ANNONS FRÅN FLISBY

Bygg din egen trappa — det här behöver du veta

En trappa är det första du möts av i ett hus. Därför behöver den vara inbjudande och funktionell på samma gång, och gärna ge ett intryck av att vara gjord för just ditt hus.

En av de viktigaste aspekterna att ta i beräkning när du ska bygga en trappa är steghöjden i förhållande till djupet. Rickard Hjälm är vd på Flisby AB, en verksamhet som sålt marksten och stenplattor i mer än 50 år:

– Steghöjd bör ligga mellan 14 och 18 centimeter, medan stegdjupet bör ligga på omkring 28-35 centimeter, säger han.

– Du vill att din trapp ska vara lätt och säker att gå i, så låt den inte bli för klumpig. Känns det som att det blir för många steg kan du enkelt dela upp den, med till exempel ett vilplan eller vinkel. 

Matcha trappen med huset

En trappas utseende ska i bästa fall vara i harmoni med husets utformning. Det styr också materialvalen. Entrétrappor av granit är vanligt, medan trappblock i betong, skiffer eller kalksten också är vanligt förekommande. Försök matcha material och utformning på trappan med husets material och utformning. På så sätt skapas en balans som ger resultat i helhetsintrycket. 

– Trappblock är större block med anpassade mått för stegbekvämlighet. De läggs normalt för att ta sig upp och ned för släntpartier i trädgården. Murblock används för att bygga murar, fristående eller som stöd mot slänt. Murblock kan ibland användas som trappsteg, men det är viktigt att man vänder dem så måtten blir stegvänliga. Kantsten används för att ta upp små höjdskillnader samt separera olika material och ytor i trädgården. Ett exempel är att granitkantsten kan läggas ned och användas som mycket rustika steg i en slänt också, menar Rickard.

Materialet avgör allt

Fråga också dig själv vilket material som just du vill ha, eftersom det påverkar utseendet. Det kan ha en slät front eller yta med struktur – ett material som natursten kan ha en grövre huggen yta än andra material.

– Primärt används två material, granit eller betong. Betong är billigare och mer formbart i mått och färg. Granit är en god investering på sikt eftersom stegen av granit i princip håller för all framtid. Betong upplevs också något striktare, medan granit är mer rustik, berättar Rickard.

Trappa på kuperad tomt

Ska du bygga en trappa i en slänt kan det vara en idé att använda sig av trappblock, murblock eller kantsten. För att din trapp ska bli stabil är det som med mycket annat viktigt att göra ett noggrant grundarbete. Att lägga kross under trappan är i stort sett ett måste.

– Att fylla med kross både under och bakom är precis lika viktigt vid trappbygge som vid murar och plattsättning. Jord och lera är material du vill undvika, eftersom de binder fukt och tjälskjuter. Krossmaterialet dränerar bort fukt och ger en buffert som får trappan att ligga still, säger Rickard Hjälm.

Trappblock i en slänt bör läggas på bärlager typ 0-18 mm, med ett finare material längst upp — precis som vid vanlig plattsättning.

– Stegen bör överlappa med någon centimeter för att få det tätt. Bakom trappan fylls kross utan finmaterial typ 8-16 mm för maximal dränering, säger Rickard.

Renovering istället för nybygge

Alla trappor behöver inte bytas ut. Har du en befintlig trapp som fortfarande har en stabil grund kan det vara en ekonomiskt fördelaktig idé att renovera den istället för att riva och bygga nytt. Rickard Hjälm understryker däremot att om en trappa ska beklädas är det av största vikt att kontrollera den gamla betongens beskaffenhet.

– Om den gamla betongen vittrar och kan hackas bort för hand kan den inte beklädas. Det är mycket viktigt att komma in till fast betong innan trappan spacklas upp och bekläds, just för att undvika att det lossnar, menar Rickard.

Är trappan sliten ytligt kan man bekläda den med naturstensplattor, gärna i granit eller skiffer, i tunnare form kring 1-1,5 centimeter. Betongen måste impregneras eller primas för att förhindra kalkgenomslag. Stenen sätts sedan fast med beklädnadsfix för utomhusbruk, och fogas med fog.

Få trappan som ny

Duratrapp kan också få din gamla trappa att bli som ny. Det är en stenbeläggning som består av ett 2-komponent epoxispackel samt natursten i storleken 3-5 mm.  Trappan kan bestå av betong, vara målad, belagd med klinker eller liknande. Med rätt utförning kommer beläggningen att vara i många år. 

Mest lästa artiklar