En pooldröm

Hur är det egentligen att äga en pool? Hur ska man sköta den? Det får du veta här.


Hur är det egentligen att äga en pool? Hur ska man sköta den? Är det mycket jobb? Vad gör man under vintern?

En anledning till att köpa pool för många är ofta tidigare poolupplevelser. Kanske hade du en som barn, eller så fick du tillfälle att bada hos någon bekant eller granne. Tidigt uppstod tanken att ”när jag blir stor så ska min familj ha en pool i trädgården”. Men då poolen tidigare har haft en lyxstämpel på sig, har många väntat med köpet till dess att ekonomin tillåtit det. Ofta alldeles för länge, då poolen faktiskt inte är så dyr och dessutom är enkel att sköta själv.

För lek och motion

Att äga en pool har många fördelar. Merparten av svenska pooler ägs av barnfamiljer, och under det långa sommarlovet utnyttjas de intensivt. Poolen är också populär som centralpunkt för familjens fester, t ex grillparty med dopp. Man ska heller inte glömma de miljömässiga fördelarna. Poolen är ett vackert inslag i trädgården och ett tacksamt objekt att skapa miljö kring.

Poolen är till för lek och motion. Det finns en uppsjö av speciella vattenleksaker att köpa eller att rigga upp själv. Ett enkelt snöre tvärs över poolens mitt, vips har du ett nät för vattenvolleyboll. När barnen har kalas tar jublet aldrig slut när föräldrarna spelar clowner och druttar i vattnet Med några bekväma flytfåtöljer som har behållare för svalkande läsk känns det som om man är på sydliga breddgrader, under gassande sol.
Simning är också en av de bästa motionsformerna. Skonsam för muskler och leder, då kroppen är lättare i vatten än i luft. Och det finns inte någon motionsform som slår simning när det gäller effektivitet och välbefinnande. Även en mycket liten pool kan ha en Jet-Stream, så man kan simma på stället mot en kraftig vattenstråle.

Poolen bör vara integrerad med uteplats, grill, lusthus och vad man nu har i trädgården. Det inger lustkänsla att sitta vid ”poolside” och se solglittret i vattenytan. Kvällstid är poolen naturligtvis upplyst av undervattensbelysning, bättre fond än så kan man inte ha vid kräftkalaset.

Hur håller man badvattnet varmt?

Allteftersom har kravet på badtemperatur stigit. Och det är för att vi använder poolerna mer och till annat än ren avsvalkning. 25-30 grader bör badvattnet hålla, och uppvärmning kan i och med det vara den dyraste delen av årskostnaden. Men den kan hållas nere, först och främst genom att poolen förses med ett värmeöverdrag, som används nattetid. Solfångare är nästa geniala uppfinning, som installeras i ökad utsträckning. De kan ändå kompletteras med elvärmare, som håller en underhålls-temperatur när vädret inte är det bästa, men hur som helst, reduceras driftskostnaden.

Även om det är lätt att hålla poolen öppen med varmt vatten under en lång säsong så är det inte många entusiaster som nyttjar den möjligheten. Poolen har ungefär samma användningstid som båtar och husvagnar, d v s från början av maj till mitten av september, när också luften är varm.

Jobbigare än så här blir det inte!

Den mest avgörande faktorn för hög badkomfort är vattnet i poolen. Är den inte välskött uppstår snabbt algtillväxt och skador på själva poolen. Men med dagens moderna utrustning är det lätt att sköta den. Nedan följer de vanligaste skötselråden för olika perioder under året.

Start efter installation

När poolen är nyinstallerad och startas för första gången är det viktigt att skapa ett balanserat vatten. Med poolen följer en skötselinstruktion och oftast ett komplett paket av kemikalier. Säljare eller montör bistår med genomgång av skötseln och ser till att din pool får det balanserade vatten den ska ha. Med detta menas att vissa värden, pH, kalkhalt etc, anpassas till en för bad lämplig nivå. När dessa är uppnådda tillsätts de preparat som ska desinficera poolen.

Under säsongen

I princip ska poolen hållas ren och vattnet desinficeras. Vill du ha så litet manuellt arbete som möjligt finns det automatiska bottensugare och desinfektionsapparater. Alternativet är att någon gång i veckan tillsätta klor och bottensuga. Besök poolbranschens egen hemsida ww.svp.a.se och hoppa därifrån vidare till de olika företagens hemsidor. Hos några av dem kan du få bra poolskötselanvisningar, speciellt vad gäller vattenkemi.
Att testa pH-värde (och även klorhalt och andra intressanta parametrar för god vattenkvalitet) är idag mycket lätt med hjälp av ”teststrips” som bara doppas i vattnet, varefter resultatet läses av mot en färgskala.

Ytterligare en innovation i poolvärlden, som på senare tid har vunnit insteg och underlättar skötseln, är flockningsmedel i påsar, som läggs i bräddavloppet och där sakta löses upp. Vitsen är att de hjälper sandfiltret att fånga upp mineralpartiklar i vattnet.

Ett reningsverk (med reningsverk menas pump och filter) styrt av regleringsur bör gå dygnet runt under den varmaste årstiden, i övrigt kan man reducera gångtiden.

Beroende på graden av nedsmutsning från luften och de badande ska sandfiltret backspolas (med backspolning menas att föra poo

Vinteravstängning

Allt det roliga har sitt slut, så även badsommaren. När man ska sluta är naturligtvis en smaksak, men när det är dags så finns det några saker att tänka på.

Normalt brukar man stänga av värmen när kostnaden för den dividerad med badtillfällena känns för hög. Rening och desinficering får fortsätta ett tag till, dock kan man reducera antalet gångtimmar.

Innan pumpen stängs av sätter du till algbekämpningsmedel, som då kommer att fördelas jämt i poolen. Gör se´n en sista bottensugning och tvätta vattenlinjen. Returspola så reningsverket rejält. Stäng av pumpen och förbered vintersäkringen av elektrisk materiel.

Enklast är om pump, värmare, elcentral m m har monterats i garage eller tvättstuga, då kanske ingenting behöver göras. Elektriska saker som står utomhus kan däremot drabbas av kondens och korrosion, så det är inte dumt om dessa har anslutits med Europahandskar för enkelt montage och demontage.

Detaljer som innehåller vatten ska tömmas, så att de inte fryser sönder. Filtertank m m har alltid löstagbara dräneringspluggar, glöm ej heller manometern (filtrets tryckmätare). Lösa detaljer i bräddavlopp och inlopp tas in, och utgångarna pluggas (via bräddavloppet går vattnet till reningsverket för att sedan åter komma till poolen via inloppen). Lejdaren skruvas bort. Undervattenslampan får sitta kvar, om du inte sänkt vattennivån så långt att glaset riskerar att sprängas av isbildning.
Vintertäckningen (ofta någon form av plåttäckning) läggs på och poolen tillönskas God Jul.

Vårstart

Så fort isen har tinat bör du få igång poolen. I en modern pool byter man inte vatten år för år, så det är viktigt att få vattnet i rörelse och undvika algtillväxt, även om det ännu inte känns badvänligt. Man inleder säsongen enklast så här:

Ta bort vintertäckning och rengör vattenlinjen på poolen. Höj sen vattennivån till mitten av poolens bräddavlopp. Tag bort pluggar för bräddavlopp och inlopp. Sätt sen tillbaka dräneringspluggar i filter och pump, sen får man förstås inte glömma manometern.

Öppna ventiler och provstarta pumpen. Om pumpen är placerad över poolens vattennivå måste man vid första start hälla en skvätt vatten i grovfiltret, så pumphjulet har något att börja arbeta med. Har du tidur till reningsverket, kan detta gärna för den första perioden ställas in på 24 timmars gångtid.

Kontrollera pH-värdet, reglera detta och chockklorera vattnet även om du inte ska börja bada nu. pH-kontrollen är viktig – även om värdet var bra förra hösten kan vintersnö och regn ha påverkat detta. Desinficering med elektrolytiska system, t ex saltgeneratorer fungerar inte innan vattnet blivit ungefär 18 grader.

Om det finns löv och annat skräp på botten ska det sugas bort. Vänta inte för länge med detta, organiskt material är en bra grogrund för bakterier och algers tillväxt.

Om du inte ska börja bada än på ett tag finns ingen orsak att sätta igång elvärmaren, marken är fortfarande kall och uppvärmning av denna kommer att kosta mycket. Har du däremot solvärme kan denna få komma igång så tidigt som möjligt. Speciellt under tidig vår, när det är varmt i luften och kallt i vattnet ger denna ett oerhört gott värmeutbyte, du kan tidigarelägga säsongen flera veckor utan att det kostar något.

Kommentar

Sammanfattningsvis kan man säga att arbetet med att sköta en pool kanske ligger på någon timme i veckan. Vattentest, klorering, pH-reglering, bottensugning och backspolning. Vårstart och vinterstängning görs lätt under en dag. Men glöm aldrig bort att vitsen med att ha en pool är att bada i den, för att bada i den krävs ett bra vatten. Detta uppnås med enkelhet om ovanstående instruktioner följs.
Som sagt, besök oss på ww.svp.a.se och dröm dig bort för en stund.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar