Brandöva hemma – särskilt viktigt för barnfamiljer

Över hälften av husägarna har aldrig brandövat hemma, visar en ny undersökning. Men för barnfamiljer är det extra viktigt, eftersom barn kan bli rädda och gömma sig när larmet går. Så här genomför ni en brandövning.

Att brandöva hemma kan vara avgörande för att rädda liv vid en brand. Alla i huset behöver veta vad de ska göra när röken bolmar upp och brandvarnaren larmar. Men många missar att brandöva, hela 53 procent uppger att de inte har gjort det i en enkätundersökning från Anticimex.  

− I skolan och på arbetsplatser övar man på hur man ska agera om det börjar brinna, men många glömmer att göra det hemma, säger Johannes Eklund, brandskyddsexpert på Anticimex. Det är enkelt – gå igenom huset och se vilka utrymningsvägar som finns. Planera för hur ni ska göra om den vanliga vägen ut är blockerad och se till att det finns alternativa utrymningsvägar på alla våningsplan. Sedan är det viktigt att ni utser en gemensam återsamlingsplats och att alla vet när man ska ringa 112.

Johannes Eklund, brandskyddsexpert, Anticimex.

Börja tidigt med barnen

Små barn kan lätt bli rädda och gömma sig vid brand, så det är klokt att förbereda dem från tidig ålder.

− Prata med barnen om hur viktigt det är att de aldrig får gömma sig om det brinner, att de ska ropa på hjälp, krypa under den farliga brandröken och att de måste ta sig ut till den gemensamma återsamlingsplatsen, säger Johannes Eklund. Försök att hålla det enkelt, exempelvis kan brevlådan vid gatan vara en enkel plats att komma ihåg.

Glöm heller inte att skaffa ett bra brandskydd till huset. Läs om vad du behöver i vår artikel Tre brandskydd som räddar liv.

Så brandövar du med familjen i ditt småhus:

1. Gå igenom vilka utrymningsvägar som finns i huset med hela familjen, se till att det finns alternativa utrymningsvägar på alla våningsplan och planera för hur ni ska göra om den vanliga vägen ut är blockerad.

2. Se till att det finns räddningsstege på de övre våningsplanen i flervåningshus och att alla hushållsmedlemmar känner till var de finns och hur de används.

3. Säkerställ att alla i hushållet känner till var nycklar finns som eventuellt behövs för att öppna balkong- och altandörrar. 

4. Bestäm en gemensam återsamlingsplats utanför huset som alla i hushållet känner till. Brevlådan på gatan eller grannhuset brukar vara enkelt att komma ihåg, även för de små barnen. 

5. Säkerställ att alla i hushållet känner till att man ska ta sig ut krypandes om huset är rökfyllt. Brandröken är giftig och det räcker med några andetag av röken för att man ska bli medvetslös. Röken stiger och den bästa tillgången till syre finns därför nära golvet. Öva på att krypa med barnen för att ta sig ut och berätta att brandröken är farlig att andas in. OBS! Att utrymma snabbt gäller småhus. I lägenheter gäller andra instruktioner.

6. Det är viktigt att barn vet att de inte får gömma sig om det börjar brinna eller när brandvarnaren tjuter högt. Testa brandvarnaren så att barnen vet hur den låter och vad de ska göra om den larmar.

7. Gå igenom släckutrustning med vuxna och äldre barn, var de finns, hur de används, när man kan använda dem för att släcka en brand på ett säkert sätt och när man i stället ska utrymma. Små barn ska alltid utrymma och ta sig till den gemensamma återsamlingsplatsen. Prata om när man ska ringa 112 och hur man gör.

Källa: Anticimex

6 000…

Så många bostadsbränder rycker räddningstjänsten ut till varje år och 80–90 personer omkommer. Andelen bostadsbränder är som störst under december och januari.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Läs också: Sotning och brandskyddskontroll – så funkar det


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar