Allmänna villkor aktiviteter och tävlingar

Dessa allmänna villkor gäller för deltagande i aktiviteter och tävlingar som arrangeras av Vi i Villa (”Vi i Villa”)  och Bonnier Publications AB (“Bonnier Publications”) org nr 556105-0351, som ingår i mediekoncernen Bonnier News AB (“Bonnier News”), org nr 559080-0917 (“Villkoren”). Villkoren gäller mellan deltagaren (“deltagaren”) och Vi i Villa och Bonnier Publications.   

Genom att registrera sig för en aktivitet på viivilla.se bekräftar deltagaren att hen läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren samt att hen har tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy

Vid deltagande i en aktivitet eller tävling på viivilla.se registreras deltagaren även för Vi i Villas nyhetsbrev samt andra utskick, vilket kan innehålla annonser, samt övriga utskick. Du kan när som helst avbeställa något av utskicken genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i utskicket.

1.  Deltagande i aktiviteter

Deltagaren måste vara 18 år för att delta i aktiviteter på viivilla.se. 

Deltagaren är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter.

Det är kostnadsfritt att delta i alla aktiviteter på viivilla.se om inget annat anges.

Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

2.   Deltagande i tävlingar

Deltagaren måste vara 18 år för att delta i tävlingar på viivilla.se.

För att tävla krävs att du anger en giltig e-postadress i syfte  att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, samt för att kunna ta emot erbjudanden och nyhetsutskick. 

Det är endast tillåtet att delta en gång per tävling. Om missbruk upptäcks kan diskvalificering ske utan att deltagaren meddelas.

3.  Vinster

Deltagare kan endast vinna en vinst per familj/hushåll och tävling.

Deltagaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av deltagaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/ Bonnier Publications inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Om Vi i Villa inte har fått tag på en deltagare som har vunnit en tävling  genom de kontaktuppgifter som har lämnats av deltagaren inom 20 dagar kan juryn därefter komma att utse en ny vinnare. Deltagaren ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta.

3.4.  Ansvar för drift

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4. Jury

I de tävlingar som det finns en jury, består den av representanter från Vi i Villa/ Bonnier Publications om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. 

5. Force Majeure 

Vi i Villa/ Bonnier Publications ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.   Marknadsföring

Vi i Villa kan komma att använda namn, ort och motivering i marknadsföringssyfte. Genom att acceptera dessa villkor lämnar deltagaren sitt medgivande till nyttjandet enligt lagen om namn och bild i reklam (1978:800).

5. Rättigheter

Genom att deltagaren publicerar, laddar upp, överför, skickar in eller på annat sätt gör sitt tävlingsbidrag tillgängligt för Vi i Villa ger deltagaren Vi i villa och Bonnier Publications en oåterkallelig, royaltyfri, evig, icke-exklusiv, obegränsad licens att förfoga över innehållet genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.

6. Ansvar för innehåll

Bonnier Publications är inte ansvariga för konsekvenserna av sådant innehåll, personlig information eller åsikter som deltagaren publicerar, laddar upp, överför, skickar eller på annat sätt gör tillgängligt på viivilla.se. Det är inte tillåtet att ladda upp innehåll som deltagaren saknar rättigheter till, kommersiellt innehåll eller sådant innehåll som på annat sätt kan anses stötande. Sådant innehåll kan komma att raderas utan förvarning. Deltagaren är både straff- och civilrättsligt ansvarig för sådant innehåll som deltagaren publicerar, laddar upp, överför, skickar eller på annat sätt gör tillgängligt på viivilla.se.

7. Villkorsändringar

Vi i Villa och Bonnier Publications förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor från tid till annan genom att publicera uppdaterade villkor på viivilla.se, som träder i kraft och ersätter tidigare villkor med verkan från publiceringen.

8. Personuppgifter

Vi i Villa ges ut av Bonnier Publications AB som är en del av Bonnier News och för information om den behandling som sker med anledning av din prenumeration av Vi i Villas nyhetsbrev och besök på Vi i Villas sajt är Bonnier News personuppgiftsansvarig, vänligen läs Bonnier News ABs personuppgiftspolicy.  

Den behandling som sker av dina personuppgifter med anledning av ditt deltagande i aktiviteter sker inom Vi i Villas och Bonnier Publications redaktionella verksamhet och regleras därför av den svenska tryckfrihetsförordningen och/eller yttrandefrihetsgrundlagen. 

Denna version publicerades den 4 december 2023.

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post info@viivilla.se eller på telefon 08-731 29 00