Bygga bastulavar – så snickrar du bänkarna

Är du i tagen att bygga en ny bastu eller renovera en gammal? Då behöver du troligtvis några bra bänkar att sitta på. Här ger vi dig en manual för att bygga bastulavar.

bygga bastulavar

Bänkar är ett måste i bastun och visst kan du bygga bastulavar själv! Men lite guidning på vägen skadar aldrig. Därför är vi glada att kunna dela med oss följande bygginstruktion som är ett utdrag ur boken ”Bygga bastu” skriven av Lisa Gerholm Luhanko ( Natur & Kultur, 2022). I boken får man följa hur Lisa steg för steg bygger en bastu från grunden. Nedan beskriver hon hur hon gjorde för att bygga bastulavar. Beskrivningen är för lavar till ett basturum med ett innermått på 200 cm, och det är viktigt att du anpassar längderna efter din bastus mått.

Lagom höjd för bastulavar

För att lavarna ska sitta stadigt är det klokt att komplettera regelstommen i väggarna med kortlingar – korta horisontella reglar som skruvas mellan de stående – där du vill sätta lavarna. Nivån för bastulavar brukar bestämmas utifrån takhöjden. En sittande bastubadare på översta laven behöver mellan 90 och 110 cm från tak till lav för att inte känna sig trängd. Den nedre laven brukar placeras ungefär 40-45 cm nedanför den övre. Tänk också på att lavarna i beskrivningen blir 12 cm höga, när du beräknar nivån. Lycka till med snickrandet!

Lisa Gerholm Luhanko byggde en fristånde vedeldad bastu och beskriver hela processen i boken ”Bygga bastu”.

Bygga bastulavar – instruktion

De här lavarna består av tre delar: översta delen i bastuvänligt träslag, vilande på en bärande ram av kraftiga reglar som i sin tur bärs upp av underslag skruvade i väggen. Lavarna blir 50 cm djupa och håller för minst tre vuxna bastubadare. Komplettera gärna översta laven med ett ryggstöd. Svagt kilformade klossar skruvade i väggens stolpar och en tvärgående bräda ger en skön lutning.

Du behöver:

 • trallskruv 4,2 x 42 mm 
 • träskruv 6 x 140 mm
 • träskruv 5 x 70 mm
 • små spillbitar om 15 mm tjocklek, avkap från bastupanelen funkar fint
 • kap- och gersåg eller fogsvans 
 • vinkelhake 
 • tumstock
 • måttband 5 m 
 • penna
 • skruvdragare

Kapnota (För 2 bastulavar):

(Anpassa längden efter din bastus innermått. Här är den beräknad efter en bastu på 200 cm).

Lavbrädor 28 x 90 mm: 

 • 12 st x 198 cm

Reglar 45 x 70 mm:

 • 4 st x 198 cm
 • 6 st x 38,2 cm

Reglar 45 x 95 mm:

 • 2 st x 98 cm
 • 2 st x 48 cm

Planhyvlad furu 21 x 43 mm:

 • 8 st x 47 cm
 • 4 st x 9,5 cm
 • 4 st x 15 cm

Gör så här:

Såga till alla delar i kapnotan ovan och lägg virket i separata högar. Följ sedan instruktionen nedan för respektive moment.

bygga bastulavar
Lav.

Lavar

1. Lägg ut 5 lavbrädor med den finaste sidan neråt. Använd vinkelhaken och en rak bräda för att få dem att ligga parallellt.

2. Lägg en 47 cm lång furulist i varje ända tvärs över brädorna.

3. Fäst med en skruv i den yttersta lavbrädan, rikta in listen med vinkelhaken och justera brädorna vid behov. Listen ska sluta 3 cm från den sista brädans ytterkant.

4. Fördela avståndet mellan brädorna med små bitar bastupanel som distanser. Fäst listen med två skruvar i varje bräda.

5. Placera en furulist i andra änden och ytterligare två på jämnt avstånd däremellan. Fäst med trallskruv, dra inte för djupt.

6. Gör två lavar.

Läs mer om att bygga bastu på tomten här.

bygga bastulavar
Ram.

Ramar

1. Sikta längs 45 x 70 mm-reglarna, böjar ska hamna uppåt och utåt.

2. Lägg de korta bitarna mellan de långa, känn efter att de ligger kant i kant och skruva ihop ramen med två skruv i varje fästpunkt. Använd kryssmått för att få ramen rektangulär.

3. Tryck ner en tredje av de kortare reglarna på mitten och fäst med två skruvar i varje ände.

4. Gör två ramar.

bygga bastulavar
Underslag monteras på väggen. De bär upp ramen som Lisa sedan lägger laven på.

Underslag

Ramarna du byggt bärs upp av 45 x 95 mm-reglar som skruvas i bastuns väggar. De kortare bär den övre laven. De längre bär den nedre.

1. Mät och markera ut höjden för de horisontella kortlingarna du satt inuti väggen, som ger lavarna extra stöd. Fäst först in den ena sidan med en 6 x 140 mm-skruv, väg in med vattenpasset och sätt sen 4 skruvar på den korta och 6 på den långa.

2. Lägg ramen på plats och se att den passar, det ska vara lite luft åt båda håll. Be en kompis hålla ramen i våg medan du fäster in underslaget på motsatt vägg. Sätt en skruv inne i hörnet först och väg sedan in med vattenpasset.

Stoppbräda och stoppkloss

En lavbräda längs framsidan på varje ram fyller två funktioner: Dels döljer den byggregeln som ofta är flisig, kvistig och sågverksstämplad. Dels skapar den ett stopp så att lavbrädorna inte kan glida av ramen när du lutar ryggen mot väggen.

1. Kläm fast lavbrädan med tvingar så att den livar med regeln i nederkant – då bör den sticka upp 1,5–2 cm ovanför regelns överkant.

2. Fäst med ett par 5 x 70 mm-skruvar från baksidan, var noga här med att inte dra skruven för djupt – då kommer spetsen gå igenom.

3. Nu är lavarna säkrade, men för att hindra ramarna från att halka iväg behövs stoppklossar. De monteras vinkelrätt mot underslagen i ramens bakre innerhörn. Först behövs en distans på underslaget för att stoppklossen ska komma ut i nivå med ramen. Korta bitar av planhyvlad furu bör räcka. I dessa kan du sedan skruva 15 cm långa bitar panel så att de sticker upp nästan hela ramens höjd.

Bravo – nu är jobbet med att bygga bastulavar färdigt och bastuhänget står för dörren!

bygga bastulavar
Bastulavar på plats och dags att njuta!

Här hittar du fler tips och råd för att bygga bastu.


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar