Peter Bratts svar på läsarfrågorna och resultatet ”17 av 20 tätskikt läcker”

Frågor och svar kring chockresultatet "17 av 20 tätskikt läcker" – vår expert Peter Bratt svarar på läsarfrågorna. Artikeln uppdateras inom kort med fler frågor från chatten.


Hur ligger Bauhaus till i testet?

Jag har använt Bahaus för byte av badrum, fick det klart maj 2014 men har ännu inte fått garentipapper. Hur ligger dem till i testet?

Dab

Svar från Peter Bratt: Hej Dab! Jag hoppas att Bauhaus anlitade en behörig våtrumsentreprenör för renovering av ditt badrum. Efter utfört arbete ska de lämna ett kvalitetsintyg tillsammans med aktuell monteringsanvisning på aktuellt tätskikt till dig. Kvalitetsintyget ska vara underskrivet av entreprenören. Resultatet i tätskiktstestet var tyvärr negativt för Bauhaus system Probau Foliesystem.

 

Min leverantör är med på listan – vad gör jag?

Bor i ett hus byggt 2012 där det har använts Alfix 2K/folie på golvet samt Alfix 2K/folie, rollat 1K i våtzon2 gällande väggarna i våtutrymmen. Kakel/klinker som ytskikt. Såg nu att Alfix var en av leverantörerna som har ett tätskikt som läcker. Alfix själva hävdar på sin hemsida att det inte skall vara några problem och de frågasätter studien.

Skall jag sitta lugnt i båten eller få husleverantören att göra om våtutrymmena med godkänt tätskikt?  Har försäkring i Trygg-Hansa som inte ersätter yt- och tätskikt i läckande bad- och duschrum.

Mvh, Henrik

Svar från Peter Bratt: Hej Henrik! Det Alfix system som vi provade i testet fick tyvärr ett negativt resultat, systemet läckte på ett antal ställen i testet. Tillverkaren vet om sina brister i detalj och jag förutsätter att de arbetar för fullt med att produktutveckla sitt system. Testet är inget godkännande av tätskiktssystem, det utför Byggkeramikrådet BKR i Sverige. Vi redovisar endast resultatet av ett funktionstest av tätskiktsfolier för våtrum. När det gäller försäkringsfrågan måste du vända dig till Trygg Hansa för att få rätt svar.

 

Med eller utan klämring?

Jag har precis talat med LIP som säger att testet gjordes med en golvbrunn utan klämring. Endast de som använde en annan golvbrunn än den som rekommenderas (dvs. de använde en som hade klämring – vilket alla brunnar ska ha idag) klarade testet.

Vad är din kommentar till det?

Mvh, Karin

Svar från Peter Bratt: Hej Karin! När LIP testade sitt system för att få ett godkännande i BKR så klarade de ett test som innehöll två stycken golvbrunnar som inte har klämring och en med klämring. Vi använde oss endast av en golvbrunn utan klämring och två med klämring som dessutom är de vanligast förekommande i Sverige. Jag är förvånad över att de klarade det ursprungliga testet när de inte klarar SPs test 5111.

 

Ligger Säkervattens regler till grund för testmetoden?

Är era tester utförda med samma bärighet/stabilitet för golv och väggar som anges i ”säkert vatten”?

Hälsningar CC

Svar från Peter Bratt: Hej CC! SäkerVattens branschregler ligger inte till grund för testmetoden. Den testmetod som ligger till grund för SP´s test 5111 är en till svenska förhållanden anpassad version av en metod som heter ETAG 022 Annex A. Metoden är fastställd för Europa för att tillverkaren ska kunna vända sig till olika forskningsinstitut i flera länder för att pröva sitt system under likvärdiga förhållanden. Metoden är noggrant framtagen av forskare, metoden i sig ska stressa fram 30 års brukande, om konstruktionen vore stabilare så får man bara använda mera våld… för att kunna jämföra slitaget med 30 års livslängd.

 

Hur klarar sig fabrikanterna?

Varför anges inte fabrikanterna i er rapport? Hur klarar sig Bostik VTgF/VTvF?

Mvh CC

Svar från Peter Bratt: Hej CC! Vi vill uppmuntra tillverkarna att utveckla och förbättra sina system hellre än att ”hänga ut dem vid namn”. Att vi presenterar de som klarade testet gör vi för att visa på goda förebilder och få fler att följa efter. Till min glädje har flera tillverkare hört av sig och meddelat att de jobbar för fullt med utveckling av sina systems brister, 🙂 tyvärr så var resultatet för Bostik negativt i testet = läckage uppstod, Jag tror att tillverkarnas utmaning är att få fram tätskiktssystem där det är enkelt att göra rätt, i dagens system är det tyvärr alltför lätt att göra fel som entreprenör vilket inte är ok.

 

Varför har Länsförsäkringar gjort testerna?

Tycker det är högst anmärkningsvärt att Länsförsäkringar påtager sig rollen att det är dem som provar ut vad som är godkänns och fungerar gällande tätskikt! Den test som Länsförsäkringar gjort avviker på ett antal punkter ifrån det som är norm när det gäller tätskiktsprovning, med andra ord det är inte deras test av tätskikt som gäller för godkännande av materialen. Dem som utarbetar de godkända testerna är Byggkeramikrådet efter en europanorm som heter ETAG 022, inte Länsförsäkringar!

Känns som Länsförsäkringar till varje pris vill påskina brister i tätskikten så att man kan säga till sina kunder, att på grund av dessa brister återförsäkrar vi inte våtrum i den vanliga hemförsäkringen. Vilket öppnar upp för att kunna pungslå kunderna på tilläggsförsäkringar!

För er som vill läsa om vad som gäller i verkligheten rekommenderar jag att besöka www.bkr.se (https://www.bkr.se). Där finns att läsa om BKR:s syn på dom tester LF har gjort!

Slutligen måste jag säga att det är ett mycket oseriöst och oansvarigt agerande av LF, snudd på bedrägeri.

//Roger

Svar från Peter Bratt: Hej Roger! Tråkigt att du uppfattar oss som oseriösa. Anledningen till att vi funktionsprovar foliesystemen är att de anses vara obeprövade- de har endast funnits på marknaden i liten skala mellan 2007-2010, 2010 blev de ett branschkrav och används i alla våtrum med skivkonstruktioner. Vi på Länsförsäkringar har en stor del av bostadsmarknaden och hantverkarna försäkrade och vi känner ett ansvar för dem. Vi har vid flera provningar innan detta test sett brister i systemen vilket vi också har påtalat för tätskiktsbranschen, det finns delar i systemen som behöver utvecklas för att inte fastighetsägarna ska få skador i sina våtrum och hantverkarna ska få stå till svars för skador som är ett systemfel och inte ett utförandefel. Tyvärr så har inte systemen utvecklats som vi har förväntat oss. Det test som tillverkarna har klarat för att bli godkända hos BKR är ett betydligt tuffare test därför är vi lite bekymrade över hur systemen slinker igenom det nålsöga som borde avslöja de brister som vi ser när vi testar.

För att uppmuntra tillverkarna till utveckling och branschorganisationen att ställa högre krav på testmetoder och uppföljning kommer vi att fortsätta att finansiera tester av foliesystem tills vi ser att de håller tätt. Förhoppningsvis ska testerna leda till att vi får täta våtrum, nöjda entreprenörer och tillverkarna får sälja tätskiktssystem som uppfyller kraven på täthet.

 

Ska vi byta entreprenör och hur täcker annars försäkringen?

Min man och jag står i startgroparna för att renovera ett badrum. Entreprenören vi har anlitat använder tätskiktet SchönoxFolie. Vi har varit i kontakt med Schönox som hävdar att vi inte behöver oroa oss för framtida läckage om entreprenören monterar på korrekt sätt. Schönox säger också att det finns andra tester gjorda som visar att deras tätskikt är tillförlitligt, bla. en dansk studie.

Våra frågor till dig är:

(1) Hur vi bör förhålla oss till detta? Ska vi backa och söka efter någon som använder något av de tre tätskikten som klarade testet, trots att vi tror att entreprenören vi valt är seriös? Vi har för avsikt att fråga entreprenören om dem kan välja något av de tre godkända tätskikten men vi ser en risk i att hantverkaren kanske då inte är lika trygg med monteringen och att det i sig kan orsaka bekymmer.

(2) Vi har villa/hemförsäkring från Länsförsäkringar och undrar huruvida framtida läckage i badrummet täcks av försäkringen om vi använder tätskiktet från Schönox?

(3) Tror du att branchreglerna kommer att ändras och de 17 tätskikten inte längre vara godkända?

Mvh, Elisabeth

Svar från Peter Bratt: Hej Elisabeth! Jag förstår din oro när det gäller kvaliteten på tätskikten på grund av testresultatet, som var negativt i detta test för Schönox, de flesta tätskiktssystemen i testet har visat på mindre brister medan några av dem har stora brister.

Tillverkarna är idag medvetna om sina enskilda problem och har startat åtgärdsprogram för att få till vad vi förväntar oss – täta tätskikt. Så nästa gång vi testar förväntar jag mig ett betydligt bättre resultat. När det gäller val av tätskikt så måste du och hantverkaren göra er egen bedömning, det vi vet är att de tre system som klarade testet uppfyller de krav vi har på vattentäta och säkra system.

När det gäller ersättning för vattenskador efter ett läckage från ett otätt tätskiktssystem som är godkänt av BKR, så gäller försäkringen för följdskadorna förutsatt att tätskiktet är monterat enligt tillverkarens anvisningar. Generellt så omfattas inte den byggnadsdel som orsakat skadan av försäkringen i detta fallet – tätskiktet inklusive kakel/klinker utan att ni har tilläggsförsäkring och kvalitetsintyg.

Resultatet av vårt test påverkar inte branschreglerna, däremot innebär resultatet att branschorganisationen BKR måste ställa högre krav på tillverkarna att ta fram system som är enkla att få täta, idag är det tyvärr alldeles för lätt att göra fel.

 

Vi har använt Bostics system, vad göra?

Hej Peter! Badrummet är precis klart. Ej slutbesiktning gjord. Och vi har inte betalat ännu! Bostics tätskikt använt.
Vad är din rekommendation?
 
Med vänlig hälsning, Jonas
 
 
Svar från Peter Bratt: Hej Jonas! Tätskiktstestet som SP har utfört är tufft då det ska spegla 30 års användande, det är svårt idag att säga om hur bristerna i Bostics system kommer att visa sig i verkligheten i våra våtrum. Testet har ingenting med BKR´s godkännande att göra utan är ett rent funktionstest, då materialet får anses vara obeprövat, systemet har bara funnits som branschkrav på svenska marknaden sedan 2010.

När det gäller försäkring vid läckage från tätskiktet så gäller byggnadens försäkring för följdskador om tätskiktssystemet är godkänt av BKR och är monterat enligt tillverkarens anvisningar.

 
 
Hur oroliga bör vi våra över vårt tätskikt?
Vi har ganska nyligen fått kakel och klinker i vårt badrum. Ardex-systemet med vitt tätskikt användes. Hur oroliga behöver vi vara? Jag tycker inte att BKR:s inlägg lugnar mig eftersom de bara skriver om golvbrunnsgenomföringen. Men de flesta felen hittades väl i golv/väggvinkel och innerhörn (61%!)? Varför har inte BKR tyckt till om detta? Jag skulle vilja att ni lägger ut den fullständiga rapporten på denna hemsida!

Hälsningar Orolig
 
Svar från Peter Bratt: Hej! Jag förstår din oro men vi lämnar inte ut resultatet med namn på respektive tätskiktssystem. För vi vill uppmuntra tillverkarna att utveckla och förbättra sina system hellre än att lämna ut någon. Att vi presenterar de som klarade testet gör vi för att visa på goda förebilder och få fler att följa efter.
Det är uppmärksamt av dig att notera att läckage som är orsakade i närheten av de tre golvbrunnar som fanns i provlådan är 17%  medan golv/väggvinkel och innerhörn står för ca 61% av läckagen.
 

Kan jag som konsument yrka på ”god tro”?

Hej Peter, några frågor.

  1. Är konsumenten i så kallad ”god tro” färsäkringsmässigt om hantverkaren använder ett bransch godkänt tätskikt?
  2. Är hantverkarens certifiering endast inriktad på byggnormen eller ingår även att vara utbilldad på ett visst tätskikt system?
  3. Är utfärdandet av kvalitetsintyg standard så att hantverkaren vet vad man menar om man frågar efter det?
  4. Finns det flera system på marknaden än de nu testade?
  5. Är det någon skillnad på system som appliceras på trä, gips och betong?

Bosse

Svar från Peter Bratt:

  1. När det gäller försäkring vid läckage från tätskiktet så gäller byggnadens försäkring för följdskador om tätskiktssystemet är godkänt av BKR och är monterat enligt tillverkarens anvisningar.
  2. Tjänsten ska vara fackmässigt utförd, vad det innebär kan ni läsa mer om i branschreglerna GVK.se alternativt BKR.se.
  3. Om du anlitar ett behörigt plattsättningsföretag som är organiserad under GVK eller BKR så har de förbundit sig att utföra en egenkontroll av arbetet som utförts samt dokumentera detta genom att upprätta ett kvalitetsintyg som överlämnas till beställaren.
  4. Ja men testet har utförts på de flesta och största tillverkarna som finns på marknaden. 
  5. Det finns skillnader mellan system som monteras på betong (ofta s.k vätskebaserade/rollade) och system som monterad på skivade konstruktioner- s.k foliesystem, testet omfattade bara foliesystem. Vill ni veta mer om olika produkter och användningsområden då kan ni vända er till branschorganisationerna GVK.se eller BKR.se så hjälper de er.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar