Bygg ett glasbetongfönster

Här visar vi hur du kan bygga ett eget glasbetongfönster.


Glasbetong är annorlunda. Det släpper igenom ljuset samtidigt som det faktiskt inte går att se igenom.

Fig 1.


1. Bestäm glastyp och antal. Se tabell. (Om man väljer att använda sig distanskryss blir fogen 10 mm istället för 7 mm som tabellen är måttsatt för.)

2. Montera fönsterbleck. Glidlager av plastfolie utlägges. Se fig 2. Börja sedan med utjämningsfogen i underkant med glasbetongbruk.

3. Fäst 10 mm cellplast i överkant och sidor. Se fig 1 och 2.

4. Lägg ut ca 10 mm glasbetongbruk på plastfolien och mura glasblocken med så kallad jordfuktigt bruk med en fogbredd av ca 7-8 mm. Lägg i 5 mm rostfria järn i vartannat skift och låt dessa gå in minst 50 mm i anslutande vägg. Dra ur fogarna och slutfoga efter att bruket har brunnit.

5. Täta cellplastens ytter- och innerkant med elastiskt kitt. Se fig 1. Vid trävägg kittas endast ytterkant.

Obs! Ett glasbetongfönster får aldrig infästas stumt eller belastas.

(Beskrivning från Glasbetong AB, Telegramsvägen 101, 132 35 Saltsjö-Boo, tel 08-747 10 60).

Fig 2.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar