Dags att måla om huset

Se möjligheterna! Bara för att huset varit gult sedan det byggdes är det inte säkert att man valde rätt den gången.


Kanske passar det bättre med en annan kulör på snickerier och fönsterbågar? Eller så ska huset också i fortsättningen se ut som tidigare – men fräschare förstås. Vad du än väljer måste du veta hur det går till att på bästa sätt få färg på huset. Här får du hjälp.

En fräsch fasad höjer husets värde och ger hela den omgivande miljön ett lyft.

Det är inte är inte det lättaste att bedöma när det är dags att måla om huset. Det är kanske mest smuts som gör fasaden ofräsch, och färgkiktet kanske är OK. Eller så har den blekts av väder och vind, och du känner att en ommålning skulle vara rätta medicinen för att ta bort tristessen.

Och att förarbetet tar tid vet man ju, men inte hur mycket. En sak är däremot säker – det finns inga 100-procentigt säkra regler för när och hur man ska måla om. Bedömningen måste göras från fall till fall, så ta gärna råd av en yrkesmålare eller fackhandlare.

Färgskikten du behöver ta bort behandlas kanske bäst med en s k speedheater.

Husets detaljer

Det är detaljerna som ger husets karaktär. Fönstren, dörrarna, balkongen eller verandan, fodren, listerna, vindskivorna och kanske ?snickarglädjen” av trä, sockeln inte att förglömma. De ska alla harmoniera med husets grundfärg, och att hitta rätt kulör är inte det lättaste. Fråga gärna din färghandlare om du är det minsta osäker, han brukar kunna ge goda råd.

Behöver jag ta bort den gamla färgen?
Färgen ska inte bara försköna huset, den ska ge det ett längre liv genom att skydda och bevara. Det är inte bara trähus som behöver eller kan målas, det finns färg som passar för tegel, puts, metall och betong också.

Men ingen färg sitter bättre än vad det understa lagret gör. Mellan fyra och sju lager brukar vara det fasaden klarar innan färgen börjar släppa. Då flagar färgen ända inifrån , och alla rester ända ner till fasadytan måste bort.

Att färglagret är för tjockt är en orsak. Dåligt underarbete vid tidigare ommålning kan vara en annan. Fukt kan ha trängt in bakom färgskiktet genom skarvar eller sprickor, underlaget kan vara dåligt eller en oljebaserad färg kan efter många ommålningar ha åldrats, blivit hård och spruckit.

Men det är inte alltid man behöver ta bort all färg – har det kommit in fukt t ex måste du först se till att stoppa den innan det går att måla om, och då kanske det räcker med att avlägsna färgen just där. Har någon fuskat med underarbetet tidigare är det bara den färg som sitter löst du behöver skrapa bort. Och är skadorna begränsade är det inte säkert att du behöver måla om hela huset, utan kan nöja dig med att bättringsmåla när du skrapat färdigt.

Tyvärr brukar färgskrapor och andra mekaniska hjälpmedel ha alltför begränsad kapacitet eller vara svåra att jobba med på annat sätt. Man kan annars välja mellan att blästra bort färgen, lutbehandla den eller använda någon form av avbränning, varmluftspistol, kemiska lösningsmedel eller infravärme.

Blästrar man med vatten eller sand finns risken att virket skadas, så att det bildas sprickor eller färgen börjar flagna. Varmluftspistolen är bra vid mindre arbeten, men klarar inte hela fasader inom rimlig tid. Avbränning ger brandrisk. Också med lut och kemiska lösningsmedel finns risk att träet skadas, det kan bli ”fransigt” och restsalter bli kvar även efter ommålningen.

Färgborttagning med infravärme ger minimal brandrisk och är lätt att hantera om man använder en s k speedheater. Värmestrålar med en temperatur mellan 100 och 200oC tränger in i färgskiktet och får det att lossna efter några minuter. Sedan får man skrapa av det, men skrapet är det enda avfallet. Verktyget brukar finnas till uthyrning i fackhandeln eller hos villaägarföreningen.

Tips! Skydda fasaden genom att vira om stegändarna och häng färgburken i en flyttbar krok.

Sätt gärna fast en bräda längs grundmuren så slipper du färgstänk.

Glöm inte ställningen!

Det är inte bara färg du behöver, utan också bra penslar, verktyg etc. En sak du inte får glömma är den ställning du ska stå på för att kunna utföra arbetet. Den kan man lämpligen hyra genom villaägarföreningen eller hos någon av de firmor du hittar under ?Byggnadsställningar” på Gula Sidorna. Konsumentverket har tagit fram en speciell avtalsblankett för privatkunder, som du kan använda när du tar in offert och som behandlar villkoren kring uthyrningen.

Antagligen behöver du inte bestämma dig för en dyr fast ställning – är marken kring huset inte alltför kuperad klarar du dig med en hantverkarställning på hjul, som du ganska enkelt kan monter sjäv. Den kan du använda vid arbeten upp till ca 6 m höjd, och förankras den i fasaden klarar den jobb ända upp till 16 m. En firma vi talat med angav ett uthyrningspris på 300:- plus 100:- /dag, och moms kommer till på det.

Är arbetshöjden mer än 6 m behöver du en fast ställning eller en i väggen förankrad ställning på hjul.

Innan du börjar

Grundregeln är att du ska måla på en torr och ren yta. Men innan du kommit så långt måste du undersöka de ytor som ska målas ordentligt. Att reparera skador, hål och sprickor, byta ut rötskadat trä, skrapa bort eller stålborsta lös och flagnande färg (eller reparera skadad och löst sittande puts) och förbereda jobbet med att skaffa hem det som behövs, är viktiga förberedelser.

Försök inte fuska och bara måla över skavankerna. Se över målningsverktygen och byt kanske ut de som är slitna. Här som alltid brukar det löna sig med kvalitet! Förbehandla också ändträ, barskrapat trä, spikhål och skruvar med impregnerande olja.

Lasyr eller täckande?

Lasyr låter träet behålla materialkänslan, eftersom man ser dess ådring och struktur genom den färgade ytan. Den behöver inte ens vara färgad, det finns lasyr som låter träet behålla sin ursprungliga karaktär också, men med pigment skyddar den bättre. Annars väljer du oljetäck- eller täcklasyr. Alla sorterna ger huset ett gott skydd mot väder och vind, eftersom lasyren tränger in i träet och förhindrar att det torkar eller spricker.

Dessutom är den vattenavvisande. Genom att den har lägre torrhalt än täckfärgen måste den underhållas oftare. Däremot är den vattenburna färgen mer miljövänlig.

Täckande färg ger en jämn och enhetlig yta. Här finns olika färgsystem att välja mellan, uppbyggda på t ex linolja, akrylat eller alkydolja. Man börjar med en grundning och stryker sedan på toppfärg ett par gånger.

Köpa billigt eller med kvalitet

När du köper färg kanske du först tittar på priset. Men vad får du för pengarna? En billig färg innehåller ofta mest enkla fyllmedel och har miljö- och hälsofarlig lacknafta som lösningsmedel.

Har färgen för höga halter fyllmedel försämrar de färgens egenskaper och hållbarhet. Lacknaftan tunnar ut färgen, men dunstar sedan bort. Stora mängder lacknafta ger stor volym, men litet innehåll. En kvalitetsfärg har en högre andel bindemedel, så den halten bör du kontrollera vid köpet.

Torrhalten ska du också titta på – ett mått på hur stor mängd beståndsdelar i färgen eller lacken som inte dunstar bort (uttryckt i vikt- eller volymprocent). Undantaget är lasyrer och täcklasyrer, där torrhalten ska vara låg för att inte ge filmbildning.

Läs också på burken hur många sträckmeter den ska räcka till och jämför med andra.

Målar du ett nytt färgskikt ovanpå ett gammalt är det viktigt att ta reda på vilken färgtyp man använt tidigare.

Så här målar du:

Måla träfasad

Innan du sätter igång med målningsjobbet bör du runda av alla skarpa kanter på träpanelen med ett grovt sandpapper e. d., så fäster färgen bättre.

Grundningen är i första hand till för att minska upptagningen av vatten i virket. Lösningsmedelsburna grundfärger tränger bättre in i träet än vattenburna.

Har du möjlighet att grundmåla virket innan det sätts upp är det fördelaktigt. En omålad träyta åldras om den utsätts för solstrålning – fibrerna på den sågade ytan bryts ner.

Efter det du grundmålat virket kan du också ge det en mellanstrykning innan uppsättningen.

Ska du måla en redan tidigare färgsatt fasad måste du först ta reda på vilken färg som man använt. Är det oljefärg eller akrylatfärg? Oavsett vad måste du välja samma typ av färg, för det är bara om träet är obehandlat du kan välja.

För att få reda på vilken typ som använts kan du gnida en T-spritfuktad trasa mot den rengjorda färgen. Kletar färgen på trasan är det akrylatfärg, annars oljefärg.

I allmänhet finns det bra anvisningar på burken för den färg du valt. Oftast handlar det om en målningsbehandling i flera steg, där du börjar med att grundmåla så flödigt att färgen tränger in i träet. Grundningen är i första hand till för att minska upptagningen av vatten i virket. Lösningsmedelsburna grundfärger kan tränga bättre in i träet än vattenburna.

Efter grundmålningen är det lämpligt att se över ytorna och fylla på med färg i de sprickor du hittar. Du färdigmålar i två omgångar, dessa lämpligen med tunnare strykningar i panelens riktning och dessutom en noggrann övermålning av allt ändträ.

Visst kan man måla på puts med lyckat resultat.

Puts, tegel och betong

Numera behöver du inte putsa om huset för att ändra kulör på det, och har du tröttnat på det gula eller röda fasadteglet går det bra att få det vitt, blått eller gammalrosa istället om du hellre vill det. Men välj noga, för huset måste smälta in i miljön. Och den fula betongsockeln får lätt en passande nyans, för det finns också färger som är avsedda för betong.

Tänk bara på att det är svårare att måla på ett mineraliskt underlag. Först måste du undersöka om det är i tillräckligt bra skick, och hittar du t ex partier där frosten sprängt putsen måste den först lagas. Men då måste du veta vilken sorts putsbruk som använts tidigare. Har putsfasaden inte tidigare blivit målad måste du tvätta av sot och smuts från den, och sedan grundbehandla med något lämpligt preparat. Hör med din fackhandlare.

När det gäller tegel måste du se till att det inte läcker kring fönster, stuprör och svepstiftens infästning i muren, för då kan färgen börja flagna efter kort tid. Fogarna måste kanske också först rensas, göras rena och kanske lagas där det behövs. Tegelfasaden måste vara helt torr innan du börjar måla.

På betong är saltfläckar tecken på fukt. Rengör betongen noga, damm och s k betonghud gör att färgen fäster sämre. Och måla inte nygjuten betong förrän all byggfukt är borta.

Plåt

Det är inte så ofta man hittar småhus med plåtfasad numera, och du som har en sådan och sett färgen blekna och infästningarna rosta kanske helst byter ut den mot ett annat material. Men den går att fräscha upp med hjälp av stålborstning av alla spik- och skruvhuvuden, så att de blir fria från rost, och målning med något fabrikat lämpat för metallytor. Se bara noga till att du täcker alla ytor, annars börjar rostangreppen tids nog igen.

Hur länge håller färgen?
Det beror mycket på hur fasaden påverkas av väder och vind, men normalt brukar man räkna med att en målning med täckande färg på en träfasad ska hålla ca 10 år. Har du laserat fasaden får du räkna med tätare intervall mellan omgångarna. Fönstermålningen brukar klara sig ca 5 år.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar