Guide: Bygg ett vindskydd till terrassen

Bygg ett blommande staket! Det är inte bara snyggt och doftar gott, det skyddar mot blåst och skyddar mot oljud utanför trädgården. Se här hur lätt det byggs.


Det finns säkert flera ställen på tomten där det blåser eller där det är öppet för insyn från grannar eller gata. Om du både vill skapa lä och gardera dig mot insyn så kan du resa ett levande staket av stolpar, armeringsnät och klätterväxter (gärna flera olika sorter). Det blir en naturlig inhägnad som dessutom är vacker, naturlig och levande. Och när du är klar med projektet upptäcker du att du plötsligt har fått en ny favoritplats på tomten. Gör det själv visar hur du bygger.

Staket

Detta staket består av fyra stolpar och tre armeringsnät som klipps till med bultsax och monteras mellan stolparna. Det ger en enkel och flexibel konstruktion och du kan själv bestämma hur högt och brett det ska vara. Här sätter vi det bakom tre av de sex sidorna på en terrass.

Klätterrosor till staket

Här används klätterrosor, men du kan välja vilka växter du vill och låta dem sprida sig på näten.

Material till vindskydd

75 x 75 mm tryckimpregnerat trä:

  • 4 stolpar

Dessutom:

  • 3 armeringsnät
  • 4 stolplock
  • 7 klätterrosor
  • Ett par skottkärror grovt singel

Specialverktyg:

  • Bultsax

Byggtips

Lägg en presenning på gräsmattan så kan du lägga jord och grus på den i takt med att du gräver hål för stolparna. Då blir det också lätt att skyffla tillbaka jord och grus och du slipper få jordklumpar i gräsmattan.

Du kan också gjuta fast stolparna, men i så fall ska du se till att stolpänden inte omsluts av betong. Ställ stolpen på grovt singel och häll sedan betong runt stolpen. Då suger inte kortänden till sig fukten i den våta betongen och risken för röta minskas.

Förberedelser

Om du har tänkt resa ett staket bakom eller runt en terrass gör du klokt i att markera staketet med ett par brädor. Då blir det lättare att se hur långt det ska vara mellan terrassen och staketet. Det ska ju finnas plats för växterna.

När vi mätte kom vi fram till att 40 cm är lagom. Nära matjorden har tagits bort blir det lättare att gräva hål för stolparna och sedan plantera växterna.

1. Markera staketets placering med brädor. Lägg dem på gräsmattan för att se hur stort avstånd det ska vara mellan terrass och staket.

2. Skär igenom gräset med kniv eller annat vasst för att få en rak kant längs rabatten. Skär längs en stor linjal eller en bräda.

3. Ta bort gräset där staketet ska stå och där du ska plantera klätterväxter. Skapa plats för jorden runt de nya växterna och gräv 90 cm djupa hål för stolparna.

Första stolpen

Här ska det grävas ut bakom tre av de sex sidorna och då kommer staketet att bilda vägg bakom halva terrassen. Stolparna ska grävas ner 90 cm för att tjälen inte ska flytta dem.

Vi har valt en annorlunda lösning för montering av näten: de trycks in i hål i stolparna. De kan förstås också monteras med krokar eller skruvas fast på stolparna.

1. Lägg en brädstump som avståndshållare mellan terrassen och varje stolpe. Då hamnar alla stolpar lika långt från terrassen.

2. Den första stolpen sätts utanför en av spetsarna på den sexkantiga terrassen. Det ser snyggt ut även vid en fyrkantig terrass.

3. Fyll på med grus runt stolpen när den står som den ska. Stampa efter fem-sex skyfflar. Det är klokt att ställa stolpen på en bädd av singel för då suger den inte till sig fukt som om den står på jord.

4. Kolla fortlöpande med vattenpass att stolpen står rakt åt alla håll. Justera om det behövs och fyll på resten av sanden och stampa noga.

5. Armeringsnätet klipps med bultsax. Det går också att använda vinkelslip. Nätet läggs på ett par klossar och klipps så att ändarna blir fria.

6. Markera på den första stolpen var du ska borra hål för nätet. Vart fjärde järn ska stickas in i stolpen. Resten av järnen klipps av plant med stolpen när nätet sätts upp.

7. Borra hål i stolpen för vart fjärde järn med 7 eller 8 mm borr. Stick sedan in järnen i hålen medan den andra sidan pallas upp. Klipp av de järn som inte sticks in i hål.

Ameringsnät till staketet

Till detta staket används tre armeringsnät, två korta och ett långt. Det är viktigt att järnen från ett nät inte krockar med järnen i ett annat nät, så därför förskjuts hålraden från ena sidan stolpen till den andra. På ena sidan trycks järn 1, 5, 9 osv. in i hål. På den andra sidan blir det järn 2, 6, 10 osv. som trycks in.

Det kan vara rätt besvärligt att få in de 10–12 cm långa järnen i hålen, så det är bra med en medhjälpare. 

1. Håll nästa stolpe mot nätet så blir det lättare att se var den ska stå. Lägg avståndsbrädan mot terrasskanten och gräv hål. Se till att det blir så stort att stolpens placering kan justeras.

2. Ställ stolpen på lite grovt singel och kolla att nätet hålls vågrätt. Markera var du ska borra hål. Håll sedan stolpen liten snett så kan den skjutas in över järnen. 

3. Kolla att stolpen står lodrätt. Det är relativt enkelt eftersom nätet ger stabilitet. Fyll på lite grus runt stolpen, stampa och fyll på mer grus, stampa osv. 

4. Överför höjden från ett nät till ett annat med hjälp av en vinkel. Då blir det lättare att få ett fint resultat.

5. Hålen i den mittersta stolpen ska förskjutas för att järnen inte ska krocka. Markera därför noga var du ska borra på den ena resp. den andra sidan av stolpen.

6. Borra hålen i mittstolpen snett in för att de ska vara parallella med kanterna på terrassen. Här borras 2 cm från ena kanten och 5–6 cm snett in i stolpen.

Avslutande detaljer 

För att stolparna inte ska suga till sig regn och smältvatten uppifrån skyddas kortändarna med stolplock av metall. Du kan också fästa stolphattar av trä på dem eller såga av dem snett upptill så att vattnet rinner av. Det är dock inte lika bra som locken eftersom de sluter tätt och det kan ju finnas sprickor i träet även om du sågar av det snett.

Stryk träet med utelasyr

Passa också på att stryka träet med utelasyr. Vill du att staketet snabbt ska bli tätt planterar du snabbväxande klätterväxter.

1. Såga av stolparna upptill på samma nivå. Här sågar vi av dem 4 cm ovanför det övre järnet i armeringsnätet. Markera sågspåret med vinkel hela vägen runt så att du får ett plant spår.

2. Borra hål för stolplocken mitt på kortändarna. Du hittar lätt mitten om du drar diagonala streck från hörn till hörn. Här borras med 5 mm borr för piggen i locket som är 6 mm.

3. Knacka fast stolplocken när du har stuckit ner piggen i det borrade hålet. Lägg en bräda på locket när du slår så att det inte blir märken.

4. Dags att plantera. Det är alltid bra att förbättra jorden genom att blanda ner näringsrik jord. Då får växterna det lättare att ta sig. Glöm inte att också vattna och gödsla.

5. Avslutningsvis läggs singel runt växterna. Då torkar de inte lika lätt. Men det bestämmer du själv.

Så här vackert blir resultatet! 

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar