Se över ditt avlopp

Tillhör du de drygt 700 000 svenska hushåll som har enskilt avlopp? Av dessa klarar cirka 40 procent inte kraven enligt gällande lagstiftning. Det betyder att sjöar riskerar att övergödas. Många kommuner skärper därför nu kraven på fastighetsägare med enskilda avlopp. Se här vad du kan göra!


Enligt lagen ska ”avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.” Och det är du som fastighetsägare som är ansvarig. Du ansvarar även för att avloppsanläggningen har tillstånd och för att anläggningen sköts och underhålls på ett bra sätt.

– De riktiga värstingarna är de 125 000 hushåll som låter toalett och bad, disk och tvättvatten endast passera en slamavskiljare, berättar Maria Hübinette på Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Toalettavloppet innehåller smittämnen som i värsta fall kan förorena brunnsvatten och sprida bakterier till människor – men också nyttig näring som kan återföras till kretsloppet.

Så hur vet jag att allt fungerar som det ska? Eller om systemet behöver förbättras?

Har du slamavskiljare/trekammarbrunn ansluten till en nyare fungerande infiltration eller markbädd eller annan godkänd anläggning, exempelvis wc med extremt liten spolvattenmängd ansluten till sluten tank? Och har anläggningen skriftligt tillstånd från kommunen? Då har du ett bra avlopp som inte behöver åtgärdas i dagsläget.

Har du däremot en anordning ansluten till infiltration eller markbädd med dålig genomströmning eller en anläggning som är 15-20 år så behöver avloppet åtgärdas. Detsamma gäller om anläggningen saknar tillstånd, eller om slamavskiljare (en-, två- eller trekammarbrunn) saknar efterföljande rening och om avloppsvattnet leds till dike, å, täckdike/dräneringsrör eller stenkista.

– Om anläggningen är 15 år eller äldre börjar det bli hög tid att se över den lite mer noggrant. Börja med att be slamtömmaren göra en bedömning av slamavskiljarens skick, råder Maria Hübinette.

Kontakta sedan miljönämnden i din kommun som bestämmer vilka krav som ställs på din avloppsanläggning. Det är också miljönämnden som ger tillstånd om du tänkt bygga en ny anläggning.

Det finns många tekniker att välja på: wc och infiltration, sluten tank och infiltration av BDT, wc med minireningsverk och efterbehandling, urinsorterande wc och markbädd eller urinsorterande torrtoalett och kompaktfilter, för att nämna några. Känner du dig villrådig, ta hjälp av en konsult.

Din tomts förutsättningar har också betydelse när du ska välja avloppslösning.  Höjdskillnader, jordart, berg och utrymme för eventuell slamavskiljare eller tank liksom avstånd till tomtgräns är några faktorer som spelar roll. Om du eller grannarna har egen brunn ska exempelvis avloppsanläggningen läggas så att dricksvattnet inte blir förorenat. Har du ont om dricksvatten är en torrtoalett eller en snålspolande toalett en bra lösning.

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar