Putsa upp detaljerna

Flagar fönsterblecket? Måste smidesstaketet målas om? Kanske behöver hela putsfasaden ny färg? Här får du goda råd om hur du bäst målar om och fräschar upp olika material utomhus.

Egentligen gäller samma regler när man målar utomhus som inne, även om det tillkommer vissa moment när man har att göra med material som metall och tegel. Men grunden är densamma, nämligen att förarbetet är A och O för ett snyggt resultat, säger Ken Kennard, målaremästare och Vi i Villas måleriexpert.

Oavsett vad du ska måla så börja alltid med att se över hur skicket är på materialet. Kanske behöver du reparera en skada i putsen eller skrapa bort metallflagor på fönsterblecket innan du kan börja. Därefter är det ordentlig rengöring som gäller, med rätt sorts medel för utemiljöer.

– Ett misstag som många gör är att använda vanligt diskmedel för att rengöra trä- och metallytor. Det är inte bra eftersom det innehåller tensider som förstör färgens härdning, säger Ted Henriksson, kund-ansvarig på Alcro.  

– Är du det minsta osäker så fråga hellre en gång extra i din färgbutik. De har stor kunskap och hjälper gärna till.

När grunden är lagd är det dags för det roliga – att måla. Nedan ser du hur du går till väga beroende på vilket material du ska måla.

Plåt


Se till att ytorna är helt plåtrena innan du börjar måla om stuprör och andra plåtdetaljer. 

Hängrännor, tak och fönsterbleck. Metalliska ytor finns lite överallt utomhus. Precis som trä och puts behöver de målas om med jämna mellanrum. Är plåten från tiden före 2006 har den troligen en beläggning av så kallad Plastisol, en plastfilm, som kan flagna när den kommer i kontakt med solens UV-strålar. Börja med att ta bort filmen med färgborttagningsmedel som penslas på ytan. Tänk på att – som alltid – följa säkerhetsföreskrifterna om skyddsutrustning och avfall på burken. Efter 20 minuter kan du dra bort filmen. Se till att du har helt plåtrent – tvätta gärna med en högtryckstvätt – och grunda sedan de plåtrena ytorna med en primer som ger god vidhäftning. Sedan kan du måla med en specialfärg för plåt. Tänk på att det krävs olika färg beroende på vad du ska måla. Ett tak kräver annan plåtfärg än en fasad, eftersom fukten står kvar längre på ett tak än på en fasad där det rinner av.

Puts


Ta reda på vilken typ av puts ditt hus har genom att bryta loss en bit och ta med till färghandlaren.

Puts och cement är mineraliska material. För ett lyckat resultat gäller det att använda en färg, som hindrar fukten att krypa in i putsen men som ändå släpper ut fukten inifrån. Annars kan det uppstå frostskador, sprickor och algangrepp. Börja med att se över putsens kondition och laga eventuella skador. Ta sedan reda på vilken färg huset är målat med och vilken typ av puts det har. Vet du inte så bryt loss en liten bit och ta med till din färghandlare, som kan hjälpa dig att bestämma vilka produkter du bör använda.

Ett putshus rengörs bäst med ångtvätt, som tar död på alla bakterier. Till det krävs speciell utrustning som kan hyras. Vill du hellre tvätta fasaden på traditionellt vis så använd ett grovrengöringsmedel eller ett antimögelmedel, men se till att blöta upp hela fasaden så att den blir mättad innan du tar på medlet. Skölj sedan ordentligt så att inga rester finns kvar som kan förstöra torkprocessen.

Efter ett lager grundfärg för mineraliska ytor ska putsytan målas två gånger i tunna skikt med tolv timmars mellanrum. Om du lägger på för tjockt tar det lång tid för fukten att gå igenom och ytan kan inte andas, dessutom blir slutresultatet inte lika snyggt.

För hussocklar i puts och betong gäller i princip samma arbetsgång. Kolla konditionen, knacka bort gammalt löst material och laga om det behövs. Tvätta rent och måla med en grundfärg och därefter en rengöringsbar täckfärg avsedd för husgrunder.

Tegel


Om du väljer att måla med en silikatfärg för mineraliska material kan du måla tegelväggen själv.

Tegel går bra att måla. Men om huset är äldre och fogarna börjar vittra måste du först borsta ur dem och eventuellt foga om. Knacka därefter bort det som är löst och borsta av så att ytan är fast. Vanligast när man målar tegelhus är att använda en slamputsfärg som sprutas på och därefter målas över med en silikatfärg. Men det är inget en vanlig hemmafixare gör, utan det kräver ett proffs. Dessutom ”suddas” tegelstrukturen ut en aning med en sådan behandling.

Om du däremot väljer att grundmåla med silikatgrund och silikatfärg för mineraliska material kan du sköta hela jobbet själv. Då får du dessutom en tydligare tegelstruktur i slutresultatet. Men det är värt att verkligen notera att det är viktigt att grundarbetet görs korrekt, annars finns risk för att fukt tränger in och spräcker teglet.

Smide


Gamla smidesstaket kan vara behandlade med giftig blymönja. Använd munskydd när du slipar!

Beslag, lås, staket och grindar – smide är ett vackert och hållbart material. Men när färgen börjar mattas av och flagna, och metallen rostar, är det dags att måla om. Precis som med all annan målning är rengöringen grunden till ett lyckat jobb. Tvätta med ett grovrengöringsmedel, skrapa och borsta bort rost med stålborste. Ska du slipa stora ytor använd gärna munskydd, eftersom äldre smidesstaket kan vara rostskyddsbehandlade med giftig blymönja.

Rostskyddsbehandla där det behövs med en rostskyddsfärg för utebruk, som även fungerar som primer. Måla sedan med en särskild metallfärg, till exempel Hammarlack som är en klassisk alkydbaserad färg för metall, som ger en fin, emaljliknande yta. Tänk på att montera isär lösa delar som lås på dörrar, fästen och träribbor på en järnsoffa innan du påbörjar arbetet.

Målaremästarnas tips till bästa resultatet

Grundarbetet är A och O. Det är lika viktigt när du målar material som plåt, tegel och smide, som när du målar en vanlig vägg eller en fasad.

Använd rätt rengöringsprodukter. Rengör helst inte med vanligt diskmedel eftersom det tillför tensider som förstör färgens härdning.

Måla aldrig i direkt solljus, då torkar färgen för snabbt och resultatet blir sämre. Måla inte heller i fuktigt väder för då får färgen svårare att torka.

Undvik även att måla under pollensäsong eftersom du kan få en knottrig yta.

Undvik att balansera på en stege. Unna dig hellre att bygga eller hyra en ställning. Det gör jobbet säkrare, enklare och snabbare.

Skydda ytor som inte ska målas med maskeringstejp och täckplast.

Fråga alltid din fackhandel om du är minsta tveksam. De har stor kunskap att dela med sig av och kan även komma ut på plats och hjälpa dig att bestämma vilka produkter som krävs för just ditt hus.


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar