Läsarfråga: ”Bor jag i ett klimatriskområde?”

Bor jag i ett klimatriskområde och bör jag sälja huset i så fall, undrar en läsare. Experten svarar!

Översvämmat hus

Gatan jag bor på har några gånger varit utsatt för häftiga översvämningar. Har läst att försäkringsbolag och banker i hemlighet har börjat klassa vissa platser som “klimatriskområden”, där det är högre risk för negativa konsekvenser av klimatförändringarna. På sikt ska det göra det svårare eller dyrare att försäkra sitt hus, och i förlängningen även sälja det (och köpa, eftersom bankerna inte vill ge lån!). Hur får jag veta om mitt hus är i ett riskområde, och om det är det – borde jag sälja illa kvickt?

Uffe 

Svar: Det finns ingen hemlig klassning över klimatriskområden från försäkringsbolag och banker. En del myndigheter och kommuner har däremot genomfört övergripande riskinventeringar, det säger dock väldigt lite om enskilda fastigheters risk på kort sikt.

Försäkringsbolagen håller reda på skadeutfallet hos sina försäkringstagare och risk- och premiesätter därefter. Om en fastighet utsätts för samma typ av skada flera gånger föreligger en påtaglig risk för premiehöjning om inte skadeförebyggande åtgärder vidtas.Det är plötsliga och oförutsedda händelser som försäkras. När försäkringsbolaget vet att en viss typ av skada inträffar vart och vartannat år blir det inte längre möjligt att erbjuda ett försäkringsskydd för det. 

Har huset utsatts för flera klimatrelaterade översvämningsskador, ta en dialog om förebyggande åtgärder med kommunen; dels stadsbyggnadskontoret och dels kommunens VA-huvudman, beroende på hur skadan uppstår.

Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring

Läs också: Extremväder: Regn – så förebygger du skador vid översvämning


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar