Martin Timell tipsar: Bygga spaljé

På vindutsatta platser i trädgården kan det vara skönt att ha ett skydd att krypa in bakom och då gör oftast en klassisk spaljé jobbet. En spaljé lämpar sig också alldeles utmärkt till att låta klätterväxter skapa en grönskande inramning.

Den här spaljén är byggd i vinkel för att öka möjligheten att få lä. Spaljéns stolpar fästs i jordankare som slås ner i marken. Alla ribbor sitter horisontell och är skruvade ömsom på ena, ömsom på andra sidan av stolparna med förskjutning. Det gör att luften stoppar upp och silas mellan ribborna.

Gör en skiss över spaljén och bestäm höjden och räkna ut hur många skift av ribbor som får plats. Tänk på att dubbla mängden ribbor om du vill ha en spaljé som är dubbelsidig.

Utstakning

1. Staka ut platsen och placeringen av spaljén. Sätt käppar som motsvarar var stolparna ska stå. Ett cc-mått på 1 000 mm är lagom. Sätt första stolpen i ett hörn och låt övriga mått utgå från den.

2. Dra ett snöre mellan käpparna för att få en rak linje. För att kunna kontrollera att hörnen blir vinkelrätta, bygg en överdimensionerad vinkelhake i trä. Ta två raka reglar, skruva ihop dem i 90 grader. Förstärk vinkelhaken med en snedsträva. Lägg vinkelhaken utmed den dragna linjen och kontrollera utstakningen.

Jordankare och stolpar

Förbered stolparna genom att kapa dem till rätt längd och snedkapa dem upptill.

3. Jordankare är bra att använda som stolpfästen där jordmånen är lättforcerad. Sätt en spillbit av stolpämnet i jordankaret och slå ner det i marken på utsatt plats. Se till att hålla den utstakade linjen så att de hamnar rakt.

4. Ställ stolparna på plats i jordankarna. Skruva fast med fransk träskruv. Kontrollera med ett vattenpass att stolparna står i lod.

Tänk på!
Är det stenig mark eller fylld med mycket rötter, kan det vara svårt att slå ner jordankare. Då får man gräva ur och göra hål för plintar, antingen färdiggjutna eller som man gjuter själv.

Sätt ribborna

Ibland kan man välja att bygga spaljén liggande och sedan resa upp den på plats. Men det är en smaksak. Och smaken är ju som baken, delad, alltså gör man det som man själv tycker är enklast.

5. Kapa ribborna. Om man inte använder tryckimpregnerat virke, är det enklast att behandla ribborna med grundfärg eller grundolja innan de skruvas på plats, eftersom det sen är svårt att komma åt.

6. Skruva fast ribborna på stolparna. Använd en distanskloss för att få samma avstånd mellan ribborna, men kontrollera emellanåt med vattenpass. Behöver ribborna skarvas gör man det över en stolpe.

7. Hörnet kan man göra på lite olika sätt. Har man bara en stolpe förskjuter man den ena raden för att kunna fästa ribborna i stolpen.
När ena sidans ribbor sitter på plats, fortsätt med ribborna på andra sidan. Dessa ribbor sätter man förskjutet, det vill säga i öppningen mellan första sidans ribbor.

Den som vill göra ett mer elegant och arbetat hörn väljer istället att sätta två stolpar och gersågar då ändarna på ribborna.

8. Skruva avslutningsvis en överliggare på stolpkrönen. Skruva fast den genom att sätta ett vinkelbeslag under, mellan den och stolpen. Försök att köpa en överliggare som inte behöver skarvas, då får man ett bättre skydd för stolparna. Avsluta med att ytbehandla spaljén, om den inte är byggd av tryckimpregnerat virke.

Bygglov eller ej för spaljé?
Reglerna här lämnar öppet för vissa tolkningar. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun och förklara var spaljén är tänkt att stå och hur den ska se ut.


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar