Bygglov – när behövs det? Här är den kompletta guiden

Hur tidigt bör man skicka in sitt bygglov och till vilka byggprojekt behövs det? Få full koll med vår guide.

bygglov

Sommaren är här och många flyttar ut i trädgården och på altanen. Man får också mer tid att fundera över renovering och utbyggnader. Stressen över alla papper som behövs kan göra att man drar sig för att söka bygglov, men det behöver inte vara så krångligt. 

Här har vi samlat tips på vad du bör tänka på när du söker bygglov, och även listat vilka ny-, till- och ombyggnationer som behöver ett godkännande. 

Var ute i god tid

Det första tipset handlar om att vara ute i god tid. Det kan ta upp till 10 veckor innan du får svar på din bygglovsansökan. Om du vill bygga under sommaren så är det därför hög tid att samla ihop alla papper redan tidigt på året. Ta gärna hjälp av någon som sökt bygglov tidigare eller ring till en handläggare på kommunen. Det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite, så att du försäkrar dig om att alla papper är korrekta och tydligt ifyllda. 

Enligt Boverket så ska ansökan skickas in skriftligen och innehålla de uppgifter, ritningar och handlingar som kommunen behöver för att fatta ett beslut. Hos varje kommun hittar du de blanketter som behöver fyllas i. Vissa kommuner har e-tjänster för ansökningsprocessen, om du hellre vill bifoga alla papper digitalt.

Om du är osäker på om du behöver ett bygglov för det du vill bygga så går det bra att höra av sig till byggnadsnämnden i den kommun du bor i. De ska vara behjälpliga med bedömningen om du behöver ett bygglov eller inte. Det skiljer sig nämligen åt från kommun till kommun, och baseras bland annat på om du bor i tätbebyggt område eller inte.

Beslutsprocessen hos byggnadsnämnden 

Innan du skickar in bygglovsansökan så behöver du utse en certifierad kontrollansvarig för bygget. Den personen ska även hjälpa dig att upprätta en kontrollplan, det vill säga ett förslag på vilka kontroller som ska genomföras under byggets gång och av vem. Ofta behöver förslag på kontrollansvarig anges redan i ansökan. En kontrollansvarig behövs dock oftast inte för små ändringar av exempelvis ett en- eller tvåbostadshus.

När väl ansökan kommit in till byggnadsnämnden så får du en bekräftelse på att ansökan mottagits och besked om huruvida din ansökan behöver kompletteras eller inte. Där ska även framkomma hur lång tid det kommer att ta tills du får ett beslut om ett eventuellt bygglov. Om beskedet skulle dra ut på tiden har du möjlighet att få reducerad avgift på ansökan. 

Sen är det bara att vänta. Får du besked om att bygglovsansökan godkänts, så ska byggnadsnämnden meddela berörda grannar. Grannarna har sedan tre veckor på sig att överklaga. Om ingen granne överklagar kommer du sedan att få ett startbesked. Kom ihåg att inte börja att bygga innan du fått grönt ljus av byggnadsnämnden. När allt är klart har du 2 år på dig att påbörja ditt bygge och du måste avsluta det inom 5 år. 

Om det skulle vara så att ansökan avslås så är inte hoppet ute. Du kan överklaga beslutet till länsstyrelsen, som kan välja att ändra kommunens beslut eller att gå på kommunens linje och avslå överklagandet. 

Läs också: Husdrömmar – 7 attefallshus som väcker habegär!

Det här behöver du bygglov till

Ofta krävs bygglov för att bygga till, bygga nytt eller göra förändringar på befintlig byggnad. Det kan även behövas bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur kring din tomt.

Bygga till utomhus – att bygga nytt eller att öka omfånget av en befintlig byggnad kräver ofta bygglov, oavsett om du bygger ut på bredden, höjden eller nedåt. Även byggnader utan tak kan behöva bygglov. Exempel på sådant som ofta kräver bygglov är: 

  • Carport
  • Garage
  • Balkong
  • Större altan/uteplats

Ombyggnation inomhus – även större ombyggnationer inomhus kan kräva bygglov och då handlar det om de tillfällen när användningen av bostaden ändras väsentligt, till exempel: 

  • Då ett garage eller kontor görs om till bostad

Installationer – vissa installationer kräver bygglov, så som: 

  • Ny rökkanal på fasaden
  • Ny skorsten på taket

Undantag som inte kräver bygglov

Vissa byggnationer går att göra utan bygglov, men i vissa fall krävs en anmälan till byggnadsnämnden, så kolla alltid upp reglerna innan du plockar fram verktygslådan. 

Friggebod – du får sätta upp en eller flera mindre fristående friggebodar i husets närhet utan att bygglov krävs.

Attefallshus – du får bygga ett attefallshus som är högst 30 kvadratmeter stort i omedelbar närhet till ditt hus. Du behöver dock göra en anmälan till byggnadsnämnden och få dina grannars godkännande om attefallshuset ligger närmare än 4,5 meter från deras tomtgräns.

Mindre altan/uteplats – inom 3,6 meter från huset kan du sätta upp en uteplats utan bygglov. Altanen eller planket runt uteplatsen får inte vara högre än 1,8 meter.

Mindre fasadförändringar – så länge du inte ändrar husets karaktär så får du måla om fasaden eller byta täckningsmaterial på taket, utan bygglov. 

Skärmtak – det går bra att sätta upp skärmtak över uteplatser, altaner eller balkonger utan bygglov, så länge dina skärmtak tillsammans är mindre än 15 kvadratmeter. 

Solceller – i de allra flesta fall krävs inget bygglov för att montera solceller, förutom om du bor i ett K-märkt hus eller om huset ligger i ett område som är av riksintresse för totalförsvaret. Du kan också behöva söka bygglov om dina solceller placeras i vinkel på ett platt tak.

Öppen spis eller kamin – du behöver inte bygglov om du sätter in en öppen spis eller kamin i ditt hus, däremot behövs en anmälan till kommunen. 

Kostnad för bygglov

Kostnaderna för bygglov kan variera mellan kommuner. Kolla därför alltid med just din kommun vad aktuell taxa är – det går att hitta på respektive kommuns webbplats.


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar