Bygglovsregler för altan

Funderar du på att bygga altan, men är osäker på om du behöver bygglov? Det här är vad som gäller.


Det är byggnadsnämnden som avgör om du behöver bygglov eller inte. Beslutet tas av politiker i byggnadsnämnden enligt plan- och bygglagen. Varje kommun har en byggnadsnämnd.

Alla altaner kräver inte bygglov, endast de som kan betraktas som en tillbyggnad av huset, vilket beror på höjd och storlek. Den 2 juli träder nya bygglovsregler i kraft som innefattar förenklingar i plan- och bygglagen för småhusägare. En av förenklingarna är slopat krav på bygglov för utbyggnader på upp till 15 kvadratmeter.

Från och med 2 juli gäller följande:

– Du får göra en tillbyggnad med en bruttoarea på max 15 kvadratmeter.

– Tillbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från alla tomtgränser. Med grannars tillåtelse kan den placeras närmare.

– Om du vill ha tak över alten får detta inte ha en nockshöjd över det befintliga huset.

– När du använt dina 15 kvadratmeter får du inte göra fler tillbyggnader utan bygglov.

– Du måste anmäla till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan du kan börja bygga.

Gäller inte för alla

I vissa fall krävs bygglov även om det du vill bygga uppfyller kraven på bygglovsbefriade åtgärder:

– Om byggnaden anses särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

– Om Kommunen i en detaljplan har bestämt att bygglovsbefrielsen inte ska gälla. Ett exempel kan vara prickmark. Kontakta din kommun för att höra vad som gäller I ditt fall.

Källa: Stockholms Stadsbyggnadskontor.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar