Smarta system håller koll på hemmet

Med modern teknik kan du inte bara automatisera en mängd saker i hemmet. Du kan även övervaka och styra din bostad på distans via mobil eller dator, och få larm om något händer.

Smarta hem talades det mycket om för tio år sedan. Sedan kom IT-kraschen och det blev tyst. Men idéerna lever, även om deras genomslag har dröjt. Kanske mest i flerfamiljshus och som ett sätt att spara energi och miljö, men också i vanliga villor kan man ha stor nytta av modern teknik.

– Intelligenta system kan egentligen styra det mesta i ett hem, säger Mats Nordahl på Tekniska Byrån som arbetar som konsulter inom elbranschen. Ofta handlar det om att automatisera olika förlopp, men man kan även kontrollera och styra saker på distans.

Intelligensen ligger i styrsystemet, som tar emot information från olika sensorer, detektorer, kontakter och givare, bearbetar denna och i sin tur styr funktioner som belysning, lås, värme och ventilation, larm etc. Kommunikationen kan ske via speciella kablar, via elnätet och/eller trådlöst.

 

Smart belysning och uppvärmning

Exempel på saker som kan automatiseras är belysning och uppvärmning. Man kan till exempel ställa in en lägre temperatur på dagtid när ingen är hemma, liksom låta belysningen vara tids- och/eller rörelsestyrd. Vanligen använder man fasta lägen som omfattar en hel grupp av funktioner, till exempel ett ”bortaläge” som man aktiverar när man reser bort.

Mer avancerade system kan man övervaka och styra via webbläsaren i en dator eller mobil. Oftast lär det handla om att läsa av värden – temperatur, energiförbrukning, status hos olika apparater etc – men det går även att styra saker på distans. Som att sätta på kaffet i lagom tid innan man är hemma, för att ta ett mindre avancerat exempel.

– Något som talar för ökande användning av mobiler är att dessa har utvecklats enormt på senare år och att kapaciteten hos dataöverföringen har ökat. Samtidigt ökar kraven på användarvänlighet och där finns det en del kvar att göra, menar Mats Nordahl.

Övervaka och larma

Smarta system kan övervaka och larma för en mängd olika saker. Intrång, givetvis – här kan du och/eller en larmcentral meddelas, sirener kan aktiveras, ute- och innebelysning fås att blinka etc. Brandvarning är en annan viktig funktion, där samtliga brandvarnare i hemmet kan aktiveras om en av dem skulle lösas ut och larmet skickas till förinställda nummer om du inte är hemma.

Vatten- eller gasläckage är en tredje otrevlighet som man gärna vill bli informerad om, liksom strömavbrott. Även här kan åtgärder vidtas automatiskt, till exempel avstängning av huvudkranen, beroende på hur avancerat systemet är.

Köp funktion, inte system

Det finns alltså system för övervakning och styrning av hemmet av olika omfattning, med olika grad av intelligens och givetvis även i alla prisklasser. Det finns också många olika komponenter i sådana system, allt från sensorer av olika slag till kameror som registrerar vad som händer. Som konsult förespråkar Mats Nordahl dock att man ska köpa en funktion och inte en produkt eller ett system.

– Tänk till om vilka funktioner du vill ha. Vad vill du kunna åstadkomma och hur ska det hela fungera? Behoven ska styra, inte tekniken.

Det finns ett par olika standarder eller protokoll som gör att de olika komponenterna i ett intelligent system kan kommunicera med varandra. Ett av dessa heter KNX; ett annat Control4. De produkter man köper får man sedan komplettera med ett webbgränssnitt, till vilket man kopplar in de saker man vill kunna avläsa och styra på distans.

Eftersom smarta system inte är någon standardprodukt är det svårt att beräkna priser. Bygger man ett nytt hus, kan man få ett ganska heltäckande system inklusive gränssnitt för distansövervakning för omkring 100 000 kr, uppskattar Mats Nordahl. Vill man därutöver ha ett larmsystem kan detta integreras eller köpas separat. Ett enklare system, med enklare styrning av färre komponenter, kan kanske hamna runt 30 000 kr.

Elko Living System

Ett exempel på ett intelligent system är Living System från Elko, som kopplar ihop alla kommunikationssystem och elinstallationer i ett hem. Med dess hjälp kan du styra temperatur och belysning i hela bostaden, skapa ett höghastighetsnätverk med mera. Skulle något inträffa – inbrott, brand, gas- eller vattenläckage – meddelas du via e-post eller SMS, men ett larm kan även kopplas till larmcentral om du så vill. Via Internet kan du övervaka och ändra status på alla funktioner i hemmet. Systemet levereras förinställt och skräddarsys av installatören, men du kan också programmera det själv med hjälp av en dator, programvara på svenska och ”dra och släpp”-teknik. En typinstallation som ger ett ”fullgott smart hus” hamnar uppskattningsvis på ca 75 000 kr i merkostnad jämfört med en traditionell elinstallation vid nybyggnad, men då får man å andra sidan saker som brand- och inbrottslarm redan från början. Systemet går även till största delen att installera i befintliga hus.


 

Få MMS-bilder till din mobil

Ett enkelt exempel på övervakning på distans är MMS-kameran från Induo. Kameran gör det möjligt att hålla koll på hemmet, sommarstugan, husvagnen, båten etc. Den har såväl GSM-modul som ställbar rörelsedetektor inbyggda. Om något eller någon rör sig, skickar kameran upp till åtta bilder i serie via MMS till förvalda mobilnummer. Inbyggd IR-belysning gör att den kan ta bilder i mörker. Kameran programmeras via SMS och kan även skicka bilder vid förutbestämda tider. Dessutom kan den med hjälp av en fjärrkontroll användas som överfallslarm, om man själv befinner sig i lokalen. Den kostar ca 1 995 kr och kopplas in till 5,5 V DC (12 V går även att ordna) eller via nätaggregat till 100-240 V.


Ett smart system hjälper dig att hålla koll på hemmet. Foto Elko

Följ lagen

En viktig sak att tänka på om man har ett övervakningssystem är att följa de lagar och bestämmelser som finns. Inte minst gäller detta om det ingår kameror i systemet, berättar Lennart Person på branschföreningen Swelarm.

– Att lagra bilder och filmer som tas inne i egna lokaler eller på den egna villatomten är okej, men man har upplysningsplikt och måste alltså informera om det via till exempel skyltar. Samma sak gäller larm som kompletteras med fotodetektorer som skickar bilder till en larmcentral för verifikation. Om man däremot riktar en kamera så att exempelvis en bit av trottoaren, gatan eller grannens trädgård kommer med, är detta allmän plats och då krävs det tillstånd från Länsstyrelsen.

Lennart Person uppmanar även till att använda en professionell installatör då man installerar larm- och övervakningssystem.


Lennart Person på branschföreningen Swelarm.

– Som privatperson har man inte samma kompetens om vad man ska välja för utrustning och var man ska placera den. Det är lätt att göra fel och få problem med falsklarm eller inga larm alls, menar han.

Mer information

Elko, www.elko.se
Induo, www.induowireless.com/produkter/gsm_3g/larm/mms_kamera
Swelarm, www.swelarm.se
Tekniska Byrån, www.tekniskabyran.se


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar