Låt taket ge huset energi

Tegelpannor och plåt har länge dominerat på våra hustak, men någonting är på väg att hända. De alternativa taken blir allt fler och energismartare.

Artikeln är uppdaterad augusti 2013

Att vi som bor i villa är konservativa och gärna ersätter våra gamla tegelpannor med nya utan att reflektera över alternativen, det håller inte Niclas During, produktchef på takleverantören Monier, med om.

– Snarare kanske det är hantverkaren som är konservativ och gärna jobbar med material som han är van vid. Jag upplever att villaägaren blir allt mer fri i tanken, framförallt när man ska bygga nytt, säger Niclas During.

Monier levererade tak och solceller till den första enfamiljsvilla i Sverige som har certifierats som passivhus, i oktober 2012.

På taket till villan (belägen i Upplands Väsby norr om Stockholm) ligger det nya formpressade takteglet Turmalin med ett modernt falssystem som gör det möjligt att använda redan vid 14 graders taklutning, till skillnad från traditionella taktegel som kräver minst 22 grader.

Men även om takteglet är nyskapande i sig så är det förstås villans konstruktion och solcellerna på taket som bidrar till att villan är självförsörjande på el.

Sveriges första enfamiljspassivhus har det formpressade tegeltaket Turmalin från Monier.

Att just energismarta tak är på stark frammarsch är något som också energibolaget Fortum har tagit fasta på.

– Vi ser en växande marknad för energieffektiviseringar i villor och tror att just taket kommer att spela en viktig roll de närmaste åren. När man lägger nytt tak så kommer det att bli en naturlig del att integrera smarta energilösningar, säger Sara Valentin, affärsutvecklare på Fortum.

I Stockholmsområdet erbjuder Fortum sedan i juni 2012 en helhetslösning – ett solcellspaket – som inkluderar solpaneler, en gateway som visualiserar elproduktionen i realtid, montering och installation samt ansökan till länsstyrelsen för att få bidrag.

– Att man kan följa sin elproduktion och konsumtion i realtid gör att man blir mer medveten och passar på att köra sin tvättmaskin när solen skiner, säger Sara Valentin.

Fortum uppskattar att det, med nuvarande bidrag från länsstyrelsen och dagens elpriser, tar ungefär 16 år att räkna hem sin investering i ett solcellspaket.

Men det finns också solenergilösningar som är integrerade i taket och inte kräver montering av solpaneler.

SolTech System började som ett utvecklingsprojekt på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och består av egenutvecklade takpannor i glas.

De fungerar som traditionella takpannor, men släpper igenom ljus till en absorberande yta under glaspannorna. Där genereras energi i form av värme som via rör leds ner till en ackumulatortank eller elektricitet som kan anslutas till elnätet.

– Vår utgångspunkt är att lösningen ska vara hållbar och långsiktig samtidigt som den ska vara ekonomiskt försvarbar utan bidrag, säger SolTechs affärsutvecklare Henrik Båge.

Solenergisystemets livslängd beräknas till minst 40 år och takpannorna betydligt längre än så. Kostnaden för det termiska systemet plus ackumulatortanken är från 60 000 kronor plus moms för en enfamiljs-villa.

– Hur många år det tar att få tillbaka sina investerade pengar är väldigt avhängigt vilken energikälla man har i dag, men räkna med mellan 10 och 20 år, säger Henrik Båge.

Glaspannorna från SolTech Energy.

Solel utnyttjas fortfarande blygsamt i Norden i jämförelse med exempelvis i Tyskland, trots att vi i Norden, tack vare de långa sommardagarna, har lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet.

En ny, smart produkt med miljön i fokus är Noxite-taken från Icopal.

Takmaterialet renar luften från skadliga kväveoxider som orsakar stora miljö- och hälsoproblem. När solens ultravioletta strålar träffar takytan, som är belagd med titandioxid, aktiveras en process som omvandlar kväveoxid-partiklarna till ofarligt nitrat. Titandioxiden fungerar som katalysator i processen och bryts inte ned, utan finns kvar under takets hela livslängd.

– Tester visar att ett 200 kvadratmeter stort tak på ett år neutraliserar utsläppen från 1 000 mils bilkörning, säger Ann-Charlotte Nilsson, produktchef på Icopal.

Noxite-taken minskar alltså mängden luftföroreningar, inklusive den skadliga, marknära ozonen.

– Intresset är stort. Jag bedömer att hälften av dem som väljer taket gör det för miljöeffektens skull och resten för att taket är estetiskt tilltalande. De tycker om den ljusgrå färgen. Vi ser en allt större mångfald i hur hus ser ut och det öppnar också för att många i dag kan tänka sig att välja annat än svarta betongpannor, säger Ann-Charlotte Nilsson.

När solens strålar träffar ytan på Noxite-taken renas luften från skadliga föroreningar. Foto Stig Hammarstedt.

Skillnaden mellan solfångare och solceller

Solceller tar till vara solenergi och omvandlar energin direkt till el. Verkningsgraderna blir allt bättre och i dag räknar man med mellan 15 och 40 procent.

Solfångare tar upp värmen i solljuset. Värmen kan sedan via varmvattenberedare eller ackumulatortank användas till tappvarmvatten eller till uppvärmning av huset om man har vattenburen värme.

Sedumtak: Vackert – och underhållsfritt!

Gamla taktraditioner är på väg att bli allt mer populära, tack vare vidareutveckling och anpassning till dagens förutsättningar och behov.

Genom historien har tak av gräs och torv varit populära på våra breddgrader, bland annat tack vare att de isolerar bra på vintern.

Men gräs och torv kräver ett tjockt jordlager, vilket belastar takkonstruktionen. Ett sedumtak däremot behöver inte vara mer än fyra centimeter tjockt eftersom det består av extremt torktåliga och härdade perenner.

– När sedumtaket är vattenmättat väger det inte mer än 50 kilo per kvadratmeter, och det är inte mycket mer än betongpannor, konstaterar Mikael Jacobsson, teknisk säljare på Veg Tech som tillverkar och levererar svenskodlade sedummattor.

Ett sedumtak är i stort sett underhållsfritt. Allt som krävs är gödsling vartannat eller var tredje år.

Fördelarna med ett sedumtak är flera: förutom att det isolerar mot kyla på vintern och värme på sommaren så skyddar det takpappen mot UV-strålning, dämpar mot buller, absorberar luftföroreningar och kan ta upp 50 procent av årsnederbörden som annars skulle rinna ut i dagvattennätet.

– Men främsta anledningen till att allt fler väljer sedumtak är att de tycker att de är vackra, konstaterar Mikael Jacobsson.

Sedumtak isolerar bra såväl sommar som vinter.

Fotnot: Investeringsstöd för nätanslutna solelsanläggningar på 35 procent av investeringskostnaden kan sökas hos Länsstyrelsen. Mer information kan fås via Länsstyrelsen eller Energimyndigheten. För solvärmeanläggningar kan villägare enbart få stöd enligt reglerna för ROT-avdrag. Mer information finns hos Skatteverket.


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar