Friggebodsfrossa!

Mer färdigmonterat och mindre knuttimrat. Så ser trenden ut i friggebodbranschen.


De flesta har väl snappat upp att det från och med i år är tillåtet att bygga en friggebod på 15 kvadratmeter istället för de tio som gällde förr.

Därmed är begreppet friggebod lite missvisande – med 15 kvadrat att spela på kan det ju numera betyda allt från cykelskjul och redskapsbod till musikstudio, butik och vinterbonad övernattningsstuga.

– När det gäller stugor vill man komma så nära 15 kvadratmeter som möjligt, medan man när det gäller förråd hellre strävar mot tio kvadrat, berättar Tommie Karlberg på Jabo.

Tendensen är också att kunderna efterfrågar allt mindre knuttimrat och istället hellre väljer färdigmonterade stugor.

– För fem-tio år sedan ville alla ha knuttimrat. Idag är man lite trött på det och vill hellre ha stående panel, som kanske passar bättre på tomten. Bodarna och stugorna ska dessutom gärna vara färdigklädda, säger Tommie Karlberg.

Istället för utbyggnad

För den som inte har tid att montera själv finns det färdigbyggda rummet, klart för inflyttning.

– Många väljer ett fristående rum istället för att bygga ut huset när man behöver extra bostadsyta. Ett enkelrum blir billigare än att bygga ut och man slipper bygglov, säger Jörgen Axelson på Enkelrum.

– När reglerna tillät max tio kvadrat var det främst fråga om förråd. Med 15 kvadrat blir det genast lite mer yta som man kan göra något av.

Förutsättningen är att det finns en grund att ställa huset på. Är marken plan räcker det med ett 15-20 centimeter lager lecablock. Är marken ojämn används plintar, tipsar han.

Nya regler:

  • Friggeboden är en bygglovsbefriad komplementbyggnad till en- och tvåbostadshus. Det måste alltså finnas en huvudbyggnad på tomten när man börjar bygga boden.
  • Det är tillåtet att utan bygglov uppföra en eller flera fristående friggebodar – med vissa förbehåll.
  • Den sammanlagda byggnadsarean av alla bodar får inte vara större än 15 kvadratmeter. Friggeboden ska vara fristående.
  • Taknockshöjden får inte överstiga 3,0 meter. Det är friggebodens utvändiga area som räknas. Om taksprångets horisontella djup är mindre än 50 centimeter räknas det inte in i arean, i annat fall räknas hela taksprånget in.
  • Boden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande. Vägrar grannen får du söka bygglov.
  • Boden ska anpassas till omgivningen. Är den större än tio kvadrat och placeras närmare småhus än 4 meter finns regler för att förhindra spridning av brand mellan byggnader (se Boverkets byggregler).
  • Vill du ha el eller en eldstad i boden behöver du troligen göra en bygganmälan. Ligger fastigheten inom strandskyddsområde eller område med värdefull miljö behövs dispens.
  • Frågor? Kolla med byggnadsnämnden i din kommun.
 

Timrad i vinkel

Produktnamn: Topasen 15
Tillverkare: Ekenässtugan Snickerier AB, tel 0383-307 25/0383-192 95, www.ekenasstugan.se
Typ av friggebod: Gäststuga i vinkel.
Total byggyta: 15 kvm
Mått: Längd 3 700 mm, bredd 4 700 mm,
höjd 2 900 mm.
Material: Knuttimrad furu.
Färg: Obehandlad
Ingår i paketet: Golv, tak, väggar 44 mm stugtimmer, öppningsbara tvåglasfönster med isolerglas, dörr med trycke och lås, underlagspapp.
Att köpa till: Isoleringspaket, golv, takbeläggningar (shingel eller plåt), 70 mm stugtimmer, regnvattensystem, snickarglädje. Erbjuder montering.
Pris: 33 400 kronor.

 

 

Norrlandsfura

Produktnamn: Sorselestuga
Tillverkare/distributör: Sorselestugan AB, tel 0952-122 22, www.sorselestugan.se
Typ av friggebod: Stuga/förråd. Finns med eller utan loft.
Total byggyta: 14,83 kvm
Mått: 3 850 x 3 850 mm, höjd 2 917 mm. (Med loft blir höjden över 3 m, bygglov krävs).
Material: Norrländsk furu, profilhyvlat och geringsknutat timmer (34 eller 45 mm väggdimension).
Färg: Obehandlad
Ingår i paketet: Knuttimrade väggar, golv, tak, ett fönster (om loftstuga tre fönster), en dörr, vindskivor, takfotsbrädor, foder till fönster/dörr, tätningslist. Monteringsanvisning.
Att köpa till: Takbeklädnad, papp/plåt, trycke och låscylinder till dörr, spik och skruv till golv och tak.
Pris: Sorselestuga 34 mm vägg utan loft 18 900 kronor, 45 mm vägg 24 900 kronor. Med 45 mm vägg, loft och veranda 37 500 kronor.

 

Funkisstuga

Produktnamn: Jabo funkisstuga
Tillverkare: Jabo Wood Products AB, www.jabo.se. Distrubueras via byggmaterialhandeln.
Typ av friggebod: Funkisstuga
Total byggyta: 15 kvm
Mått: 5 550 x 2 700 mm. Högsta utvändiga höjd 2 898 mm, lägsta invändiga
höjd 2 060 mm.
Material: Trä
Färg: Levereras omålad.
Ingår i paketet: Färdigspikade väggelement, fönster, dörr, fönsterbleck, lås, trycke, nycklar, handtag, underlagspapp, spik.
Att köpa till: Komplett isoleringspaket.
Pris: Cirka 39 900 kronor.

 

Stående panel

Produktnamn: Gullvivan 15 kvm med veranda.
Tillverkare/distributör: Grästorpstugan, tel 0514-310 10, www.grastorpstugan.se
Typ av friggebod: Gäststuga
Total byggyta: 15 kvm + veranda 4,8 kvm.
Mått: Höjd 2 800 mm, bredd 4 000 mm, djup 3 750 mm.
Material: Väggsektioner med stående falspanel.
Färg: Levereras omålad.
Ingår i paketet: Underlagspapp, takbrädor, takreglar, färdiga väggsektioner med fönster och dörr, golvbrädor, golvbjälkar. Monteringsbeskrivning med bilder.
Att köpa till: Isoleringsats till golv, isoleringssats till vägg och tak, invändig panel och lister, takplåt, vattenavrinning.
Pris: 33 400 kronor.

 

Funkisförråd

Produktnamn: F15
Tillverkare/distributör: Trädgårdshus 1 Stockholm, tel 08-437 55 182, www.tradgardshus.se
Typ av friggebod: Förråd/gäststuga
Total byggyta: 15 kvm
Mått: Höjd 2 200-1 900 mm, bredd 5 400 mm, djup 2 760 mm.
Material: Trä
Färg: Levereras omålad.
Ingår i paketet: Allt ovan grund. Golv, väggar, tak i sektioner, papp, beslag, skruv.
Att köpa till: Extra fönster, takhöjning, målning, frakt, montering (i Mälardalen).
Pris: Från 49 600 kronor.

 

Två bodar i en

Produktnamn: Kvarnstugan
Tillverkare/distributör: Braåsstugan, tel 0474-300 81, www.braasstugan.se
Typ av friggebod: Förrådsstuga
Total byggyta: 14,46 kvm
Mått: Bredd 3 000 mm, längd 4 820 m,
höjd 2 560 m.
Material: Trä. 45 mm tjocka väggar av fur, tak och golv av 21 mm furubräder.
Färg: Omålad. Här med grundfärg och oljetäckfärg, man kan även ha lasyr. Rådgör med din färghandlare.
Ingår i paketet: Väggar, tak, underlagspapp och golv. Lås och handtag. På de stugor där det finns ingår även snickarglädje, fönsterbleck, veranda.
Att köpa till: Shingeltak , hyllpaket till fönstren (fönsterbänkar, mormorshyllor, stänger, knoppar), extra fönster. Extra varv för att höja stugan ytterligare
(max tre m).
Pris: 24 900 kronor.

 

 

Inflyttningsklar

Produktnamn: Enkelrum E15
Tillverkare/distributör: 436 Design AB/Enkelrum, tel 0705-75 84 65, www.enkelrum.se
Typ av friggebod: Hus för åretrunt-användning.
Total byggyta: 15 kvm
Mått: Höjd 2 800 mm, bredd 4 800 mm, djup 3 100 mm.
Material: 45 x 170 träreglar med isolering i golv och tak. 45 x 95 träreglar i väggar med isolering, råsponttak med ytpapp. Liggande furupanel invändigt och stående träpanel på utsidan. El färdigdraget. För komplett material se www.enkelrum.se
Färg: Standard i vitt, rött och svart. Övriga färger som tillval.
Ingår i paketet: Färdigbyggt och isolerat, målat utvändigt. Ingen eftermontering krävs. Elen är klar med belysning invändigt och utvändigt, dimmerkontakter och dubbeluttag. Tre glassektioner i fronten varav en är öppningsbar. Ett stående fast fönster, två öppningsbara vädringsfönster. 25 mm massivt furugolv. Liggande panel på innerväggar och tak. Plåtdetaljer med hängrännor och stuprör i aluzink.
Att köpa till: Trädäck, element, extra belysning etc.
Pris: 159 500 kronor.

 

Rustikt i timmer

Produktnamn: Arbrå Stugan AB, tel 0470-77 60 48, www.arbra-stugan.se
Typ av friggebod: Timmerstuga
Byggyta: 15 kvm
Mått: Stuga med två rum: Bredd 3 003 mm, djup 5 058 mm, höjd 2 500 mm.
Stuga med ett rum: Bredd 4 190 mm, djup 3 580 mm, höjd 2 680 mm.
Material: 58 mm tjockt timmer med dubbel not och spont.
Färg: Omålad
Ingår i paketet: Komplett stuga inklusive frakt.
Att köpa till: Yttertaksbeklädnad
Pris: Stuga med ett rum 34 340 kronor, stuga med två rum 42 494 kronor. Säsongsrabatt 10 procent.

Fotnot: Alla uppgifter kommer från de medverkande företagen.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar