Torbjörn Eriksson

Stormen ger billigare villavärme
Energi

Stormen ger billigare villavärme

Stormen över Sydsverige har skapat en stor tillgång på råvara. Med största sannolikhet kommer priserna att sjunka rejält på biobränsle.