De 7 vanligaste myterna om din villaförsäkring

I Sverige har omkring 98 procent av alla villaägare en villaförsäkring men få har läst det finstilta och vet vad som faktiskt ingår i försäkringen. Vi har tagit reda på hur det faktiskt är med sju vanliga påståenden om villaförsäkringar.


Min försäkring omfattar inte mitt växthus eller min friggebod.

Länsförsäkringar: All byggnader ska finnas beskrivna i försäkringsbrevet för att försäkringen ska gälla.

If: En skada på ett växthus eller en friggebod ersätts på villaförsäkringen om de är upptagna i försäkringsbrevet. Det kan dock finnas vissa avvikelser jämfört med villabyggnaden, då en fristående byggnad är byggd med helt andra byggnormer.

Moderna försäkringar: Din försäkring omfattar de byggnader som du angav vid tecknandet av försäkringen och som står med i ditt försäkringsbrev. Växthusskador omfattas dock inte av försäkringen vid väderfenomen som storm eller hagel.

 

Jag får ingen ersättning vid inbrott om det inte syns några brytmärken på dörrar eller fönster.

Länsförsäkringar: Vår boendeförsäkring gäller för stöld eller skadegörelse på saker i bostaden som begåtts av någon som olovligen tagit sig in. Försäkringen gäller inte om stölden utförts av någon som haft tillgång till och tillåtelse att använda en nyckel.

If: Det måste kunna styrkas att ett brott är begånget på platsen.

Moderna försäkringar: Försäkringen ersätter stöld och skadegörelse som utförs av någon som olovligen tagit sig in i byggnaden. Det är således inget krav på att det ska synas brytmärken på dörrar eller fönster. Försäkringstagaren måste dock göra det antagligt att inbrottet inträffat. Observera även de särskilda aktsamhetskrav som stadgar att dörrar ska vara låsta samt att fönster ska vara låsta eller stängda när ingen är hemma och har tillsyn över bostaden.

Sanering av farliga insektsbon täcks inte av min försäkring.

Länsförsäkringar: Vår villahemförsäkring gäller för saneringen av insektsbon i bostadshuset, däremot gäller den inte för sanering om boet finns i till exempel i trädgården.

If: Via villaförsäkringen har vi ett samarbete med Anticimex som hjälper dig med sanering av insekter. Det gäller även för fritidshus och i båda fallen utan självrisk.

Moderna försäkringar: Din försäkring ersätter kostnader för invändig sanering av insekter i bostadsbyggnad. Den ersätter även utvändig sanering av getingar i bostadsbyggnadens närhet om dessa utgör olägenhet.

Om någon förstör växter och träd i min trädgård ersätter inte min villaförsäkring det.

Länsförsäkringar: Vår villahemförsäkring täcker skadegörelse på växter och träd. Under förutsättning att den som skadat din trädgård inte haft tillåtelse att vara på tomten.

If: Vi ersätter uppsåtlig skadegörelse på mark med växtlighet som ligger på villatomten.

Moderna försäkringar: Beror lite beroende på omständigheterna, om det är tal om skadegörelse (det vill säga att det finns ett uppsåt) så ersätter försäkringen skadan

Min försäkring gäller inte om jag får husbock.

Länsförsäkringar: Vår villahemförsäkring gäller för sanering och nödvändig reparation och börjar gälla sex månader efter att du köpt vår försäkring, det vill säga den har en karenstid.

If: Vår villaförsäkring täcker sanering och reparation vid angrepp av husbock.

Moderna försäkringar: Din försäkring ersätter kostnader för sanering och nödvändig reparation om byggnaden angrips av husbock.

Om mitt hus brinner ner kan det vara svårt att få rätt ersättning för lösöre om jag inte har bilder eller andra dokument som styrker vad som fanns i huset.

Länsförsäkringar: Eftersom risken är stor att alla bilder och dokument har brunnit upp, så får vi jobba efter förutsättningen att vi litar på den drabbades redovisning. Det kan bli lite av ett pussel och tillsammans tar vi hjälp av nära och kära för att återskapa en bild av hemmet och sakerna. Då kommer vi så nära verkligheten som möjligt.

If: Vid brand kan det vara svårt att komma ihåg exakt vad man ägde, det underlättar om man för en god dokumentation av sina lösa inventarier. En god dokumentation gör det lättare att komma fram till rätt ersättning för det som gått förlorat.

Moderna försäkringar: För att få en så korrekt ersättning som möjligt är att föredra om man har någon form av dokumentation (foto, kvitto, garantibevis, värderingsintyg). Detta gäller speciellt om man har föremål som är av högre värde då kravet på styrkande då är större.

Min försäkring gäller inte vid bränder som uppstår vid elfel i gamla elskåp.

Länsförsäkringar: Vår villahemförsäkring gäller för brandskador, det finns inget undantag för bränder som orsakats av ett elfel i ett gammalt elskåp.

If: Man får ersättning för bränder i gamla elskåp, dock är man skyldig att ha ett normalt underhåll på sitt hus och om man varit oförsiktig eller har ett bristande underhåll kan man få ett aktsamhetsavdrag.

Moderna försäkringar: Försäkringen gäller som huvudregel, det kan dock bli tal om nedsättning om tillverkares, leverantörs eller installatörs anvisning för användande, installation, skötsel och/eller underhåll inte efterföljts.

Det är vi som svarar!

Mats Larsson, besiktningsman, If. Hanna Sjöberg, produktspecialist, Moderna försäkringar. Peter Bratt, byggskadespecialist, Länsförsäkringar.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar