Bygg friggeboden rätt

Friggeboden har många användningsområden. Sedan den ökade i storlek har både marknaden och möjligheterna exploderat. Men tänk på det här innan du startar bygget.


<!– –>
Friggeboden är en bygglovsbefriad bod/stuga som har fått sitt namn efter folkpartistiska bostadsministern Birgit Friggebo, som 1979 avskaffade bygglovsplikten för byggnader av detta slag.

Maxyta: 15 kvadratmeter (sedan 1 januari 2008).

Maxhöjd: 3 meter till taknock.

Avstånd: Minst 4,5 meter till annan fastighet eller tomtgräns.

Kom ihåg:

• Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett tillstånd från den berörda grannen. Ta det gärna skriftligt.

• Om du bygger boden nära vatten kan du behöva strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Kontakta länsstyrelsen i ditt län för mer information.

• Friggeboden räknas som en ”komplementbyggnad” till en- eller tvåbostadshus. Det måste alltså finnas ett bostadshus på tomten innan du börjar bygga friggeboden.

• Friggeboden måste vara fristående från huvudbyggnaden och får alltså inte byggas ihop med detta.

• Om din bod är större än tio kvadratmeter och placeras närmare ett annat hus än fyra meter finns särskilda regler för att förhindra spridning av brand mellan byggnader.

• Vatten, avlopp och eldstad kräver oftast bygganmälan som utfärdas av byggnadsnämnden i kommunen. Det gör däremot inte eldragning. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för närmare detaljer.

• Lagen anger inte något maxantal byggnader, utan enbart att den sammanlagda ytan av samtliga byggnader inte får överstiga 15 kvadratmeter. Det går alltså bra att bygga till exempel tre byggnader på vardera fem kvadratmeter.

• Använd rätt säkringar till stugan, speciellt om du använder den som kontor med mycket elektronik.

• Läs mer om regler kring friggebodar på www.boverket.se

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar