Så beskär du dina växter

Många växter och träd ska beskäras varje år för att behålla formen, främja tillväxten och hålla sjukdomar borta. Här får du tips om hur du beskär dina växter. 


De flesta växter och träd beskärs under juli-september, perioden kallas JAS. Björk, lönn och körsbär är exempel på träd som ska beskäras under JAS. De blöder (förlorar sav) under vårvintern och är då mycket känsliga.

Att beskära ungträd gör att de får rätt form. Äldre träd underhållsbeskärs sedan för att hålla trädet friskt, motverka svampsjukdomar och hålla formen. Många träd blir lätt för täta vilket gör att vissa grenar hamnar i skugga, tappar vitalitet och börjar att dö. Johan Widoff är trädgårdsarkitekt och har lång erfarenhet av beskärning av växter och träd.

– Det är viktigt att se till samspelet mellan trädet och beskäraren. När trädet är ungt bestämmer man formen och då är det viktigt att också ta hänsyn till hur trädet vill växa, säger Johan Widoff.

Beskära fruktträd

Fruktträd delas in i två grupper, stenfrukter och kärnfrukter. Till stenfrukterna hör bland annat körsbärs- och plommonträd och till kärnfrukterna äppel- och päronträd.
Stenfruktsträden är känsliga och får absolut inte beskäras under vårvintern utan ska vänta till sensommaren.

En av fördelarna med beskärning av fruktträd är att ljuset kommer åt trädet och det ger friskare och finare frukt. Ta alltid bort döda grenar. Äldre grenar känns igen på att de innehåller fruktved. Fruktknopparna är lite tjocka, korta och bulliga i sin knoppkaraktär. Den fruktved som sitter i skuggigt läge ger dålig frukt och är bra att ta bort. Lämna den fruktved som sitter ljust. På årsskott finns ingen fruktved utan endast bladknoppar.

Kärnfruktsträd kan beskäras under vårvintern men efter skörden på sensommaren är att föredra. Stenfruktsträd beskärs inte lika hårt som kärnfruktsträd utan kan med fördel få växa fritt med försiktig gallring. Ta alltid bort döda grenar.

Illustration ur Beskärningsboken, Han Veltman

Fruktved på äppel- och päronträd består av olika delar.

1) Ringsporren är den kortaste av fruktgrenarna.
2) Sporren är lite längre än ringsporren.
3) Fruktspjutet är ett skott och det kan växa nya fruktgrenar från fruktspjutets sidoknoppar nästföljande sommar.
4) Fruktskottet påminner om fruktspjutet men är längre och mjukare.
5) Fruktkudden utvecklas när fruktsporren, fruktspjutet eller fruktskottet slår ut och bildar ett blomskott som sväller då det bildas frukt.

Beskära buskrosor

Buskrosor är högre och större än rabattrosor. De flesta buskrosor blommar på äldre ved och blommar på sommaren. De första rosorna börjar blomma kring midsommar och blommar sedan cirka fyra veckor framåt. Vissa buskrosor remonterar, det vill säga blommar om. Buskrosorna ska beskäras från marken genom gallring. Om rosorna är okulerade kan grundsorten ta vid om du beskär för hårt ned till marken.

– Det är samma resonemang med rosor som med fruktträd. Man tar bort äldre delar och det som befinner sig i skuggigt läge, säger Johan Widoff.

Beskärning av buskrosor ska helst ske när rosorna vaknar efter vintern. Ett talesätt är att de ska beskäras när björken börjar få ”musöron” (bladen börjar slå ut).

Formklippta häckar

Liguster är mycket vanligt i villaträdgårdar och hör till den formklippta häcksorten.

– Den är formstark, mörkt grön och de elipsformade bladen kastar ifrån sig ljuset på ett vackert sätt, berättar Johan Widoff.

Formklippta häcksorter beskärs i ytterkanterna. Klipp häcken konformad så att den är tunnare högst upp och bredare längst ned. På så sätt får hela växten ljus. Om du vill att din häck ska vara tät kan det vara bra att klippa den två gånger per år, kring midsommar och sedan i augusti/september.

Formklippta häckar ska beskäras till jämn nivå i samband med plantering. Har du planterat din häck under våren kan den om den har vuxit mycket klippas till hösten. Vänta annars till våren därpå. Vid varje beskärning bygger man upp ligusterhäcken ungefär 5-10 centimeter. Då blir häcken tät. Planterar du din häck under hösten kan du beskära den påföljande vår.
Vissa formklippta växter byggs inte upp på samma sätt som ligustern. Det är bland annat bok, avenbok och gran. Fråga på plantskolan innan du planterar.

Friväxande häckar

Syrén är ett exempel på en friväxande häck och beskärs på ett annat sätt än en formklippt häck. Efter blomning ska de klippas på samma sätt som du klipper friväxande buskar, det vill säga genom lätt gallring. Tar du bort fröna på syrenen efter blomning blir resultatet fler blommor året efter.

– Domherrarna är mycket förtjusta i syrenens frön. Vill du ha dem som gäster om vintern kan det vara bra att låta fröna sitta kvar, säger Johan Widoff.

Uppbyggnad av ligusterhäcken.

1) första året, 2) andra året, 3) tredje året, 4) fjärde året och framåt.
Illustration ur Beskärningsboken, Han Veltman.

Bra redskap för beskärning är A och O

En sekatör, en såg, en trappstege, en långstege och ett par handskar är bra som basredskap. Köp redskapen i en välsorterad trädgårdsbutik tipsar Johan Widoff. Sekatören ska ligga bra i handen, inte vara för tung eller komplicerad. Delarna ska kunna lossas och bytas ut. Eftersom snittytorna ska göras släta och fina är det viktigt att sekatören är vass. Sågens blad ska gå att vända i olika vinklar. Trappstegen ska max vara en och en halv meter och långstegen max sex meter hög. Långstegen ska kunna delas i två delar. Aluminiumstegar är lätta att bära. Sekatörer och sågar på stänger är ett bra komplement till basverktygen.

Johan Widoffs tips inför beskärningen av växter

1. Fundera på vad du vill åstadkomma med beskärningen.

2. Titta på växtens naturliga växtsätt inför beskärning och klipp den efter det, se till samspelet.

3. Balans, harmoni och föryngring är viktiga ledord.

4. Se till att du inte klipper bort alla årsskott eftersom växten behöver föryngras.

5. Var säker på att du klipper din växt under rätt period. Tänk på att klimatet är olika beroende på var i landet du befinner dig.

6. Se till att snittet blir rätt och lämna inte korta stumpar kvar som då dör och drar till sig svampsjukdomar.

7. Beskär inte växterna för sent på hösten, då stimuleras tillväxten och växten går inte in för vila inför vintern.

8. Ta det försiktigt i början, skär inte bort för grova grenar.

9. Tänk på säkerheten för både för dig och för växten.

10. Om du är ovan, läs en bok eller gå en kurs. Glöm inte att öva mycket.

Snabb växtbeskärningsguide

Vårvintern:
Rosor
Kärnfruktsträd (tiill exempel äppel- och päronträd) kan beskäras under vårvintern men är att föredra efter skörden på sensommaren.

Sensommaren:
Stenfruktsträd (plommon, körsbär m.m.)
Björk
Lönn

Syrén beskärs efter blomningen.

Formklippta häckar beskärs ofta i konform, bredare nedtill och smalare upptill.

Ligusterhäckar två gånger per år, kring midsommar och sedan i augusti/september.

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar