Välja rätt bastuaggregat

Funderar du på att köpa ett bastuaggregat? När vintern nu kommer allt närmare känns det skönt att krypa in i bastuvärmen och värma sig. Vi hjälper dig att välja rätt bastuaggregat.

bastuaggregat


Att bada bastu är faktiskt inget finskt påfund. Azteker, romare och greker – hos de flesta kulturfolk har bastun använts för både hygien och umgänge. Sedvanan kom till Norden via Ryssland. Under 1500-talet var bastubad särskilt populärt hos tsarerna och bruket spreds över hela Europa tills påven grep in med förbud, eftersom prostitution förekom i anslutning till badanläggningarna.

I Sverige har det badats bastu åtminstone sedan 1100-talet med ett abrupt totalförbud 1725, då kungen av sedlighetsskäl beslöt att alla bastustugor skulle brännas. Men bastubadarna gav sig inte och i framför allt Norrland fortgick badandet mer eller mindre öppet.

Hett eller fuktig bastu?

En bastu är enligt uppslagsboken ”lokal för svettdrivande bad i het luft”. Fuktig, skulle man också kunna tillägga. För en alltför torr bastu är ingen skön upplevelse – trenden går snarare mot allt fuktigare bad där ångbadet är det ultimata med 100 procents luftfuktighet. Här kan det räcka med 45 graders värme. Vill du ha det riktigt hett, upp till 90 grader, får du däremot dra ner ordentligt på luftfuktigheten.

Men var och en får själv pröva sig fram. Det finns inga givna regler vad gäller temperatur och luftfuktighet, vanligt är dock 55-75 grader i kombination med en luftfuktighet på omkring 30 procent. Bastubadet inleds med att stenar läggs för upphettning på en värmekälla, elektrisk eller vedeldad.

Genom den så kallade badkastningen, då vatten kastas över de heta stenarna och förångas, ökar luftfuktigheten och därmed svettningen. I den finska bastutraditionen ingår dessutom risbastu, det vill säga risning med björkruskor i syfte att massera huden. Avslutningsvis kyls kroppen av med en dusch – alternativt dopp i isvak eller rullande i snö för den djärve.

Många varianter av bastuaggregat

Idag finns det många varianter av bastuaggregat i handeln. Elektriska eller vedeldade i material som täljsten eller rostfritt stål, mer eller mindre utrustade med exempelvis vattentank och behållare för örter och doftessenser.Installation av elaggregat ska göras av behörig elektriker. För vedeldad bastu, kontakta sotare eller skorstensfirma.

Fråga din handlare om han har instruktioner för hur långt från väggpanelen bastuaggregatet ska monteras och om det behövs ett strålningsskydd, råder Anders Johansson, brandingenjör på Boverket.
– Se till att du får ett besiktningsintyg! Ett ordentligt, godkänt brandskydd är också viktigt ur försäkrings- och säkerhetssynpunkt om något händer, säger Stig Wikström på Botnia Bygg & Bastu som bygger kompletta basturum och timrade bastustugor.

Var noga med att välja rätt aggregat till rätt basturum

– Om du överdimensionerar jobbar aggregatet på fel sätt. Mät höjd, bredd och djup på ditt basturum och fråga sedan din handlare vad du behöver. Till ett rum på mellan 5-9 kubikmeter är det exempelvis lagom med ett aggregat på 6 kWhtipsar Roger Karlsson, Exacta Sweden AB. Sen kan man förstås kosta på det hur mycket man vill. Hur ofta du kommer att använda bastun är ju också avgörande för hur mycket pengar du vill lägga på det. Men oavsett standard – glöm inte bort att miljön i basturummet är nog så viktig. För hur kul är det att gå in och bada om där hänger en massa tvätt?

Vad gäller basturummet finns det egentligen inga specifika regler för hur detta ska se ut, berättar Anders Johansson.
– Här gäller istället detsamma som för installation av braskaminer och andra varianter av eldstäder – bland annat får temperaturen på omkringliggande brännbart material inte överstiga 85 grader. Vilket i och för sig kan vara en svår ekvation i en bastu…
Den som bygger om ett befintligt rum i sitt hus till bastu kan också behöva göra en bygganmälan hos kommunens byggnadsnämnd.

God ventilation förhindrar mögel i bastun

Inredningen i basturummet består av lavar, det vill säga trappstegsformade bänkar av ribbor. Nytt på området är kroppsformade lavar för bekvämare bad.

Det traditionella materialet i lavarna brukar vara asp.

– Undvik furu, som avger kåda. Asp är ett beprövat träslag och rekommenderas till både väggar och lavar eftersom det inte blir så hett, berättar Carl von Gerber, Vedkaminer AB.
Den som tänkt använda rummet till ångbad bör dock tänka på att välja väggar och tak av plast, klinker eller kakel som bättre står emot den drypande fukten.
Botnia Bygg & Bastu rekommenderar framför allt för ändamålet färdiggjutna väggblock i plast. Kakel, som är vanligt i traditionella ångbad i många länder, har nackdelen att fogarna kan släppa igenom fukt.
Kontakta gärna ditt försäkringsbolag och hör om de har synpunkter på materialvalet.

Den som tänkt bada ångbastu bör dock tänka på att välja väggar och tak av plast, glas eller kakel som bättre står emot den drypande fukten.
Många är oroliga för just fukt – och därmed mögel – i basturummet.

– Bastun brukar få skulden, men det är faktiskt duschen som är den största fuktboven, säger Stig Wikström.
– Den ånga som uppstår i bastun när man kastar vatten på heta stenar förbränns inom tio sekunder. När du öppnar dörren till bastun blir det dock en stor temperaturkontrast. Kondens uppstår när 70-gradig bastuvärme möter 20-gradig inomhusluft. Skaffa därför en fuktstyrd fläkt som ventilerar rummet utanför ordentligt. Det har även betydelse om huset har mekanisk ventilation eller självdrag.

I själva basturummet gäller det också att ha en effektiv luftcirkulation. Den inkommande friskluften bör komma nära golvytan intill bastuaggregatet, medan luftuttaget placeras högre och så avlägset som möjligt från intaget.

Har du tänkt ha bastun i en separat stuga på tomten? I allmänhet krävs inget bygglov om byggnaden är under tio kvadratmeter, men hör för säkerhets skull efter med byggnadsnämnden i din kommun.
Här bidrar Carl von Gerber också med ett par tips som ibland glöms bort i hastigheten:

– Tänk på att stugan bör ha ett förrum där du kan klä om, så slipper du ha kläderna inne i basturummet. En golvbrunn därinne är också praktiskt om du vill slänga över dig en spann vatten.

Veta mer:
Läs mer i Boverkets broschyr ”Behöver jag bygglov, behöver jag bygganmälan” som kan beställas kostnadsfritt från Boverket.
På Boverkets hemsida, www.boverket.se, kan du gå in på rubriken Bygga, där du väljer länken Boverkets byggregler, kap 5:4 och 3:1.

Värmelagrande täljsten


Produktnamn: Mondex 2000 Steel 6 kW
Tillverkare: Mondex OY, tel +06-8312600, www.mondex.fi (svensk text). Distribueras bland annat via Bastuspecialisten Ragnar Frunck AB, tel 08-4451410
Typ av bastu: Elektriskt bastuaggregat i täljsten
Bastuvolym: 5-8 m3
Mått (höjd, bredd, djup): H 800 mm, B 415 mm, D 260 mm
Effekt: 6 kW (finns även i 2,1 och 8 kW)
Övrig utrustning: Fastmonterad styranordning på framsidan med värmereglerare, begränsare och timer, kan flyttas till höger eller vänster sida. 8 timmars förval för inställning, 4 timmars användningstid. Kan användas med utomstående styranordning.
Vikt (utan sten): 46 kg
Stenmängd, vikt: 31 kg
Konsumentpris: 8 790 kr

Rejäl bastuugn i gjutjärn


Produktnamn: Kota gjutjärnsugn
Tillverkare: Wood heat, tel +358283872300, www.puulamposuomi.fi (svensk text). Distribueras bland annat via Bastuspecialisten Ragnar Frunck AB, tel 08-4451410
Typ av bastu: Vedeldad bastuugn i gjutjärn, tillverkad i sektioner som ställs på varandra.
Bastuvolym: 8-18 m3
Mått (höjd, diameter): H 800 mm, D 500 mm
Övrig utrustning: Kan kompletteras med varmvattencistern (30 liter), vilken då ersätter den rostfria manteln som ingår som standard.
Vikt (utan sten): 120 kg
Stenmängd, vikt: 35 kg
Konsumentpris: 7 575 kr

Runt aggregat i rostfritt


Produktnamn: Veto SK 7
Tillverkare: Muko Oy, Helsingfors. Distribueras via Hornabo Maskin AB, tel 0370-92408, www.lantbruksnet.se/vetobastu
Typ av bastu: Elektriskt bastuaggregat
Bastuvolym: 6-9 m3
Mått: (höjd, diameter): H 650 mm, D 320 mm
Effekt: 6,6 kW (finns även i 4,9, 8,3 samt 1o kW)
Övrig utrustning: Luftfuktare, manöverpanel SYLA 2 med termostat och timer.
Vikt (utan sten): 13 kg
Stenmängd, vikt: 21 kg
Konsumentpris : 9 625 kr (fraktfritt). För rostfri mantel tillkommer 1 244 kr.

För mindre basturum


Produktnamn: Helo Polar 6,0 kW
Tillverkare: Saunatec (Helo). Distribueras via Exacta Sweden AB, tel 016-137000, www.exacta-sweden.com
Typ av bastu: Elektriskt bastuaggregat, väggmodell
Bastuvolym: 5-9 m3
Mått: (höjd, bredd, djup): H 520 mm, B 410 mm, D 280 mm
Effekt: 6 kW
Övrig utrustning: Inbyggd styrcentral och timer placerad på aggregatets nederdel. Dessa kan flyttas till aggregatets högra eller vänstra kortsida.
Vikt (utan sten): Uppgift saknas
Stenmängd, vikt: Upp till 23 kg
Konsumentpris : 2 275 kr

Örtdoftande ångbastu


Produktnamn: Tylö Combi 6
Tillverkare: Tylö AB, tel 035-100080, www.tylo.com
Typ av bastu: Elektriskt bastuaggregat som förutom traditionella bastubad också kan användas till ång- och örtbastubad. Väggmonteras.
Bastuvolym: 4-8 m3
Mått: (höjd, bredd, djup): H 435 mm, B 310 mm, D 355 mm
Effekt: 6,6 kW (finns även som 8 kW)
Övrig utrustning: Inbyggd elektronisk manöverpanel på aggregatets front. Inbyggda behållare för örtväxter och flytande doftessenser. Elektroniskt program för badform, tid, fuktighet och temperatur. Vattentank i rostfritt stål. Upp till 10 timmars förinställning och tre timmars badtid. Automatisk lufttorkning av bastun efter avslutat ångbastubad.
Vikt (utan sten): 16 kg
Stenmängd, vikt: 12 kg
Konsumentpris : 9 250 kr

Väggaggregat i rostfritt stål


Produktnamn: Tylö Mega-Line WM 10
Tillverkare: Tylö AB, tel 035-100080, www.tylo.com
Typ av bastu: Elektriskt bastuaggregat i ristfritt stål. Väggmonteras.
Bastuvolym: 8-15 m3
Mått: (höjd, bredd, djup): H 590 mm, B 370 mm, D 450 mm
Effekt: 10 kW
Övrig utrustning: Manöverpanel på baksidan. Timer och termostat. Kan förinställas 0-8 timmar innan önskad inkoppling, upp till 4 timmars badtid.
Vikt (utan sten): 16 kg
Stenmängd, vikt: 22 kg
Konsumentpris: 7 750 kr

Bastuugn med stort stenmagasin


Produktnamn: KL-20
Tillverkare: Tylö AB, tel 035-100080, www.tylo.com
Typ av bastu: Vedeldad bastuugn
Bastuvolym: 8-20 m3
Mått: (höjd, bredd, djup): H 780 mm, B 480 mm, D 500 mm
Övrig utrustning: En luftstyrningsskiva på eldstadens bakvägg ger effektivare förbränning och lägre vedförbrukning. Kan även levereras med rostfri vattenbehållare som placeras innanför ugnens mantel.
Vikt (utan sten): 62 kg
Stenmängd, vikt: 60-65 kg
Konsumentpris: 4 375 kr

Mycket sten för sköna bad


Produktnamn: Harvia Forte
Tillverkare: Harvia OY, www.harvia.fi (svensk text). Distribueras bland annat av ByggCompaniet AB, tel 0290-270 40, www.byggcompaniet.se
Typ av bastu: Elaggregat
Bastuvolym: 5-8 m3 (upp till 16 m3 beroende på effekt)
Mått: (höjd, bredd, djup): H 820 mm, B 495 mm, D 530 mm
Effekt: 4 kW (finns även i 6 och 8 kW)
Övrig utrustning: Upplyst, digital kontrollpanel på aggregatets framsida där du enkelt ställer in temperatur och effekt. Finns i färgen titan (borstat stål).
Vikt (utan sten): 35 kg
Stenmängd, vikt: 120 kg
Konsumentpris: Från 9 995 kr beroende på utförande och effekt

Stort stenmagasin

Produktnamn: Harvia 20 PRO
Tillverkare: Harvia OY, www.harvia.fi (svensk text). Distribueras bland annat av ByggCompaniet AB, tel 0290-270 40, www.byggcompaniet.se
Typ av bastu: Vedeldad bastuugn
Bastuvolym: 8-20 m3
Mått: (höjd, bredd, djup): H 760 mm, B 430 mm, D 510 mm
Övrig utrustning: Glaslucka med gjutjärn. Stort stenmagasin och en formad värmeluftledare i rostfritt stål. Ställbara ben som förenklar monteringen och gör det lättare att exempelvis justera rököppningen till rätt höjd. Kan förses med separat vattenvärmare av sido- eller skorstensmodell.
Vikt (utan sten): 60 kg
Stenmängd, vikt: Max 45 kg
Konsumentpris: Cirka 2 500 kr


Fotnot: Alla priser är inklusive moms. Alla faktauppgifter kommer från tillverkare eller distributörer.

Hos Prisjakt kan du jämföra priser på bastuaggregat. 

 

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar