Så blir ditt husliv – partiledarna svarar: Jan Björklund

Skärpta amorteringskrav, ökat rot-avdrag eller slopat strandskydd, vad är viktigast för dig som villaägare? Sveriges riksdagspartier svarar på frågor om husliv. Nu har turen kommit till Jan Björklund.


Vad innebär en röst på Liberalerna för dem som bor i hus?

– Det en röst för stabila spelregler och ökad frihet för den som bor i hus. Vi var med om att avskaffa den gamla fastighetsskatten som skapade orättvisor och otrygghet för många husägare. För att öka rörligheten vill vi slopa räntebeläggningen på uppskovsbelopp och vi vill permanent slopa taket för uppskov av reavinster vid fastighetsförsäljning. Liberalerna har också drivit på för enklare regler för den som vill bygga till och bygga nytt, och på den vägen vill vi fortsätta.

 Allt fler lämnar de mindre orterna i landet för de större – går det verkligen att förhindra?

– Som liberaler vill vi inte hindra människor att bo där de vill. Det är du själv som vet bäst vilken plats som du vill bosätta dig på, oavsett om det är storstadspulsen eller naturen som lockar. Däremot ska det vara goda förutsättningar i hela landet. Bland annat om att mjuka upp strandskyddsreglerna så att fler kan bygga sjönära på landsbygden. Än viktigare är en liberal politik som gör att fler företag och arbetstillfällen kan skapas också på mindre orter.

Hur ser vårt boende ut om 20 år?

– Förhoppningsvis har vi tagit ordentliga kliv mot att bryta segregationen genom att skapa fler ägda alternativ i miljonprogramsområdena. Det egna huset har alltid varit en dröm för de flesta, och jag tror att det kommer att vara så i framtiden också. Smart teknik gör vardagen enklare och gör att vi fått ner energianvändningen rejält i våra hushåll. När det gäller nybyggandet tror jag att vi är på väg mot mycket större variation än i dag. Nya boendeformer som ägarlägenheter har fått ett rejält genomslag.

Rotavdraget – bra eller dåligt?

– Rotavdraget är en klockren liberal reform. Tack vare avdraget har de svarta jobben i byggsektorn pressats tillbaka rejält, och många fler har råd att anlita professionella hantverkare. Får Liberalerna bestämma ska rotavdraget självklart vara kvar.

Hur ska vi få fler bostäder?

– Först och främst handlar det om att ta bort onödiga hinder i planprocessen och förenkla byggreglerna, så att priserna pressas och byggandet går fortare. Men dessutom måste vi ha en liberalare politik för själva bostadsmarknaden. När det gäller ägda hus och bostadsrätter finns en fullt fungerande marknad, och där är problemet snarast att det är ont om byggbar mark och att kommunernas planprocesser går för långsamt. Men när det gäller hyresrätter råder stenhård hyresreglering och marknaden har gått helt i baklås. Vi vill ha fri hyressättning i nyproduktion så att det blir attraktivt att bygga även hyresrätter.

Hur vill ni förhindra en bostadsbubbla?

– Vi säger nej till skärpt amorteringskrav, eftersom det slår snett och riskerar att drabba ungdomar på väg ut på bostadsmarknaden. I stället vill vi sakta och stegvis trappa av ränteavdraget från dagens 30 procent ned till 20 procent om tio år. Det betyder en sänkning med en procentenhet per år. De sänkta ränteavdragen ska gå tillbaka till hushållen genom skattesänkningar på jobb.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar