det ser ut som en ”oklippt gräsmatta” efter blomningen och fram tills det är dags att slå.

Vilken äng ska du välja?

Om marken är torr blir det bäst med en torräng. Om det däremot är lite sankt kan man istället anlägga en fuktäng. Om man vill kan man krydda ängen med odlade växter. Dit hör vallmo, aklejor, malva och andra växter som gärna sprider sig så där lagom.

En vild torräng med tjärblomster och enstaka prästkragar och ängsklocka.

I fuktigare mark trivs smörboll, men även växter som fackelblomster och gökblomster. Smörbollen växer vild framför i norra Sverige men finns också längre söderut som den här ängen i Närke.

Torräng

Ängsblommor:
Stor blåklocka Campanula persicifolia
Ängsklocka Campanula patula
Brudbröd Filipendula vulgaris
Gulmåra Galium verum
Ängsnäva Geranium pratense
Blodnäva Geranium sanguineum
Prästkrage Leucanthemum vulgare
Pimpinell Sanguisorba minor
Mandelblom Saxifraga granulata
Rödblära Silene dioica
Smällglim Silene vulgaris
Ängsvädd Succisa pratensis
Ängshaverrot Tragopogon pratensis
Tjärblomster Viscaria vulgaris

Gräs:
Vårbrodd Anthoxanthum odoratum
Luddhavre Arrhenatherum pubescens
Kamäxing Cynosurus cristatus
Fårsvingel Festuca ovina
Rödsvingel Festuca rubra

Fuktäng

Ängsblommor:
Ängsbräsma Cardamine pratensis
Midsommarblomster Geranium sylvaticum
Humleblomster Geum rivale
Gökblomster Lychnis flos-cuculi
Fackelblomster Lythrum salicaria
Gullviva Primula veris
Smörblomma Ranunculus acris
Smörboll Trollius europaeus
Ängsviol Viola canina

Gräs:
Ängskavle Alopecurus pratensis
Darrgräs Briza media
Bunkestarr Carex elata
Kamäxing Cynosurus cristatus
Tuvtåtel Deschampsia caespitosa
Ängssvingel Festuca pratensis
Rödsvingel Festuca rubra

Köpställen

Pratensis AB – Här kan du köpa allt från ängsfröblandningar (från olika delar av Sverige och för olika ängstyper) till pluggplantor och äng på rulle.
www.pratensis.se

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar