Allt om ventilation

Mängden faktorer som måste räknas in vid installation av ett ventilationssystem kan vara överväldigande. Därför har vi samlat den mest nödvändiga informationen när det kommer till ventilation i ett enfamiljshus. 

ventilation


Enligt Britta Permats från Svensk Ventilation bör man först och främst besluta om man vill ha bra komfort och bra luftkvalitet, utan att det påverkas av brukarbeteende, värmesystem och eventuell markradon.

Slarva inte med friskluften

– Ett av de vanligaste misstagen många gör med ventilation är att i äldre hus med så kallad självdragsventilation glömmer man ibland bort den så kallade tilluften, eller friskluften. Man kanske köper och installerar någon eller några badrumsfläktar men har stängt vädringsventiler i sovrum och vardagsrum. Har man dessutom satt in nya täta fönster fungerar inte ventilationen som det är tänkt. Luften tar den snabbaste vägen till den sugande fläkten genom husets otätheter, men det kommer inte så mycket via de rum man vistas mycket, som sovrummet där man vill ha in friskluft för att få ett bra inneklimat, säger David Olsson på Alig Ventilation.

Respektera dina förutsättningar

– I nybyggda hus beror det mycket på valet av värmekälla vilket ventilationssystem som passar, medan vid ombyggnad i befintliga hus handlar det snarare om förutsättningarna. Finns det redan ett rörsystem? Vilken typ av värmesystem finns i huset? Är det något man tänkt byta eller uppgradera? Är det praktiskt genomförbart att dra nya rörsystem på ett bra sätt? fortsätter David Olsson.

Läs också: Slipp dålig inomhusluft med en luftfuktare

De tre vanligaste ventilationssystemen:

1. F-ventilation

– En fläkt suger via ett rörsystem luft från husets våtutrymmen, eller så används badrumsfläktar, och blåser ut den, menar David Olsson.

2. FX-ventilation

– Liknande F-ventilation, men värmen i den utsugande luften återvinns i en frånluftsvärmepump, där den används för att tillverka varmvatten till husets värmesystem, samt tappvarmvatten, säger David.

– Med ett FX-system finns risk för drag och kallras. Med ett golvvärmesystem och ett FX-system är det nog omöjligt att uppfylla Boverkets byggregler gällande termisk komfort. För att undvika risk för drag och kallras bör ett FTX-system väljas, säger Britta Permats från Svensk Ventilation och fortsätter:

– Villaägarens beteende kan försämra luftomsättningen i villor med FX-system. Om någon öppnar ett fönster i ett rum så går i stort sett all uteluft den vägen och andra rum blir i stort sett utan uteluft. Säg att en förälder sover med öppet sovrumsfönster, då blir uteluftflödet nära noll i barnens sovrum om deras fönster är stängt. Vill man slippa tänka på om fönstren är öppna eller stängda så bör man välja ett FTX-system.

3. FTX-system

– Ett aggregat suger ut både luften från våtutrymmen samt blåser in frisk luft tillbaka i huset. Luften har blivit uppvärmd av en värmeväxlare. Fördelen med det är att man får en förvärmd och ofta bättre filtrerad tilluft som minskar risken för drag. Det kan också finnas beroende på modell lite fler funktioner, som till exempel kylåtervinning och möjlighet till kyla från en extern källa. Nackdelen är högre driftskostnader i form av filterbyten och det faktum att aggregatet kan behöva servas. Det kan också uppstå ljud från tilluftsystemet, som visserligen kan avhjälpas med en ljuddämpare samt att en riktig projektering gjorts och följts med rätt rördimension, flöden och så vidare, säger David Olsson och höjer ett varningens finger gällande rätt luftflöden:

– Väljer man att installera ett FTX-system kan det vara bra att tänka på att rätt luftflöden bör ställas in när installationen är klar, så kallad luftinjustering. Detta gör en ventilationsfirma utifrån en, ofta på förhand, projekterad ritning där även rördragningar visas.

Britta Permats menar också att om man vill kunna filtrera uteluft som tas in behöver man en högre filterklass, och då måste man i princip välja ett FTX-system.

Ventilationen kräver visst underhåll

– Av FTX-system krävs lite mer underhåll då man normalt behöver byta filter cirka 1-2 gånger per år samt se över aggregatet, som beroende på typ och modell innehåller lite delar som man kan behöva byta eller rengöra. Man ska heller inte glömma bort friskluftventilernas filter i ett frånluftsystem som behöver rengöras eller bytas regelbundet. Dessa är ofta av en betydligt enklare modell än i FTX-aggregat. Rörsystemen i alla typer av ventilation behöver också rengöras med jämna mellanrum, hur ofta beror på hur filterbyten är gjorda och på inomhusmiljön i övrigt. Ofta anlitar man en firma som får utföra detta, menar David Olsson.

Britta Permats flaggar också för de framtida energikraven, som börjar gälla från 2021:

– Det kan bli väldigt tuffa energikrav, och för att uppfylla dem kanske man behöver välja ett FTX-system.

Undersök halten av markradon

– Om det finns markradon ska man se till att huset inte har undertryck. Undertrycket gör att radon lättare sugs in, vilket ökar radonhalten. Då är valet av ett FX-system mycket olämpligt, för det medför ett undertryck i huset. Ett balanserat ventilationssystem gör att det inte blir undertryck och då blir valet ett FTX-system, säger Britta.

Minska risken för allergier

– Bra ventilation tar inte bort risken för astma eller allergi, men barn som bor i hus med bra ventilation har påtagligt bättre förutsättningar att förbli friska, enligt Värmlandsstudien som är världens största forskningsprojekt om inomhusluft. En av slutsatserna i studien var att risken för astma och allergi hos barn var dubbelt så stor vid en luftomsättning på 0,18 ggr/time jämfört med 0,62 ggr/timme. Enligt en annan undersökning vet vi att flertalet bostäder i Sverige har för låg luftomsättning. 78% av alla villor uppfyller inte kravet på 0,5 luftomsättningar per timme, säger Britta Permats.

Norge är i framkant

– I Norge är det självklara att ha ett FTX-system i sina nybyggda moderna villor. Däremot så har flera småhustillverkare i Sverige valt att marknadsföra FX-system i sina villor. Med ett sådant FX-system finns det dock ett antal risker, som jag nämnde tidigare gällande drag, kallras, brukarbeteende, ofiltrerad luft och markradon, menar Britta.

Undvik föroreningar och fukt

– Med för låga ventilationsflöden har vi svårt att föra ut föroreningar och fukt. Med en hög fuktbelastning kan det finnas en risk för mögel. Inneluftens föroreningar är summan av föroreningar från flera olika håll, som till exempel uteluften, byggnadsmaterial, inredning och kemikalier. Generellt sett har vi i Sverige ganska illa utrustade enfamiljshus gällande ventilation, många villor har för låg luftomsättning, förklarar Britta.

Hos Prisjakt kan du jämföra badrumsfläktar och priser. 

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar