Brunn

Tips och råd för din brunn

Här hittar du mycket råd och tips kring brunn och brunnsvatten. Vi i Villa har samlat artiklar som bland annat förklarar hur man borrar och renar vattnet. 

Läs mer

En egen brunn kräver ofta vattenprov

Alla har inte tillräckligt bra vatten, ta en titt på vattnets kvalitet och se till att förbättra det om det behövs. Ungefär två miljoner boende tar sitt dricksvatten till enskilda brunnar. Det finns studier på att dåligt dricksvatten kan leda till skador på njurar, tänder och skelett i det långa loppet. Lär dig mer om vattenprover här.

Borrad brunn

Förr i tiden var det vanligast att man grävde, numer är det borrning som gäller. En djupborrad brunn är mer beständig och mindre känslig för miljöpåverkan. Ändå är det vanligt att brunnsvattnet behöver renas för att uppnå bra dricksvattenkvalitet. I artikeln om borrad brunn finner du tips som kan vara bra att tänka på om du ska investera i en sådan.

Pumpar

Det finns olika vattenpumpar som är bra på olika sätt. Vid val av vattenpump tar man hänsyn till djup och diameter, vattenmängd och vattennivå men också den beräknade vattenförbrukningen i huset. Om du undrar kring de olika alternativen kan du läsa artikeln om pumpar här.

Gör brunnen radonfri

Det finns bra metoder både för att mäta och avskilja radon. Risken för radon i vatten är främst i borrade brunnar. Har du en egen brunn som du undrar om det finns radon i dricksvattnet, titta på Vi i Villas tips om hur du går tillväga för att undersöka radonrisken.

Viktigt med friskt vatten för hälsans skull

Har man egen brunn bör man göra ett bakteriellt prov av sitt dricksvatten minst vart tredje år. Det bästa är att ta vattenprov under vår eller höst. Det är viktigt att kolla fluorhalten om man har barn som dricker av vattnet. Det här och många andra tips och råd gällande vattenprover finner du här.

För- och nackdelar

Att ha en egen brunn innebär både för- och nackdelar. Det är ditt ansvar att se till att vattnet håller måttet. Kommunalt vatten är däremot inte gratis, men å andra sidan är tillgången till vatten och kvaliteten på vattnet tryggad.

Har du en egen brunn är det ditt ansvar att se till att dricksvattnet håller måttet. Vill du veta vad som är viktigt gällande detta område? Ta en titt på Vi i Villas artikel om vilket ansvar du har som brunnsägare.

Nya EU-direktiv ger hopp om renare dricksvatten
ANNONS FRÅN BRAVA VATTENRENING

Nya EU-direktiv ger hopp om renare dricksvatten

Skärpta EU-direktiv ställer ökade krav på rent vatten för verksamheter, något som i förlängningen även kan leda till striktare riktlinjer kring privatpersoners dricksvatten. För den som känner sig osäker på vad som gäller har experten Brava Vattenrening kunskaper och lösningar för både näringsliv och privatpersoner.

5 steg: så undviker du smutsigt vatten hemma
ANNONS FRÅN JMS VATTENRENING

5 steg: så undviker du smutsigt vatten hemma

Smakar kranvattnet illa eller har konstig färg? Det är inte lätt att själv veta vad som kan vara fel med vattnet, och farliga ämnen som varken syns eller luktar, är svåra att upptäcka. Så här gör du för att garantera friskt dricksvatten om du har egen brunn.

Har du rent vatten hemma?
ANNONS FRÅN JMS VATTENRENING

Har du rent vatten hemma?

Var femte borrad brunn i Sverige har otjänligt vatten – och bakterier i vattnet är det vanligaste problemet. Med hjälp av vattenanalys och installation av ett reningsfilter får du hjälp till friskt dricksvatten med bra smak och kvalitet.

Kolla ditt brunnsvatten

Kolla ditt brunnsvatten

Egen brunn? Många enskilda brunnar har otjänligt vatten. Så här kollar du vattnets kvalitet – och förbättrar om det behövs.

Gör brunnen radonfri

Gör brunnen radonfri

Få inte panik om du misstänker att det är radon i brunnen, det finns bra metoder både för att mäta och avskilja radon.

Hur friskt är ditt vatten?

Hur friskt är ditt vatten?

I Sverige har vi i överlag väldigt bra och friskt vatten. De hushåll som har kommunalt vatten behöver inte fundera över vattnets kvalité, då tester av vattnet sker regelbundet av kommunen. Men för de som har egen brunn eller källa så kan det vara idé att då och då testa sitt vatten.

Från brunn till kran

Från brunn till kran

Har du egen brunn är det bra om du lär känna din brunn och dess kringutrustning så att du vet hur du åtgärdar eventuella fel. Här får du svar på vanliga frågor - från brunn till kran.

Borrad brunn ger tryggare vattenförsörjning

Borrad brunn ger tryggare vattenförsörjning

- men ingen garanti för att vattnet smakar gott

Förr i tiden grävde man brunnar, men idag är det borrning som gäller. En djupborrad brunn är mer beständig och mindre känslig för miljöpåverkan. Ändå är det vanligt att brunnsvattnet behöver renas för att uppnå bra dricksvattenkvalitet.

Olika typer av vattenrening

Olika typer av vattenrening

Den som har kommunalt vatten kan lita på att något av landets över 2 000 vattenverk har skött sitt jobb. Men vad finns det för olika sätt att rena sin egen brunn på, om en vattenanalys visar att detta skulle behövas?

Egen brunn – en värdefull tillgång

Egen brunn – en värdefull tillgång

Att ha en egen brunn innebär både för- och nackdelar. Det är ditt eget ansvar att vattnet du dricker håller måttet.