Studsmattesäsongen är här – så skyddar du barnen från olyckor!

Var tredje barn skadar sig på studsmattan, enligt Trygg-Hansa. Här är råden för att undvika olyckor.

studsmatta säkerhet

Närmare vart tredje barn (31 %) har någon gång varit med om en olycka när de hoppat på en studsmatta, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa. De flesta olyckor kan undvikas med enkla säkerhetsåtgärder – här är råden för säkerhet på studsmattan! 

Säkerhetsåtgärd 1: Använd skyddsnät! 

Skydda ditt barn genom att alltid använda ett säkerhetsnät runt studsmattan. Studsmattor som säljs idag ska enligt EU-krav ha säkerhetsnät. 

– Jag brukar jämföra vikten av att ha säkerhetsnät runt studsmattan med att använda hjälm när man cyklar. Utan nät finns det en risk att barnet landar på eller utanför kanten vilket kan orsaka svåra skador. Glöm heller inte att stänga till öppningen på skyddsnätet på studsmattan – annars kan det ge en falsk känsla av säkerhet, säger Alexandra Björnsson, barnsäkerhetsexpert på Trygg-Hansa.

Läs också: Köpa studsmatta? Tänk på det här! 

Säkerhetsåtgärd 2: Sätt regler 

Den vanligaste orsaken till olyckor är att barn krockar med varandra när fler hoppar samtidigt. En tumregel kan vara att inte hoppa fler än två på samma gång. Uppmana även barnen att vara försiktiga med tricks och volter, om barnen landar på huvud eller nacke kan det bli allvarliga skador. 

– Små barn som väger mindre och inte har ett helt utvecklat balanssinne ska inte hoppa samtidigt som större barn då risken för skador ökar i och med den så kallade trampolineffekten. Föräldrar bör vara oerhört försiktiga om man hoppar tillsammans med barn, säger Alexandra Björnsson.

Barnexpertens 10 tips: Så hoppar barnen säkert i studsmattan

  1. Skaffa ett säkerhetsnät och stäng öppningen!
  2. Ha som regel att inte hoppa fler än två åt gången, allra helst en åt gången. 
  3. Ha barnen under uppsikt när de hoppar.
  4. Köp en studsmatta med ett stabilt och väl vadderat ramskydd som täcker fjädrarna och ramen ordentligt. 
  5. Ställ studsmattan på plan mark, se till att den står stadigt och helst är fäst i marken.
  6. Ha koll på det runt omkring studsmattan. Se till att det inte finns stenar, möbler och annat som barnen kan skada sig på om de faller av. Studsmattan bör stå fritt med minst två meter till fasta föremål.
  7. Hoppa inte när det är blött, risken är stor för olyckor om den är hal. 
  8. Lär barnen kliva av lugnt, många skador sker när de hoppar av och landar på den hårda marken. 
  9. Ha koll så ingen befinner sig under mattan när någon hoppar. 
  10.  Uppmana barnen att vara försiktiga med volter och tricks. Om barnet landar fel kan det skada sig allvarligt och behöva akutsjukvård. 

Källa: Trygg-Hansa 


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar