ANNONS FRÅN GOLVLYFTARNA

”Vi stabiliserar grunden och ökar bärigheten i marken”

Sättningar uppkommer när markförhållanden försämras. När marken sjunker minskar bärigheten i grunden fastigheten står på. Detta kan leda till sättningsskador som kan ge kostsamma konsekvenser för de som drabbas.


Åtgärdar och motverkar sättningar

Bosse, Daniel, Kim och Mattias på Golvlyftarna, har tillsammans över 35 års erfarenhet av branschen och erbjuder flera olika tjänster för att åtgärda och motverka sättningar som uppkommit i småhus, villor, flerbostadshus och större industrier över hela Sverige.

 

Sprickor och lutande golv

Du kan själv upptäcka tidiga tecken på sättningsskador. Dessa kan synas som sprickor i fasad, innerväggar och golv, det kan vara golv som lutar och dörrar och fönster som inte helt går att stänga eller öppna.

 

Sprickor som uppkommit invändigt, ett starkt tecken på sättningsskador. Foto: Golvlyftarna i Sverige AB.

 

Varför får man sättningsskador?

Det finns flera faktorer som kan leda till sättningsskador. Det kan bero på att själva bärigheten i marken försämras på grund av sämre markförhållanden eller att det uppstår förändringar i grundvattennivån.

Sättningsskador kan även uppstå till följd av trasiga avlopps-/vattenrör som läcker och som gör att grunden huset står på försvagas. Man ska även tänka på att leda bort dagvattnet från stuprännorna så att det inte rinner längs husknuten.

– Vi får ofta frågor om träd och hur de påverkar markens egenskaper. Det man ska tänka på är att försöka undvika att ha träd för nära huset och flera planterade på en liten yta. Ett träd kan dricka upp 200 – 500 liter vatten om dygnet en riktigt solig och varm dag, säger Daniel Cucarano på Golvlyftarna

 

Kim ute på jobb. Foto: Golvlyftarna i Sverige AB.

 

Grundförstärkning med geopolymer

Golvlyftarna erbjuder bland annat grundförstärkning och lyfter tunga konstruktioner. Tekniken med grundförstärkning går ut på att man stärker upp de områden som skadats. När man stärker grunden med geopolymer kan de som bor i fastigheten eller huset bor kvar under tiden arbetet utförs.

– Den här metoden är därför väldigt smidig och kostnadseffektiv. De som bor i fastigheten eller huset påverkas ytterst lite, jämfört med exempelvis pålning som är en annan metod, säger Daniel.

När man utför grundförstärkning med geopolymer injekteras ett material genom 12 millimeter rör ner i marken.

– Materialet expanderar 30 gånger sin egen volym och när det expanderar så pressas marken ihop och tomrummen fylls ut. På så vis stärks grunden och bärigheten i marken blir åter stabil, avslutar Daniel.

 

Mest lästa artiklar