Brunn

Tips och råd för din brunn

I kategorin om brunnar hittar du mycket råd och tips kring brunn och brunnsvatten. Vi i Villa har samlat artiklar som bland annat förklarar hur man borrar och renar brunnsvatten.

Läs mer

 

En egen brunn kräver ofta vattenprov

Alla brunnar har inte tillräckligt bra vatten, ta en titt på vattnets kvalitet och se till att förbättra det om det behövs. Ungefär två miljoner boende tar sitt dricksvatten till enskilda brunnar. Det finns studier på att dåligt dricksvatten kan leda till skador på njurar, tänder och skelett i det långa loppet. Lär dig mer om vattenprover här.

Borrad brunn

Förr i tiden grävde man brunnar, numer är det borrning som gäller. En djupborrad brunn är mer beständig och mindre känslig för miljöpåverkan. Ändå är det vanligt att brunnsvattnet behöver renas för att uppnå bra dricksvattenkvalitet. I artikeln om borrad brunn finner du tips som kan vara bra att tänka på om du ska investera i en borrad brunn.

Pumpar för egen brunn

Det finns olika vattenpumpar som är bra på olika sätt. Vid val av vattenpump tar man hänsyn till djup och diameter, vattenmängd och vattennivå men också den beräknade vattenförbrukningen i huset. Om du undrar kring de olika alternativen kan du läsa artikeln om pumpar till egen brunn här.

Gör brunnen radonfri

Det finns bra metoder både för att mäta och avskilja radon. Risken för radon i vatten är främst i borrade brunnar. Har du en egen brunn som du undrar om det finns radon i dricksvattnet, titta på Vi i Villas tips om hur du går tillväga för att undersöka radonrisken.

Viktigt med friskt vatten för hälsans skull

Har man egen brunn bör man göra ett bakteriellt prov av sitt dricksvatten minst vart tredje år. Det bästa är att ta vattenprov under vår eller höst. Det är viktigt att kolla fluorhalten om man har barn som dricker av vattnet. Det här och många andra tips och råd gällande vattenprover finner du här.

Egen brunn

Att ha en egen brunn innebär både för- och nackdelar. Det är ditt ansvar att se till att vattnet håller måttet. Kommunalt vatten är däremot inte gratis, men å andra sidan är tillgången till vatten och kvaliteten på vattnet tryggad.

Har du en egen brunn är det ditt ansvar att se till att dricksvattnet håller måttet. Vill du veta vad som är viktigt när du har en egen brunn? Ta en titt på Vi i Villas artikel om vilket ansvar du har som brunnsägare.