ANNONS FRÅN TAKTEAM

Så vet du om taket håller för solceller

Allt fler svenska hushåll lägger om till elproduktionen med solceller. I fjol ökade solpanelsinstallationer med 136 procent, vilket är fler än 44 000 personer.
– Ta reda på om ditt tak håller för solceller och om du kommer kunna räkna hem investeringen, säger Anton Cansund på Takteam.

takteam solceller

Ett tecken på att takpannornas ytskikt försämrats, och inte längre håller regn och påväxt borta, är när mossa tydligt framträder och när taket ser slitet ut. Med en takbehandling försvinner mossa och rotbildningar, ytskiktet förstärks och pannornas livslängd förlängs.  

– Innan du sätter upp solpaneler på taket är det viktigt att ta reda på hur taket mår och om det klarar av en installation, säger Anton Cansund.

Takbehandling före solceller

Siffror framtagna av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Energimyndigheten visar att installationer av solpaneler fortsätter att öka hos husägare i Sverige. Mellan 2020 och 2021 ökade antalet installationer av nätanslutna solcellsanläggningar med 46 procent i Sverige. Förhöjda elpriser, och det gröna avdraget på arbete och material vid installation, tros vara bidragande faktorer till att fler privatpersoner väljer att lägga om till elproduktion med solceller.

En korrekt utförd installation av solpaneler har en beräknad livslängd på 25–30 år och det går att montera solpaneler på i stort sett vilket tak som helst.

– Förutsättningarna varierar dock en aning och du bör inte ha en solcellsanläggning i skugga. Störst effekt och årlig produktion ger solceller riktade i söderläge och som har samma lutning som taket, mellan 15–40 grader. Före installation av solpaneler ska man ta reda på om taket kommer att hålla för de här åren. Underhåller du taket med takbehandling så håller det längre och kanske till och med dubbelt så länge som den genomsnittliga livslängden som är ungefär 30 år, säger Anton Cansund på Takteam.

Solpaneler kräver relativt lite underhåll, men under vintermånaderna är det viktigt att röja undan snö och is för att minska belastningen så att inget skadas. En solcellsanläggning är en långsiktig investering med en återbetalningstid på mellan 8–15 år. Det varierar givetvis och beror bland annat på elpriserna.

– Ta reda på om ditt tak håller för solceller och om du kommer kunna räkna hem din investering efter återbetalningstiden. Värdet på huset höjs med takbehandling, målning och solceller vid en framtida försäljning.

Måla om taket efter 15 år

Takteam har mångårig branscherfarenhet av takmålning och takbehandlingar. Genom att rengöra taket, ta bort mossa och rotbildningar och göra en grundlig översyn säkerställs att taket inte kommit till skada. 

– Vi börjar med att gå upp på taket för att göra en kostnadsfri besiktning. Då kan vi bättre avgöra vilken takbehandling som passar bäst för just ditt tak. Det är stor skillnad mellan takbehandling och att byta ut hela taket som ofta är förenat med höga kostnader. Man bör dock måla om taket efter 15 år för att pannorna ska behålla sitt viktiga ytskikt. Det kan räcka med tvätt och takmålning för att skjuta fram behovet av ett takbyte och därmed behålla taket, säger Anton.

Ny färg ger nytt utseende på taket och höjer värdet på fastigheten. På färgväljaren kan du välja ny takfärg.  

Kontakta Takteam för att boka en kostnadsfri besiktning!

Mest lästa artiklar