Staffan Biörck

En pooldröm
Pool

En pooldröm

Hur är det egentligen att äga en pool? Hur ska man sköta den? Det får du veta här.