ANNONS FRÅN ARBORISTEN I ÖRNSKÖLDSVIK

3 goda skäl att anlita en arborist

När det gäller träd och deras underhåll är det inte en överdrift att påstå att en erfaren arborist kan rädda en trädgård. Här är tre goda skäl till att lämna trädgården i händerna på en expert.

Träd är viktiga och vackra i våra trädgårdar och landskap. De ger skugga, syre och är hem för vilda djur. Därför är det avgörande att ta hand om dem på rätt sätt. Att hantera trädkrav, inklusive beskärning, trädfällning och trädvård, kan vara komplicerat och kräver kunskap, erfarenhet och rätt utrustning, enligt Andreas Lindberg, grundaren av Arboristen.nu.

– Här kommer vi arborister in i bilden som dedikerade trädexperter. Oavsett om man vill ha rådgivning eller behöver hjälp med trädbeskärning, flisning eller stubbfräsning erbjuder vi ett brett utbud av tjänster som är skräddarsydda för att möta dina behov.

Trädarbeten i hela Sverige

Arboristen.nu hjälper privatpersoner, företag, kommuner och fastighetsägare med alla typer av trädarbeten. De utgår från Örnsköldsvik men är verksamma i hela landet.

– Vi har en modern maskinpark som gör det möjligt att effektivt ta bort stubbar under marknivå utan att skada omgivningen. Vårt breda utbud av maskiner gör det också enkelt att utföra trädfällning och trädvård även på svåråtkomliga platser, som i skärgården.

Andreas berättar att det visserligen inte är omöjligt för privatpersoner att själva fälla träd, men att det finns en del fällor som är vanliga att gå i. Här listar han tre skäl till att det är en god idé att i stället anlita en arborist.

1. Fällning på ett säkert och kontrollerat sätt

”Vi planerar noggrant trädfällningen med hänsyn till trädets placering och önskad riktning, vilket säkerställer ett smidigt och effektivt utförande. En genomtänkt fällning förenklar också bortforslingen av trädets material.”

2. Fäll inte träd som går att rädda!

”Ibland behöver inte ett träd fällas helt. Genom rätt trädbeskärning kan man förlänga trädets liv, och genom kronstabilisering kan skadade träd säkras istället för att tas ned. Arborister kan även upptäcka och behandla trädssjukdomar eller skadedjur. Tidig upptäckt och åtgärd kan rädda ett träd och förhindra spridning.”

3. Bli kvitt flis och stubbar

”Efter trädfällning är stubbavlägsnande och områdesstädning krävande. Arborister har rätt utrustning, inklusive stubbfräsningsmaskiner, för att effektivt ta bort stubbarna och städa upp efter arbetet.”

Fakta

Vi är din pålitliga partner när det kommer till trädvård och trädfällning. Vi arbetar med privatpersoner, företag, kommuner och fastighetsägare i hela landet. Oavsett dina trädbehov kan du lita på oss för kvalitativt arbete och expertis. Kontakta oss på Arboristen.nu för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med dina trädprojekt.

Läs mer på arboristen.nu

Mest lästa artiklar