Utvändig färgplanering

Vilken färg ska husets fasad egentligen ha? Gammeldags smutsgult eller pastellrosa? Råd och tips får du här.

färgglatt hus

Måleriet är för ögat vad musiken är för örat. Det ska vara njutbart, därför går det inte att alla spelar på gehör. Många villabebyggelser har under de senaste årtiondena mist sin identitet och särart genom ovarsam utvändig färgsättning. Ogenomtänkta färgsättningar av villor ”drabbar” både omkringliggande hus och dem som vistas och bor i området. Avsaknaden av ”översiktlig färgplanering” vid renovering, underhåll och nyproduktion är uppenbar.

Naturen är den bästa färgsättaren – tänk om landets villor blev färgsatta på ett lika genomtänkt sätt. Det krävs stor kunskap vid utvändig målning, både vad det gäller materialval och kulörval. Jag vill påstå att valet av färgmaterial är den minst besvärliga delen. När man väl bestämt sig för vilket utseende, underhåll och vilken kostnad för villan som önskas, så finns det idag flera bra målningssystem att välja bland.

Även miljömässigt förbättras materialen ständigt, miljöfarliga ämnen rensas bort i takt med att vi får nya kunskaper. Exempel på ämnen som är borttagna är bly och kadmiumpigment. Terpentin, mjukgörare, klorhaltiga bindemedel m m används mycket lite.

Den positiva utvecklingen av nya målarfärger utan eller med reducerad mängd lösningsmedel är mycket glädjande.

Svårt välja rätt kulör

När det gäller kulörval blir der genast besvärligare att hitta rätt. Den färg vi uppfattar på ett hus påverkas av ljus, bakgrund, betraktningsavstånd och en rad andra faktorer, och stämmer sällan med det lilla färgprovet.
En kulör kan se vacker ut på ett sådant, men när sedan färgen kommer upp på en stor yta kan det se förskräckligt ut.

När vi använder oss av färgprover som vägledning, måste vi beakta att betraktningssituationen avviker på alla tänkbara sätt från den, där den valda färgen så småningom ska uppfattas.

Ljuset utomhus är mångdubbelt starkare än inomhus. Bakgrunden i form av naturen eller annan bebyggelse är relativ mörk, medan färgprovet sitter monterat på ett vitt papper eller ses mot en ljus bordsskiva. Dessutom ses färgprovet ofta tillsammans med andra färgprover, som påverkar vår uppfattning av färgen.

Kontrastskillnader

Den kulör vi uppfattar hos ett färgprov på vit botten är mörkare och mindre färgstark än när samma färg är uppmålad på en fasad. Skillnaden beror på kontrastförstärkningen mellan provet och dess vita bakgrund. Mot det vita pappret ser vi en svarthet i provet. När färgen sedan målats upp på fasaden försvinner svartheten och färgen blir klarare och mera kulört. Ett brunmurrigt färgprov kan visa sig ge en vacker gul fasad, medan ett vackert gult färgprov kan göra den skrikigt knallgul.
Detta fenomen kan motverkas till en del genom att färgprovet placeras mot en mörkare grå bakgrund.

Vad är en färgplan?

En färgplan är ett verktyg, där man med olika grad av styrning bestämmer ramarna för den utvändiga färgsättningen. Planen ska också innehålla ett tydligt mål dit man strävar, t ex att återskapa en specifik färgtradition i ett område eller att skapa en omväxlande och harmonisk stadsbild. Likaså är det möjligt att med hjälp av färgplanering bevara vissa områdens särart, t ex de vita fiskesamhällena längs västkusten.

Önskvärt vore att kommunerna tar fram färgplaner till sina villaområden, för att ge ramar till den enskilde villaägaren som vägledning när villan ska målas. Ett vedertaget system att beskriva färger är NCS-systemet (Natural Color System), som är ett ypperligt hjälpmedel för att precisera färger och färgområden. En färgplan beskriven i NCS-koder kan innehålla direktiv om att färgerna i ett villaområde ska ha en viss svarthet, en viss kulörthet, i en eller flera kulörtoner. Sedan är det upp till den enskilde husägaren att välja den exakta kulören.

Anlita yrkesmålare!

Gör-det-själv-marknaden är stor för det utvändiga måleriet. De flesta tror att det är lätt att måla utvändigt. Många villaägare har offrat semestern för att måla om huset och upptäckt att det inte var så lätt som det såg ut.

Blev sedan inte materialvalet korrekt eller husets utseende inte vad man hade tänkt sig, så är det snart dags att måla om igen.

För att undvika dyra misstag, anlita professionella yrkesmän med mångårig kunskap om utvändig målning.

Måleriet är ljusets symfoni, välkommen att ta för dig och njut, men beställ av dem som spelar den bäst.

Litteratur: ”Utvändig färgsättning” av arkitekterna Kristina Enberg och Karin Fridell Anter rekommenderas varmt till såväl lekmän som professionella utvändiga färgsättare.

Beställs från Färginstitutet, Box 490 22, Stockholm. Tel. 08-617 47 00, fax 08-617 47 47

Målaremästarnas Riksförening har kunskap om utvändig färgsättning, inom föreningen och genom sitt dotterbolag Skandinaviska Färginstitutet. Box 162 86, 103 25 Stockholm. Tel 08-453 90 00, fax 08-453 90 01.

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar