ANNONS FRÅN EUROFINS

Har du koll på radonhalten i ditt hem?

Gasen radon finns överallt, men en för hög halt kan innebära stora hälsorisker. Genom en enkel mätning kan du se halterna i ditt hem.

Radon är en naturlig gas som finns överallt, men kan innebära hälsorisker om man utsätts för höga halter under en längre tid. Därför är det viktigt att mäta platser där man tillbringar mycket tid. Då radongasen är både osynlig och luktfri är den omöjlig att upptäcka om man inte genomför en radonmätning.

– Radon kan upptäckas genom korttidsmätningar året runt. Men för att få ett årsmedelvärde, vilket är ett krav från myndigheter och den metod som rekommenderas av Strålsäkerhetsmyndigheten, behövs en långtidsmätning under eldningssäsongen, som faller mellan 1 oktober och 30 april. Från vår hemsida kan man beställa hem detektorer som man sedan placerar i hemmet, säger Linda Aguirre, affärsutvecklare på Eurofins.

Beställ hem ditt test här

Radon kan ta sig in genom exempelvis sprickor i husväggar, ventilationer, fönster eller vatten och avlopp. Detta innebär att radonhalten kan skilja sig både områden och grannar emellan.

– Även om din grannes hus inte har höga halter av radon innebär det inte att ditt hus inte har det. Det är endast genom en egen mätning man kan ta reda på om man har för höga halter av gasen hemma, säger Linda.

Kort- eller långtidsmätning

När man beställer en mätning från hemsidan kan man välja mellan två olika sorter: en korttidsmätning och en långtidsmätning.

Vid en korttidsmätning mäter man i minst sju dagar. Denna typ av mätning ger en indikation om vad man har för värde.

– Korttidsmätningen passar de som exempelvis ska sälja eller köpa ett hus och vill ha en indikation på radonhalten. Denna mätning ger ett bara ett ögonblickligt resultat, men kan vara en bra grund för att få en uppfattning om vad halten ligger på.

Vill du veta mer? Klicka här

Långtidsmätningen görs i 60 dagar och genom denna mätning kan man ta fram ett årsmedelvärde som visar på de exakta radonhalterna i ditt hem. Denna mätning rekommenderas av Strålskyddsmyndigheten.

I båda typer av mätningar placerar man ut detektorer, som skickats hem i samband med beställningen, i rum som man tillbringar mycket tid i. Så fort paketet öppnas startas mätningen och efter att detektorerna placerats ut fyller man i information om mätningen digitalt i Eurofins kundportal. Exempelvis fyller man i adressen där mätningen görs, vilket rum detektorerna ligger i samt när mätningen startade och slutade.

– Mätningen bör göras i ansiktshöjd i de rum man tillbringar mest tid i, exempelvis vardagsrum eller sovrum. Detektorerna ska ligga på samma plats under hela mätningen för att säkerställa ett korrekt resultat.

Efter att en mätning är slutförd skickar man tillbaka detektorerna till Eurofins, som sedan analyserar och loggar resultatet i kundportalen, vilket även är där man ser sitt resultat.

Automatiserade processer ger exakta mätningar

I Luleå ligger Eurofins globala kompetenscenter för radon. De har arbetat med radonmätningar i över 30 år och analyserat över tre miljoner test. Laboratoriet i Luleå är del av en stor koncern, vilket möjliggjort för mer avancerad teknik och utvecklade mätprocesser. Eurofins labb följer Strålsäkerhetsmyndighetens krav och är ackrediterade av Swedac.

– Vi har ett automatiserat och modernt labb, vilket säkerställer att vi kan föra en hög kvalitet i samtliga processer. Det resulterar i att vi kan garantera kunden en mycket säker radonmätning.

De automatiserade processerna innebär även att analyserna går fortare. Eurofins har den snabbaste svarstiden i hela Europa och de garanterar att kunden får svar inom fem dagar, dock får majoriteten svar redan inom 48 timmar.

Beställ hem ett test redan idag!

Mest lästa artiklar