ANNONS FRÅN PVF YRKE & UTBILDNING

Unikt forskningssamarbete vill öka kunskap om ventilation

Alla strävar efter bra luft, och vill se färre luftföroreningar och bättre kvalitet på luften vi andas – både på landsbygden och i stadskärnor. Men vår kunskap räcker inte, visar nya forskningsresultat.  


I takt med att fler hus är lågenergihus får ventilationssystemet en allt viktigare roll. Den säkerställer värmeåtervinning, en bra inomhusmiljö samt säkrar fuktsäkerhet i väggar, golv och tak. Däremot har inte svenskar den kunskap om ventilation vi borde ha — för att allt ska fungera på bästa sätt behöver vi öka vår kunskap och medvetenhet om ventilationen i våra hem.

Unikt forskningssamarbete

Hans Bagge, universitetslektor vid avdelningen för Byggnadsfysik vid Lunds Tekniska Högskola, har en viktig roll i forskningsprojektet Ren luft, friskt liv, som ämnar ta reda på hur inomhusluft påverkar människors hälsa. Projektet är ett unikt samarbete mellan PVF Yrke & Utbildning och Lunds Tekniska Högskola. Han påpekar att det för bara 30 år sedan var ovanligt med luftkonditionering på kontor och i bilar medan vi idag ser det som en självklarhet. Våra förväntningar på inomhusklimatet förändras hela tiden och därför är det är viktigt med ny forskning som branschen kan använda sig av när man utvecklar byggteknik och installationsteknik.

– Syfte med samarbetet är att kartlägga parametrar kopplade till inomhusklimatet, och en viktig del är att kunna planera framtida hus på ett bättre sätt. Alla hus som byggs från 2020 ska vara nära nollenergihus, och varje EU-land får definiera vad det innebär utifrån sina förutsättningar — vilket har gjort att byggreglerna i Sverige har skärpts successivt för att nå målet till 2020, berättar Hans.

Forskningsprojektet mäter temperatur, relativ fuktighet och koldioxidhalt i 150 villor i 14 städer. Hittills har man kunnat utröna, av mätningar i utvalda hus att hur ventilationen faktiskt fungerar i praktiken skiljer sig mycket åt.

– Vi ser också att det kan finnas behov av större kunskap om hur ventilationssystemen fungerar för att man ska kunna sköta dem optimalt. I och med att allt fler hus är lågenergihus har ventilation blivit en allt viktigare del av byggnaden. Ventilationen ska både säkerställa värmeåtervinning, en bra inomhusmiljö och säkra fuktsäkerhet i väggar, golv och tak, säger Hans Bagge.

Värdet av bra inomhusklimat

Forskningssamarbetet Ren luft, friskt liv har varit aktivt sedan årsskiftet 2015/2016, och fortsätter med nya mätningar i nya hus under 2018. Med resultaten av mätningarna vill man påvisa värdet av bra ventilation i svenskars hem. Men också understryka ventilationens centrala roll för att möjliggöra hållbara byggnader med låg energianvändning och bra innemiljö.

Forskningen essentiell för branschens framtid

Hans Bagge är övertygad om att forskningsresultaten kommer kunna bidra med ny och viktig referensdata för branschen. Datan kommer vara en viktig del i att nya hus som byggs kan göras hållbara och få ett hälsosamt inomhusklimat.

– Vi människor har olika beteende och vi förändrar vårt beteende över tid, och då är det viktigt att branschen vet hur man ska bygga för att byggnader ska vara anpassade för detta. Till exempel både duschar och tvättar vi mer i dag än tidigare, och då produceras mer fukt, vilket påverkar inomhusluften och byggnadsmaterialen. Genom att undersöka fukt, temperatur och ventilation i nya hus kommer vi dels kunna ge branschen feedback på hur väl nuvarande byggmetoder och teknik fungerar och viktig kunskap om hur både byggteknik och produkter kan utvecklas, berättar Hans.

Vad anser du att en villaägare bör kunna om sitt ventilationssystem?

– En svår fråga, eftersom det finns flera olika system och alla har olika förutsättningar. Generellt anser jag att man bör veta vad syftet med ens ventilation är — att få in tillräckligt med frisk och ren luft, helt enkelt. Det kan vara saker som att man ibland upplever att det drar kallt från en friskluftsventil, vilket gör att man sätter igen den med något. Då upplever man att kalldraget försvinner, men samtidigt får man kanske inte in tillräckligt med frisk luft. Det krävs förståelse för att kunna väga olika komfortparametrar och överväga vad som är mest värdefullt. Här är det viktigt att systemen utvecklas och utformas med tanke på både komfort, funktion och användarvänlighet menar Hans Bagge.

Varför tycker du att det är viktigt med kunskap om ventilation?

– Ventilationen har en central betydelse för ett antal olika saker. Den kan beskrivas som husets hjärta som ser till att få ut syre och bra luft i bostadens alla rum. Med tanke på att vi är 90% av vår tid inomhus är det avgörande med bra fungerande ventilation. Beroende på hur gammalt ett hus är kan det vara förknippat med olika typer av ventilation, fram till 60-talet hade man ofta självdrag, sen kom mekanisk frånluft där en fläkt suger ut luften ur huset, medan det i dag är vanligare med mekanisk till- och frånluft. Dessa olika system fungerar olika och sköts på olika sätt vilket inte alltid är lätt att veta som konsument. Med tanke på hur viktig ventilationen är får oss alla så borde det vara kunskap man får med sig från grundskolan, säger Hans Bagge.

Forskningssamarbetet Ren luft, friskt liv fortlöper under 2018 och det slutgiltiga resultatet kommer under 2019.

Mest lästa artiklar