Så blir ditt husliv – partiledarna svarar: Gustav Fridolin

Skärpta amorteringskrav, ökat rot-avdrag eller slopat strandskydd, vad är viktigast för dig som villaägare? Sveriges riksdagspartier svarar på frågor om husliv. Nu är det Gustav Fridolins tur.


Vad innebär en röst på Miljöpartiet för dem som bor i hus?

– Ett exempel på hur Miljöpartiet vill ta ansvar för klimatet och underlätta för husägare är att vi slopar kraven på bygglov för solceller samtidigt som vi kraftigt utökar solcellsstödet från 20 till 30 procent från och med 2018. Miljöpartiet har drivit på för att det inte ska behövas bygglov för balkonger och vi vill även att det ska innefatta altaner och större attefallshus, på upp till 30 kvadratmeter istället för 25.  

Allt fler lämnar de mindre orterna i landet för de större – går det verkligen att förhindra?

– Miljöpartiet vill att vi ska kunna bo och verka i hela Sverige, inte minst när det gäller möjligheten att få lån till en bostad. Här kan staten hjälpa till med lånegarantier men även satsa på att förbättra infrastrukturen. En tätare kollektivtrafik i hela landet är prioriterat. Inom det här området finns också en hel del att göra när det gäller finansiering av attraktiva bostäder på mindre orter och det är också något som regeringen arbetar med.

Hur ser vårt boende ut om 20 år?

– Vi tror och hoppas att det kommer att finnas en mångfald av olika boendeformer i framtiden.  Människor vill och behöver ha olika lösningar. Det pågår redan spännande projekt där forskare, företag och boende provar nya lösningar för hur det i framtiden ska gå att bygga enklare, billigare och med mindre energi och resurser. Rent konkret kan det handla om att stimulera ökad energieffektivitet, miljövänliga och klimatsmarta material och att eftersträva en planering som minskar beroendet av bilen för att ta oss till arbete, skola, samhällsservice och nöjen. 

Rot-avdraget – bra eller dåligt?

– Miljöpartiet tycker att ROT-avdraget är bra, men vill reformera det till att i större utsträckning riktas mot solpaneler på taket, ökad isolering, installation av värmepumpar och andra klimatförbättrande åtgärder.

Hur ska vi få fler bostäder?

– Under decennier har det byggts för lite i Sverige. Detta samtidigt som befolkningen ökat med en dryg miljon sen år 2000. Nu är byggandet igång tack vare att kommunerna varit aktiva. Om vi lyckas hålla uppe byggtakten kommer vi också bygga ikapp behoven. Vår främsta utmaning är att få fram fler hyresbostäder och fler hyresbostäder till rimliga hyror. Har här regeringens investeringsstöd nu kommit igång och visat sig vara ett bra sätt att pressa både byggkostnader och hyresnivåer. Miljöpartiet vill även göra det enklare och billigare att bygga nya bostäder genom att förbättra konkurrensen bland byggföretagen, få fler att söka sig till byggbranschen och fortsätta arbetet med att se över Boverkets byggregler för snabbare bygg- och planprocesser.

Hur vill ni förhindra en bostadsbubbla?

– Det mest grundläggande sättet att förhindra överdrivet höga priser är att öka utbudet genom att bygga fler bostäder där efterfrågan och behoven är stora. Utöver det har regeringen beslutat om ändrade amorteringskrav för den som lånar stora summor i förhållande till inkomsten, vilket minskar sårbarheten i ekonomin. För en villaägare kan det ofta vara en god idé att lägga upp en amorteringsplan oavsett amorteringskrav eftersom det skapar bättre utrymme i den privata ekonomin den dag bostaden behöver renoveras eller byggas ut.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar