Therese Färsjö

Rea på el i flera dagar
gratis el?
Energi

Rea på el i flera dagar

Just nu är elen rekordbillig – till och med nästan gratis.
Något som vi kan tacka vädret för.