Trappsteg med klassisk rytm – Listig teknik med vangstyckena

Här visar vi steg för steg hur du bygger en trappa med klassisk stegrytm.


Så här fin blir trappan – efter att ha strukits med träolja (välj gärna specialolja för lärkträ).

För att inte slösa med det rätt dyra virket så väljer vi en listig lösning.

Trappan skulle bli stabil om varje vang sågades ut av en regel på 45 x 285 mm (eller 45 x 295 mm). Men i så fall skulle man spilla en del virke när man sågar ut för planstegen. Därför ersätter vi delen under planstegen med lösa trekanter, så kallade vangstegsklossar. Hade vi beställt virke på 45 x 145 mm så hade vi kunnat såga ut klossarna ur en regel och sedan limma resten av regeln på en annan för att få rätt dimension.

Men här är reglarna 45 x 95 mm så därför skruvas varje vangstycke ihop av tre reglar. Två limmas ihop och klossarna sågas ut ur den tredje och limmas på igen – se bilderna.

Ren matematik

Den långa sidan i en triangel heter hypotenusan, och om triangeln har en rät vinkel så kan längden på hypotenusan räknas ut med hjälp av Pythagoras sats:
a2 + b2 = c2.
a2 = 19,4 x 19,4 = 376,36
b2 = 24,2 x 24,2 = 585,64
c2 = 962,00
c = kvadratroten av 962 = 31,01 cm

Detta har vi använt

50 x 100 mm reglar av lärk
hyvlades ner till 45 x 95 mm reglar:

  • 6 reglar (D) à 270 cm till vanger
  • 1 regel (E) på 270 cm, sågas till 24 klossar (F)

34 x 160 mm terrassbrädor av lärk
hyvlas ner till 34 x 140 mm:

  • 16 planstegsbrädor (G) à 120 cm

Dessutom:

  • 3 vinkeljärn, 40 x 80 mm, 5 mm tjocka och med 8 mm hål
  • 9 franska skruvar, 8 x 40 mm 
  • 96 rostfria stålskruvar, 5 x 70 mm

Pris cirka 1 900 kr
– räkna med att hyvling kostar extra (vi gav cirka 500 kr för arbetet)

1. Rita upp stegets mått på kartong. Här skall steghöjden vara 19,4 cm (A) och stegdjupet 24,2 cm (B). Var noggrann och se till att vinkeln mellan sidorna är 90 grader.

2. Genom att skära från ändpunkterna får vi en mall och denna används vid sågning av klossarna till vangstyckena. Avståndet (C) mellan de två punkterna är 31 cm.

3. De hela delarna (D) i vangstyckena limmas ihop parvis kant mot kant till tre vangstycken. Här används pu-lim och delarna spänns ihop med tvingar medan limmet härdar.

4. Avståndet mellan de åtta stegen markeras på det första vangstycket. Mallen läggs med långsidan (C) längs långsidan på vangstycket. Börja längst ner på vangstycket.

5. Urtagen i vangstrycket markeras med hjälp av mallen, men då skall den lösa regeln (E) ha spänts fast. Nu kommer stegdjupet att skära igenom de åtta markeringar du redan har gjort på vangstycket.

6. Urtagen sågas bort med sticksåg. När du är färdig med detta vangstycke så använder du det som mall vid tillverkningen av de två andra. Då kan du vara säker på att vangstyckena blir likadana.

7. De 24 vangstegsklossarna (F) till de tre vangstyckena sågas ut av den lösa regeln (E). Om du markerar för alla klossar på en gång (som vi gör) så måste du ta hänsyn till sågspårets bredd.

8. Klossarna skall vara absolut identiska. Även om de har sågats ut efter samma mall är det viktigt att kontrollera precisionen. Lägg dem på plats på ett av vangstyckena och kolla att allt stämmer!

9. Fäst klossarna på vangstyckena med pu-lim och 5 x 80 mm skruvar. Det är viktigt att förborra så att klossarna inte spricker när du drar i skruvarna.

10. Överflödigt lim torkas av och vangerna justeras i ändarna. Upptill skall steget ligga i nivå med terrassen. Nertill är avståndet bara 16 cm, men den 34 mm tjocka brädan gör att steghöjden ändå blir 19,4 cm.

Trappan sätts ihop och förses med trappsteg

1. Vangstyckena sätts fast i reglarna som bär terrassgolvet. Till detta används starka galvaniserade beslag – eventuellt byggbeslag – som fästs med franska träskruvar.

2. Längst ner pallas vangstyckena upp så att samtliga plansteg blir vågräta. Om du är förutseende kan du lägga stenplattor på marken eller ett par plintar som du kan fästa de nedre vangstyckena på.

3. Vangstyckena har fästs i reglarna som bär terrassgolvet. Detta är endast 28 mm tjockt så det hamnar det 6 mm under det övre trappsteget. Fräs 6 mm spår under trappstegen eller hyvla bort 6 mm från vangstyckets ovansida som kompensatio

4. Fortsätt monteringen med det nedersta trappsteget och fäst den innersta brädan med 5 x 70 mm rostfria skruvar. När två brädor sitter fast spänns en bräda mellan övre och undre trappsteget, så att alla brädor kan skruvas fast i rak linje. Justera dem både i djup- och sidled. Till sist sätts de främre brädorna f

Lär mer om hur du bygger en trappa med klassisk rytm här!

Vi i villa tipsar dig

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar