Se över huset – 27 punkter inför vintern

Detta bör du hålla koll på inför vintern! På så sätt slipper du ut och laga trasiga tak i -20 grader och snålblåst!


Det kan lätt uppstå småskador på husfasaden. Om du inte lagar dem i tid kan de förvärras under vintern och det hela slutar med att du får kosta på omfattande och dyra reparationer. Ofta är det för sent att göra något åt skadorna när den kallaste årstiden väl är här.

Att fixa skavankerna går inte när det snöar, regnar eller slaskar. Därför bör du se över både huset, ev. friggebod etc och trädgården medan tid är.

Tak

Innertak (1) Kontrollera taket inifrån – om det är möjligt – t ex under ett ösregn. Eller kika efter i kryputrymmena om det är fuktigt där.

Nockar (2). Är taknocken och snednockarna, som sitter längs takets sidor och är riktade nedåt, täta? Annars riskerar du att yrsnö kan tränga in.

Papp eller täckplåtar (3). Är de otäta eller spruckna? Täta omkring skorstenen och ventilationsrören med byggsilikon eller gummifogmassa och en vanlig fogpistol. Kring kupor och takfönster använder du också byggsilikon eller asfalttejp.

Skorsten (4). Finns lösa eller vittrade fogar? Skrapa ur de lösa fogarna och ev. sprickor. Fyll dem med murbruk, så slipper du risken för frostsprängning.

Takpannor (5). Är taket tätt?

Vattbrädor eller droppnäsor (6). Sitter de fast och är hela? Är de av trä bör du annars byta ut dem. Täta dem med byggsilikon om de är av metall.

Vindskenor och lister (7). Sitter de t ex längs med hängrännorna fast ordentligt? Fäst dem annars med spik eller skruv. Se också över färgen eller impregneringen.

Fasader och gavlar

Fogar och täcklister (8). Är de spruckna, ruttna eller inte helt täta? Använd fogpistolen och foga om dem.

Färg och impregnering (9). Är färgen och impregneringen som den ska vara på fönster och dörrar? Skrapa bort lös färg och grundbehandla med olja innan du målar om.

Fönster (10). Är de täta? Går de att stänga ordentligt? Finns det början till röta eller brist på färg och impregnering på fönstrets bågunderstycke eller i karmunderstycket?
Har en bit av karmen ruttnat, kan du ta bort den med ett stämjärn, och sätta dit en ny bit trä med vattenfast lim.
Byt ut löst kitt och spruckna rutor, liksom punkterade termorutor.
Använd linoljekitt till tvåglasfönster, om du ska måla med alkydfärg, akrylkitt om du målar med akrylatfärg.
Byt ut uttorkade, spruckna eller ruttna fönsterlister mot nya av kärnvirke, plast eller aluminium, så att inte väta tränger in i fönsterkarmen. Att sätta på nya tätningslister kan ge bättre värmeekonomi.

Fönsterhakar och -bleck (11). Sitter alla fönsterhakar ordentligt i bågar och karmar? Är fönsterblecken hela, och hur ser det ut under dem? Är fogen mellan bleck och fönster intakta?
Om undersidan inte sluter tätt till fasaden, eller det saknas en fog, kan du använda lagningsmurbruk. Tillsätt bara vatten till torrbruket, så är det klart att använda.

Panel (12). Sitter fasadpanelen löst? Har brädor lossnat? Flagnar färgen?
Fäst dem. Byt ut ev spruckna eller rötangripna brädor.

Puts och murverk (13). Finns det sprickor och lös puts eller lösa fogar?
Laga med nytt bruk. Om fogarna är grå och gamla kan du färga in det nya bruket med lite av det mörka slam som ligger i hängrännan.

Trappor och räcken (14)
Kontrollera trappor och räcken. Finns det sprickor i betongtrappan, måste du reparera dem. Är trätrappans steg hela och friska? Smutsiga eller algtäckta steg kan bli hala vid regn eller frost, och de är dessutom väldigt svåra att få bort snö ifrån. Är räcket målat och fritt från rost- eller rötangrepp.

TV-antenn och parabol (15)
Kolla TV-antennen och parabolen. Är alla skruvar och beslag ok. Var extra uppmärksam om antenn eller beslag har fästs på skorsten eller gavel.

Utomhusbelysning (16)
Sitter den fast ordentligt? Har lampan en stor kupa kan den blåsa av. Dra åt skruvarna som håller kupan på plats. Och de som lampan sitter fast i väggen med.

Ytterdörr (17)
Är den tät? Är tröskeln nedsliten? Använd tätningslister.

Hängrännor (18).
Rensa dem från löv och skräp. Kontrollera att regnvattnet rinner ohindrat genom dem genom att längst bort från stuprören hälla vatten i dem. Annars måste du lyfta hållarna, så att det blir rätt fall.

Vinkelrännor (19). Är de täta?
Reparera ev. hål t ex med asfalttejp.

Stuprör (20).
Rensa från löv och skräp och skölj igenom dem. Rensa också avloppsbrunnen undertill. Montera gärna en bladsil i hängrännan, så slipper du i fortsättningen få stopp i rören.

Tomt och trädgård

Färg m m (21)
Har du färg, lacker, träskydds-, insekts- och ogräsmedel i trädgårdsboden bör du se till att de ställs frostfritt.

Inhägnad (22). Är färg och impregnering på grindar, dörrar och staket OK? Kan du stänga grinden ordentligt?
Olja gångjärnen på grinden och se till att den inte kan blåsa upp och bli förstörd.

Kompost, planteringar (23)
Vänd komposten, täck ömtåliga växter, klipp gräset. Löv på gräsmattan behöver inte räfsas bort, de multnar ner och tillför näring. Inte heller bör du klippa ner överblommade perenner förrän till våren.

Trädgårdsverktyg (24)
Se över verktyg och redskap. Rengör och smörj dem med vanlig motorolja.

Träd och buskar (25)
Ta bort dåliga grenar, så att inte huset blir skadat, om de knäcks under en storm.
Ta bort eller beskär buskar, som står för tätt inpå stuprör eller fasad.

Vattenkranar etc (26)
Töm alla utomhuskranar. Töm även trädgårdsslangen och rulla ihop den. Häll lite rostskyddsvätska i vattenlåset om du har en avloppsbrunn eller en vask i friggebod eller uthus.. Töm ev. högtryckstvätt på vatten eller ställ den frostfritt i källaren.

Ved (27)
Täck över ved, som du torkar utomhus. Se till att det kommer in luft till den, så att fukt ventileras bort.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar