Krönika: Standby är onödigt energislöseri

Den 14 november har Naturskyddsföreningen en konferens om energieffektivisering som heter "Halva energin - hela välfärden". Sweco har på uppdrag av Naturskyddsföreningen gjort en rapport som visar att det går att halvera energianvändning till 2030.


Det är högintressant och jätteviktigt det här med energieffektivisering. Om vi skulle kunna minska vår energiförbrukning skulle vår miljöpåverkan minska och vi skulle inte ständigt behöva bygga ut vårt energisystem. En del av åtgärderna ligger några år framåt i tiden. Det gäller till exempel att byta ut vår energislösande bilflotta mot el(hybrid)bilar. Enbart det skulle spara tiotals TWh. Det tar väl sådär 20 år att byta alla våra personbilar och därför är det dags att börja denna övergång så snart el(hybrid)bilarna inom kort kommer ut på allvar på marknaden.

Andra åtgärder kan vi göra redan idag. Det gäller varvtalsreglering av motorer i industrin, användning av lågenergilampor, bygga bostäder som använder mindre energi, minska standbyförbrukning etc. Man kan undra varför det inte går snabbare framåt med dessa åtgärder.

Standbyförluster är de energiförluster som uppstår när apparater inte används. Det gäller till exempel TV, digitalbox, DVD, video, stereo, dator, laddare till mobiltelefon och trådlös telefon etc. Detta är ett rent och skärt energislöseri. När det gäller standby är nya lagar om ekodesign på gång inom EU. Lagen om ekodesign började gälla i Sverige den 1 maj 2008. Ett år efter införandet av de nya lagarna ska energiförbrukningen för en produkt i så kallat off mode och i standbyförbrukning inte överskrida 1,0 Watt. Fyra år efter införandet ska gränserna vara 0,5 Watt för off mode och standby. För specialfunktioner föreslås högre värden tillåtas. Man räknade med att standbyförluster uppgick till 45 TWh inom EU år 2005. Med de nya lagarna förväntas man spara 35 TWh/år vid 2020.
I Sverige beräknar man med att standbyslöseriet står för 5-10% av hushållens elförbrukning och att standbyslöseriet ligger någonstans mellan 0,8 och 1,6 TWh/år enligt Energimyndigheten. Vi slösar alltså bort ungefär lika mycket som hela den svenska vindkraftproduktionen, som 2007 var 1,4 TWh. Energimyndigheten bedömer att det borde vara möjligt att halvera standbyförlusterna bara genom att stänga av ordentligt eftersom mycket av standbyförlusterna sker på natten. Här är ett enkelt förslag på hur du själv kan bidra till att minska standbyslöseriet. Skaffa ett grenuttag som har en gemensam avstängning för alla apparater som är kopplade till grenuttaget. Anslut TV, digitalbox, DVD, video till detta grenuttag och stäng av grenuttaget varje kväll!

Cirkulationspumpen till golvvärmen kan vara en energislösare. Foto: Bengt Stridh

I vårt eget hus upptäckte jag ett helt onödigt och oväntat energislöseri ifjol sommar när det gäller vårt golvvärmesystem. Det visade sig att cirkulationspumpen till den vattenburna golvvärmen stod och gick dygnet runt utan att golvvärmen behövdes. I vårt solfångarsystem går cirkulationspumpen bara när den behövs så jag hade inte väntat mig detta. Cirkulationspumpens effekt i denna tomgång var 40 W, vilket gav en energiförbrukning på 24*40 = 960 Wh/dygn vilket vi kan avrunda till 1 kWh/dygn. Jag frågade vår rörmokare om det var OK att stänga av pumpen sommartid. Den idén gillade han inte eftersom han menade att det då fanns en risk för att pumpen inte skulle starta när den skulle sättas igång på hösten. Jag satte därför ett tidur på cirkulationspump så att den gick 15 minuter per dag istället under sommaren och om vi antar att cirkulationspumpen inte behövs under ca 3 månader per år sparar vi därmed ca 90 kWh/år på denna superenkla åtgärd. Jag vet inte hur många golvvärmesystem det finns i Sverige av denna typ. Antag att det är 100 000. Det skulle i sådana fall betyda en möjlig årlig besparing på ca 9 GWh och ca 12,6 miljoner kr, antaget att den rörliga delen av elpriset är 1,4 kr/kWh. Det som är lite för den enskilde blir alltså raskt stora siffror när man tittar på helheten.

Har du egna exempel på saker du gjort för att spara energi hemma hos dig? Berätta då gärna om dem genom att göra en kommentar till denna krönika!

  

Källor

Energimyndigheten;

Ny lag om ekodesign

Mätningar av hushållsel- ännu mer slutspurt. Peter Bennich

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar