Snickar-Björns bästa ventilationstips!

Vi i Villas hussnickare Björn Christiernsson luftar sina tankar om ventilation.


Alla behöver luft för att må bra, och det gäller även våra hus. Fram till mitten av 70-talet var det ingen som tog någon större hänsyn till husets syresättning – eftersom de läckte som såll – men i takt med att fönstren blev tätare och fuktpåslaget allt högre gick man ifrån så kallat självdrag vid husbygge och började i stället montera in mekanisk frånluft som suger ut önskad mängd luft ur huset.
 

Stäng inte tilluftsventilerna

För att bli av med fukt, partiklar och gaser säger Boverkets byggregler (BBR) att 0,35 liter luft per sekund och kvadratmeter hus ska omsättas. Det innebär att ett hus på 150 kvm ska ha en luftomsättning på (0,35 l/s x 150 kvm): 52,5 l/s. Samma mängd luft måste även släppas in i huset för att du inte ska få ett för stort undertryck. En liten spaltventil som ofta sitter i fönsterkarmen släpper in cirka 7 l/s vilket innebär att minst åtta stycken ventiler måste monteras i ett hus om 150 kvm. Att ha fler eller andra ventiler som släpper in mer luft per ventil är dock att föredra. Dels för att kallraset blir mindre vintertid om det delas upp på fler ventiler och dels för att köksfläktar och eldstäder, vid användning, ytterligare evakuerar luft som också måste komma in någonstans. Tilluftsventiler får därför inte stängas på vintern men kan givetvis flyttas till annan plats där kallraset inte stör.

Komplettera med badrumsfläkt

Tilluft ska i första hand tas in i så kallade rena utrymmen som sovrum och vardagsrum, medan frånluften ska tas från kök, badrum, tvättstuga och garderober. Ett litet undertryck ska eftersträvas i huset eftersom fukt och luft ventileras ut i stället för att tryckas in i husets väggar och tak. Det går sällan att vare sig mäta eller nämnvärt kunna påverka luftflödena i självdragshus, däremot bör de kompletteras med en badrumsfläkt som går dygnet runt för att få bättre ventilation. Det finns i dag väldigt tystgående fläktar.

Läs även: Snickar-Björn tipsar om material till fasaden

 

3 x ventilationstips

1. Kondens på insida fönster

Med ett normalbra 
ventilerat hus får
 man inte kondens på insidan av fönsterrutan, men det kan ändå ske på något enstaka fönster. Lösningen för fönster med radiator är att öka temperaturen något och säkerställa att den varma luften når rutan. Fönster utan radiator kan förses med spaltventil i överkanten. Kall tilluft jämnar ut temperaturskillnaderna och tar med sig fukt när den faller framför rutan. 

2. Undertryck i huset

När ett hus får för lite 
tilluft i förhållande
till frånluften så skapas ett större undertryck, detta resulterar oftast i att fönster och dörrar är svåra att öppna samt att spisen eller kaminen ryker in. Problemet bör permanent avhjälpas med mer tilluft. Är undertrycket 
ännu större så kan luft ta sig in genom till exempel skorstenen eller imkanalen/köksfläkten med resultatet att det luktar brandrök eller stekfett. 

3. Självdragshus

Principen med självdragshus är att 
släppa in luft i otäta fönster
 och att ventilera den genom kanaler i skorstensstocken. Metoden funkar bäst vid kalla blåsiga dagar. Varma sommardagar fungerar den väldigt dåligt eller inte alls. Viktigt är därför
 att se över sin ventilation om man förändrar sitt funkishus med exempelvis ett fönsterbyte eller vid en tilläggsisolering. Ändrade förutsättningar ändrar även ventilationens funktionalitet.


Läs även: Så gör du rent huset!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar